Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A szakmai tanfolyam alapadatai:

 • címe: Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése
 • engedély száma: T-05-037/2017
 • a megítélt továbbképzési pontérték: 50 pont
 • óraszáma: 50 óra – 3+2+2 képzési nap (3 hónap alatt)
 • költsége: térítésmentes

A szakmai tanfolyam célja:

Az intézményi férőhely kiváltást tervező és megvalósító ápoló-gondozó intézmények – elsősorban felsőfokú tanulmányokkal rendelkező – szakembereinek felkészítése a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) elvégzésére, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertanának alkalmazására, az új eszközrendszer használatára.

A Komplex Kiváltási Szükségletfelmérés Módszertana itt érhető el.

A szakmai tanfolyam tartalmának kifejtése:

A képzés tartalmi elemei a módszertani felkészítés mellett foglalkoznak a Támogatott Lakhatás szolgáltatás alapelveivel; fejlesztik a felmérés elvégzéséhez és a tervkészítéshez szükséges szakmai kompetenciákat, készségeket, elősegítik a megfelelő szemléletmód kialakulását. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Támogatott Lakhatás szolgáltatást igénybevevők érdekei minden területen érvényesüljenek, a készségek és képességek feltárása szakmailag megalapozott, a felmérési és tervezési módszertan alkalmazása eredményes legyen.

További cél, hogy a felmérők attitűdje hosszú távon pozitívan befolyásolja a kiváltási folyamatot, a pályázatok megvalósítását és érdemben legyen pozitív hatással a lakók életminőségére.

Főbb tematikai egységek:

 • A Támogatott Lakhatás és a Komplex kiváltási szükségletfelmérés elméleti alapjai (a Támogatott Lakhatás és a szolgáltatási gyűrű fogalma, fogyatékos emberek életminőségét meghatározó univerzális és speciális szükségletek, önálló életvitel és önrendelkezés támogatása, támogatott döntéshozatal)
 • EKiSz2 és EKKiFeT módszertan bemutatása, a személyközpontú tervezés folyamata
 • Gyakorlat: EKISz2 felvétele és EKKiFeT elkészítése, egyénileg elkészített felmérés és terv prezentálása

A szakmai tanfolyam célcsoportja:

Az intézményi férőhely kiváltást tervező és – pályázati úton – megvalósító 50 fő engedélyezett férőhelyszám feletti fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek számára bentlakásos szolgáltatást nyújtó ápoló-gondozó intézmények.

A továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

A képzési program célcsoportja a kiváltásban résztvevő intézmények munkatársai, akik a lakók felmérésében, fejlesztésében, felkészítésében dolgoznak a lakókkal. A képzés résztvevőit az intézmények választják és jelölik ki munkatársaik közül. Ezen munkatársak eltérő képzettségű és tapasztalatú szakemberek, azonban a képzésen részt vevő szakemberek esetében ajánlott, hogy rendelkezzenek megfelelő szintű akadémikus készségekkel, rendszerszemlélettel, legyenek jártasak esetvitelben, rendelkezzenek felmérési tapasztalatokkal. Elsősorban felsőfokú tanulmányokkal rendelkező munkatársakat várunk, ugyanakkor nem szeretnénk a képzések bemeneti feltételeit a területen jellemző humánerőforrás kapacitások fölé helyezni, a keretek iránymutatóak.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint az eszközrendszer alkalmazását olyan személyek sajátítsák el, akik végigkísérik a lakókat a teljes kiváltási folyamaton, a tervezéstől kezdve a felkészülésen át a költözésig.

A képzésre telephelyenként – a kiváltásban érintett lakók számával arányosan – 2-4 fő munkatársat tudunk fogadni.

A továbbképzési program zárása: 

 • Komplex vizsga: záró teszt (37 kérdést tartalmazó tesztsor) és önállóan készített EKISz2, valamint EKKiFeT dokumentációjának leadása.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem megfelelt.
 • A tanfolyam elvégzéséről akkor adható ki igazolás, amennyiben a résztvevő a teszten megfelelt minősítést ért el, valamint a felmérési-, és tervdokumentációjára megfelelt minősítést kapott, valamint a hiányzása nem haladta meg a megadott mértéket.

A szakmai tanfolyamon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete:

Az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársainak felkészítése 2018 júniusában 88 fő részvételével befejeződött.

A további képzési csoportokat az intézményi férőhely kiváltási pályázat/ok további megjelenésnek függvényében indítjuk, igazodva a férőhely kiváltás folyamatához.

A képzési felhívást és a jelentkezési lapot a képzést akkreditáló- és szerződéssel megvalósító KézenFogva Alapítvány megküldi a kiváltásban résztvevő intézmények vezetőinek, felhívva figyelmüket a képzésre. A képzési felhívás tartalmazza a képzések indulási időpontját, bemeneti feltételeit.

A szakmai tanfolyamot követő háttértámogatás:

A képzést követően az alkalmazáshoz az intézmények helyszíni és online (telefon, e-mail, skype) tanácsadást igényelhetnek a képzés kidolgozásában közreműködő KézenFogva Alapítványtól.