Megkezdődött a „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” módszertanának és eszközrendszerének kidolgozása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonrofit Kft TÁRS Projektje a KézenFogva Alapítvány szakembereivel együttműködésben a korábbi kiváltási időszak tapasztalataira alapozva egy új felmérő és tervező eszköz kialakításán dolgoznak. A „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” eszközrendszere a kiváltásra fókuszálva méri a szolgáltatást igénybevevő emberek önálló életvezetési készségeit, kompetenciáit, és ezeken keresztül a fejlesztési – támogatási lehetőségekre mutat rá. A jövőben, a felméréseket végző intézményi munkatársak 50 órás, akkreditált képzés során kapnak felkészítést a módszertan alkalmazására. A módszertan kidolgozása és a megvalósítás augusztusban kezdődhetett meg, a folyamat során lakók érdekeinek képviseletét a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) munkatársai segítik.

 A „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” első részét, az Egyéni kiváltási szükségletfelmérést (EKISz1), más néven „lakók felmérését” és az abból készült egyéni tervet már a pályázat tervezési időszakában, az IFKT keretein belül készítik el az intézmények. Erre alapoz, ezt egészíti ki a jövőre koncentrálva az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertana.

 Az EKISz2 és az EKKiFeT a kiváltásra fókuszálva méri a szolgáltatást igénybevevő emberek önálló életvezetési készségeit, kompetenciáit, és ezeken keresztül a fejlesztési – támogatási lehetőségekre mutat rá annak érdekében, hogy a támogatott lakhatásba kiköltöző emberek minél nagyobb önállóságra és önrendelkezésre tehessenek szert, s ezáltal csökkenjen a támogatási szükségletük.

Fontos tudni, hogy a Komplex kiváltási szükségletfelméréseket nem külsős felmérők végzik majd, hanem erre az intézmények (a szociális intézményi férőhely kiváltási pályázatok nyertes megvalósítói) delegált munkatársai lesznek kompetensek, akik a felkészítéshez 50 órás ingyenes, akkreditált képzésben részesülnek majd. A képzés várhatóan 2018 februárjától indul.

 A komplex kiváltási szükségletfelmérés kapcsolódási pontjait az alábbi ábra szemlélteti:

Fontos információ továbbá, hogy a Komplex kiváltási szükségletfelmérés nem azonos a támogatott lakhatás engedélyezése során, a jogszabály szerint a kiköltözés időszakában felvételre kerülő Komplex támogatási szükségletfelméréssel (közismert nevén TSZA-val), mely a támogatási szükségleteket méri, és a szolgáltatási terv kialakítását segíti.

A módszertanok és a képzés kidolgozása, valamint a további támogatások során mind az FSZK Nonprofit Kft, mind a KézenFogva Alapítvány részéről bevonásra kerülnek célcsoport-specifikus tapasztalatokkal rendelkező szakértők, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT) való szoros együttműködés mellett, így biztosítva a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv megvalósulását  a módszertanok kialakítása és alkalmazása során is.

A módszertan alkalmazásához a képzésen kívül az intézmények további, helyszíni és on-line szakértői támogatásban is részesülnek majd.

 További részletekért kérjük, kövessék a TÁRS Projekt Hálózati Hírlevelét és az FSZK honlapját.