Integráltan tanuló hallássérült és siketvak általános iskolások részére jelnyelvi tolmácsolás biztosítása a köznevelési intézményekben

Pályázat kódja
21981
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

Hirdetés dátuma: 2019.11.22.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 19 000 000 Ft. A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/8 fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladata, melyet 26100-3/2019. számon az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

A 2019. október 31-ei postai feladási határidőre 1 pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság javaslata alapján Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár az alábbi döntést hozta:

  • Támogatott pályázatok száma: 1 db

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Támogatási összeg

21981/1

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

2.880.000 Ft

Összesen

2.880.000 Ft


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

”Integráltan tanuló hallássérült és siketvak általános iskolások részére jelnyelvi tolmácsolás biztosítása a köznevelési intézményekben”
(programkód: 21981)

címmel

A pályázat kezdőnapja: 2019. október 1.

Információs nap

A Lebonyolító 2019. október 09-én 10 órai kezdettel pályázati információs napot tart a pályázni kívánó intézmények képviselői részére, melynek helyszíne:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1138  Budapest, Váci u.191.

A részvételi szándékot legkésőbb 2019. október 8-án 12.00 óráig a következő e-mail címre kérjük jelezni: szvoreny.zsolt@fszk.hu

A pályázat hivatkozási száma

21981

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító)

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a Jtv. által biztosított évi 120 órás személyes időkereten felül személyenként a pályázati program időtartama alatt 180 órában további ingyenes jelnyelvi tolmácsolás biztosítása az oktatás során, az általános iskolai integrált nevelésben-oktatásban részesülő hallássérült és siketvak gyermekek számára az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében.

Kizárólag olyan magyarországi székhelyű köznevelési intézmények pályázhatnak, amelyek integrált formában végzik az általános iskolás hallássérült vagy siketvak gyermekek nevelését-oktatását.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázatban a köznevelési rendszer intézményeinek meghatározása során a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak mérvadók.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

Az integrált formában oktatott hallássérült/siketvak tanulóknak nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás költségeinek támogatása.

A pályázatban a jelnyelvi tolmács megbízási díjára és annak közterheire, valamint azok szorosan kapcsolódó adminisztrációs költségeire lehet pályázni.

A pályázaton elnyert támogatási összeg maradványértékéből (jelnyelvi tolmácsnak továbbadott megbízási díj és annak közterheinek kifizetése utáni összeg) a pályázati program megvalósításához szükséges Munkalapok nyomtatási/másolási költsége maximum 75.000,- Ft összegben kerülhet elszámolásra.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 19.000.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy Pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

Jelnyelvi tolmácsolásra fordítható összeg maximum 8.000 Ft/óra, közterhekkel együtt.

A támogatási összeg tervezésénél figyelembe kell venni az integrált formában oktatott hallássérült/siketvak tanulók számát és a program időtartama alatt tanulónkként maximálisan igénybe vehető jelnyelvi tolmácsolás óraszámát.

A fentiek alapján az egy tanulóra maximálisan megigényelhető támogatási összeg a program időtartama alatt 1.440.000 Ft.

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Lebonyolító között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan magyarországi székhelyű

  1. köznevelési intézmények pályázhatnak, melyek a 2019/2020-as nevelési évben, integrált formában olyan hallássérült/siketvak gyermekeket, tanulókat nevelnek-oktatnak, akik a Lebonyolító által működtetett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben regisztráltak, legalább a 2018/2019-es tanévtől.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be (de több tanuló után igényelhető támogatás).

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak a meghirdetéstől 2019. december 15-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató című dokumentumokat!

Benyújtási határidő: 2019. október 31.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot postai úton és személyesen lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Magyar Jelnyelvi Programiroda
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! Programkód: 21981

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint kell benyújtani.

További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.
Magyar Jelnyelvi Programiroda
E-mail: szvoreny.zsolt@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, a Pályázati Adatlap, Költségterv, Nyilatkozatok és a Munkalap című dokumentumok együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Tóth Tibor

ügyvezető