Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
AUT2018
A pályázat beadási határideje

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGVÁLTOZOTT!

Változás időpontja: 2018. december 28.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az AUT2018 megvalósítási időszakának módosításáról és a támogatási keretösszeg megemelkedéséről döntött.

A pályázat megvalósítási időszaka: 2018. március 1. – 2019. április 30.

A támogatási keretösszeg: 114.550.000 Ft

A módosított döntési lista a változott keretösszegekről innen tölthető le:

Döntési lista


 

NYERTES LISTA
AUT2018

hirdetés dátuma: 2018.04.06.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” – AUT2018 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 550 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2017. november 28-i beadási határidővel 26 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 51 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázat kódja

Pályázó neve  

Település

Támogatási összeg

AU2018/1 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány Békéscsaba 6 549 220
AUT2018/2 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért Balmazújváros 5 970 231
AUT2018/3 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba 917 523
AUT2018/4 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 3 424 103
AUT2018/5 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 4 378 802
AUT2018/6 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 971 309
AUT2018/7 Egri Autista Alapítvány Eger 664 414
AUT2018/8 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET TATA 3 657 438
AUT2018/9 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület Mezőberény 411 304
AUT2018/10 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny 2 985 115
AUT2018/11 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány Miskolc 949 162
AUT2018/12 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány Nyúl 1 613 576
AUT2018/13 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad 9 979 650
AUT2018/14 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány Győr 2 998 562
AUT2018/15 Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány Budapest 295 822
AUT2018/16 Küldetés Egyesület Budapest 4 297 332
AUT2018/17 Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány Tárnok 995 038
AUT2018/18 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért Szombathely 2 662 400
AUT2018/19 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 2 081 828
AUT2018/20 Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárda 348 026
AUT2018/21 Gesztus Közhasznú Egyesület Záhony 348 026
AUT2018/22 Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 22 162 937
AUT2018/23 Egyenlő esélyekért! Alapítvány Csömör 5 699 718
AUT2018/24 Bárka Alapítvány Dunaharaszti 348 026
AUT2018/25 Fény Felé Alapítvány Debrecen 1 349 392
AUT2018/26 Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány Miskolc 8 491 046
ÖSSZESEN: 94 550 000 Ft

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása”
 (AUT2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. október 20.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUT2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

 • Az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

ÉS a nyújtott szociális szolgáltatások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:
nappali ellátás fogyatékos személyek részére

 • fogyatékos/pszichiátriai személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2018 konstrukcióra, független attól, hogy hány intézményt tart fenn.

A Pályázati Adatlapon és az Intézményi Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – intézményeket külön-külön bemutatnia.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. március 1-től 2019. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)
 • Intézményi Tábla excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

A pályázat befogadásáról a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2017. november 27.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUT2018)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: aut2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár