Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
AUT2019
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

AUT2019

Hirdetés dátuma: 2019.04.02.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” – AUT2019 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 550 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2019. január 18-i beadási határidővel 27 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 53 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázat kódja Pályázó neve  

Település

Javasolt támogatási összeg
AUT2019/1 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány Békéscsaba 6 192 386 Ft
AUT2019/2 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET TATA 3 663 829 Ft
AUT2019/3 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 840 829 Ft
AUT2019/4 Egri Autista Alapítvány Eger 561 564 Ft
AUT2019/5 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány Győr 2 876 880 Ft
AUT2019/6 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 4 246 642 Ft
AUT2019/7 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 3 531 785 Ft
AUT2019/8 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért Balmazújváros 5 095 818 Ft
AUT2019/9 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület Mezőberény 394 613 Ft
AUT2019/10 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány Miskolc 910 645 Ft
AUT2019/11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest 5 626 269 Ft
AUT2019/12 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye Békéscsaba 1 730 226 Ft
AUT2019/13 Itthon-Otthon Alapítvány Tárnok 774 048 Ft
AUT2019/14 Egyenlő Esélyért Egyesület Nyírbátor 333 903 Ft
AUT2019/15 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny 2 554 359 Ft
AUT2019/16 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad 7 389 126 Ft
AUT2019/17 Bárka Alapítvány Dunaharaszti 333 903 Ft
AUT2019/18 Fény Felé Alapítvány Debrecen 1 385 698 Ft
AUT2019/19 Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány Szerencs 242 839 Ft
AUT2019/20 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány Nyúl 1 238 477 Ft
AUT2019/21 Küldetés Egyesület Budapest 2 932 278 Ft
AUT2019/22 Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület Berettyóújfalu 166 952 Ft
AUT2019/23 Egyenlő esélyekért! Alapítvány Csömör 5 468 424 Ft
AUT2019/24 Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 21 263 560 Ft
AUT2019/25 Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány Miskolc 9 655 873 Ft
AUT2019/26 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 2 035 292 Ft
AUT2019/27 Autizmus Alapítvány Budapest 3 103 782 Ft
ÖSSZESEN: 94 550 000 Ft

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” (AUT2019)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. december 15.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUT2019

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban: EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése:

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

 

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

 • nappali ellátás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2019 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A Pályázati Adatlapon és az Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. március 1-től 2020. február 29-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)
 • Szolgáltatási Tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

A pályázat befogadásáról a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2019. január 18.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUT2019)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: aut2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!