Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII.

Pályázat kódja
AUTMENTOR 2018
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 9 000 000 Ft. A forrást a 9182-3/2018/KOZNEVIG számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. között létrejött Együttműködési megállapodás biztosítja.

A 2018. június 30. postai feladási határidőre 25 pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős államtitkár az alábbi döntést hozta:

 • Elutasított pályázatok száma: 1 db
 • Támogatott pályázatok száma: 11 db
 • Forráshiány miatt elutasított pályázatok száma: 2 db
 • Szakmai okok miatt elutasított pályázatok száma: 7 db
 • Formai okok miatt elutasított pályázatok száma: 4 db
Nyertesek listája
Pályázati kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
AUTMENTOR 2018/4 Kecskeméti Tankerületi Központ Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 935 085 Ft
AUTMENTOR 2018/16 Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 735 081 Ft
AUTMENTOR 2018/15 Maci Alapítvány 935 081 Ft
AUTMENTOR 2018/22 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 735 081 Ft
AUTMENTOR 2018/1 Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 935 081 Ft
AUTMENTOR 2018/12 Balassagyarmati Központi Óvoda 735 081 Ft
AUTMENTOR 2018/20 Gyermekház Iskola 919 321 Ft
AUTMENTOR 2018/23 Budapesti Politechnikum Alapítvány 750 841 Ft
AUTMENTOR 2018/14 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 837 375 Ft
AUTMENTOR 2018/9 Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Szombathelyi Tankerületi Központ) 557 542 Ft
AUTMENTOR 2018/19 Mindszenty József Általános Iskola Gimnázium és Kollégium 924 431 Ft
Összesen 9 000 000 Ft

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII.
(kód: AUTMENTOR 2018) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. május 28.

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR 2018

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmussal küzdő gyermekeket integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket, tanulókat integráltan ellátó köznevelési intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal napi szintű kapcsolatban van.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A mentorálási folyamat, a szakmai terv összeállítása és megvalósítása a pályázat kötelező része. A szakmai terv felmérésen alapuló célzott lépéseket tartalmaz az autizmus-specifikus fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Lépései az autista gyermekre, tanulóra, a mentoráltra, ill. a Pályázó és a pályázatban érintett intézmény autizmus-specifikus munkájára irányulnak. Fontos a mentoráltak és mentor közötti megegyezés rögzítése a kitűzött fejlesztési irányokról.

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre – szakmai tervhez kapcsolódó

 • autizmus-specifikus képzés,
 • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
 • disszemináció,
 • beszerzések hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó köznevelési intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
 • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
 • autizmus témájú szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
 • autizmus témájú vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
 • autizmus témájú egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

Támogatás intenzitása: 100,00%

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pályázat Kiírója között 9182-3/2018/KOZNEVIG. iktató számon létrejött Együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag

 • Olyan magyarországi székhelyű alapítványok és egyesületek, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel a pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása.

VAGY

 • Olyan magyarországi székhelyű köznevelési intézmények, amelyek a 2018/2019-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása.

Egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy pályázatban érintett intézményre vonatkozóan kizárólag egy pályázat nyújtható be akár a köznevelési intézmény, akár a köznevelési intézményt támogató szervezet pályázik!

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. október 1-től 2019. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató és Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumokat!

Benyújtási határidő: 2018. június 30.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR 2018)

A pályázatot egy eredeti példányban (példányonként spirálozva/fűzve), valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a Pályázati Adatlapot Word, Költségvetést és az Adatok Táblát Excel formátumban kérjük CD-n, DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: autmentor2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!