Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
AUT2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázat kódja Pályázó neve  

Település

Támogatási összeg (Ft)
AUT2017/1 AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány Békéscsaba 6 474 831
AUT2017/2 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg 3 434 993
AUT2017/3 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET Tata 3 669 071
AUT2017/4 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány Nyúl 1 942 450
AUT2017/5 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány Győr 2 009 895
AUT2017/6 Bárka Alapítvány Dunaharaszti 174 567
AUT2017/7 Otthon XVI. Alapítvány Budapest 768 093
AUT2017/8 Bárka Alapítvány Dunaharaszti 269 785
AUT2017/9 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 2 171 766
AUT2017/10 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 647 483
AUT2017/11 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 523 700
AUT2017/12 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő 349 133
AUT2017/13 Itthon-Otthon a fogyatékosságal élő emberekért Alapítvány Tárnok 1 497 305
AUT2017/14 Küldetés Egyesület Budapest 296 763
AUT2017/15 Küldetés Egyesület Budapest 3 493 711
AUT2017/16 Küldetés Egyesület Budapest 428 482
AUT2017/17 Küldetés Egyesület Budapest 253 915
AUT2017/18 Élet-esély Autistákat Segítő egyesület Kozármisleny 2 994 609
AUT2017/19 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba 920 442
AUT2017/20 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért Balmazújváros 5 989 219
AUT2017/21 Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárda 174 567
AUT2017/22 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba 79 348
AUT2017/23 Gesztus Közhasznú Egyesület Záhony 349 133
AUT2017/24 Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárda 174 567
AUT2017/25 Autizmus Alapítvány Budapest 2 848 609
AUT2017/26 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 971 225
AUT2017/27 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Budapest 1 237 835
AUT2017/28 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Budapest 79 348
AUT2017/29 „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület Mezőberény 412 612
AUT2017/30 Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület Berettyóújfalu 761 745
AUT2017/31 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért Szombathely 2 670 868
AUT2017/32 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 523 700
AUT2017/33 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad 6 635 115
AUT2017/34 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad 998 203
AUT2017/35 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 593 526
AUT2017/36 Egyenlő esélyekért! Alapítvány Csömör 5 027 517
AUT2017/37 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány Miskolc 952 181
AUT2017/38 Hajlék Értelmi Figyatékosokat Segítő Alapítvány Érd 296 763
AUT2017/39 Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 21 816 056
AUT2017/40 Fény Felé Alapítvány Debrecen 1 221 966
AUT2017/41 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 3 830 942
AUT2017/42 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 174 567
AUT2017/43 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 323 742
AUT2017/45 Fény Felé Alapítvány Debrecen 226 937
AUT2017/46 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 296 763
AUT2017/47 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 1 047 400
AUT2017/48 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 1 848 025
AUT2017/49 Egri Autista Alapítvány Eger 666 527
ÖSSZESEN: 94 550 000

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” (AUT2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. május 4.

A pályázat hivatkozási száma

AUT2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,

 • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

ÉS a nyújtott szociális szolgáltatások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

 • nappali ellátás fogyatékos személyek részére
 • fogyatékos/pszichiátriai személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai személyek részére.

A pályázat nyilvános.

A pályázó szervezeteknek – külön szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania.

Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be. A szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban szerepelnie kell, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás fogyatékos személyekre vonatkozik.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. május 1-től 2018. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint 1 db elektronikus adathordozón a teljes pályázati dokumentáció (a Pályázati Adatlap a CD/DVD-n, kizárólag Word formátumban elfogadható és az Adatok tábla kizárólag excel formátumban – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát (kód: AUT2017), a pályázó teljes nevét és címét.
A pályázat beérkezéséről a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2017. június 6.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUT2017)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. napig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.