Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII.

Pályázat kódja
AUTMENTOR2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 9 500 000 Ft. A forrást a 34658-8/2017/KOZNEVIG számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

A 2017. október 16. postai feladási határidőre 15 pályázat érkezett.
Az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár az alábbi döntést hozta:

 • Támogatott pályázatok száma: 12 db
 • Forráshiány miatt elutasított pályázatok száma: 0 db
 • Szakmai okok miatt elutasított pályázatok száma: 3 db
 • Formai okok miatt elutasított pályázatok száma: 0 db

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Támogatási összeg

AUTMENTOR2017/11 Lakiteleki Óvodáért Alapítvány

800 000 Ft

AUTMENTOR2017/5 Lakiteleki Auti Alapítvány

797 780 Ft

AUTMENTOR2017/9 „Iskolánk Sportjáért” Alapítvány

800 000 Ft

AUTMENTOR2017/4 Esőmanók Tolna Megyei autistákért Egyesület

748 000 Ft

AUTMENTOR2017/13 Maci Alapítvány

798 900 Ft

AUTMENTOR2017/12 GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

800 000 Ft

AUTMENTOR2017/14 Pajkos Fénysugár Alapítvány

794 620 Ft

AUTMENTOR2017/6 Budapesti Politechnikum Alapítvány

798 738 Ft

AUTMENTOR2017/1 „Kékvirágos” Ovis Gyermekekért Alapítvány

634 582 Ft

AUTMENTOR2017/2 Kürt Alapítvány

794 673 Ft

AUTMENTOR2017/7 Budai úti Iskolásokért Alapítvány

800 000 Ft

AUTMENTOR2017/10 „Süss fel Nap!” Alapítvány

780 850 Ft

ÖSSZESEN:

9 348 143 Ft  


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII. (kód: AUTMENTOR2017)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. szeptember 12.

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)kel napi szintű kapcsolatban van.

Cél, hogy a mentorált képessé váljon arra, hogy a szakmai terv megvalósulása és a mentorálási folyamat során megszerzett autizmus-specifikus tudást a mindennapi intézményi gyakorlatba beépítse.

Közvetlen cél, hogy a pályázati program során szerzett autizmus specifikus ismeretek segítsék a mentoráltat mindennapi munkájának minél szakszerűbb, magasabb szintű elvégzésében, ezáltal az autizmussal élő gyermek megkapja a képességeihez illő specifikus bánásmódot.

Közvetett cél, hogy a mentoráltak által megszerzett autizmus-specifikus elméleti tudás és a gyakorlatban kipróbált módszerek, eszközök alkalmazásának tapasztalatai segítsék az egész intézményt a mindennapi nehézségek leküzdésében, az autizmussal élő gyermekek hatékony és eredményes integrálásában, valamint a fejlődés folyamatosságában.

A pályázat megírása előtt átolvasásra javasolt a pályázati dosszié részét képező Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere című tanulmány.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

 • autizmus-specifikus képzés,
 • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
 • disszemináció,
 • hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó nevelési/oktatási intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
 • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
 • szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
 • vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
 • egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A mentorálás a pályázati program kötelező eleme!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 500 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött 34658-4/2017 iktatószámú együttműködési megállapodás biztosít.

Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: maximum 800 000 Ft. Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek

 • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre és
 • a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. január 1-től 2018. június 30 -ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. október 16.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon, azaz 2017. október 16-án (ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR2017)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • Költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
800 000 Ft-ig 5 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autmentor2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázattal kapcsolatos hírek