Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX.

Pályázat kódja
AUTMENTOR2019
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2019.09.09.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX. (kód: AUTMENTOR2019)” című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Régió

Támogatási összeg

AUTMENTOR2019/3 Pajkos Fénysugár Alapítványi Óvoda Észak-Magyarország 915 279 Ft
AUTMENTOR2019/5 Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Észak-Magyarország 1 000 000 Ft
AUTMENTOR2019/1 Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Közép- Dunántúl 821 518 Ft
AUTMENTOR2019/2 Szabadhídvégi Napsugár Óvoda Közép- Dunántúl 524 619 Ft
AUTMENTOR2019/10 „Kékvirágos” Ovis Gyermekekért Alapítvány Közép- Magyarország 985 470 Ft
AUTMENTOR2019/11 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium Közép- Magyarország 999 300 Ft
AUTMENTOR2019/9 Gyermekház Iskola Közép- Magyarország 999 505 Ft
AUTMENTOR2019/12 Váci Tankerületi Központ PB0701 Kalász Suli Általános Iskola Közép- Magyarország 740 168 Ft
AUTMENTOR2019/8 Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Közép- Magyarország 500 000 Ft
AUTMENTOR2019/4 Győri Tankerületi Központ Nyugat Magyarország 891 419 Ft
AUTMENTOR2019/6 Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola (Szombathelyi Tankerületi Központ) Nyugat Magyarország 622 722 Ft
Összesen 9 000 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IX.
(kód: AUTMENTOR2019)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. 05. 14.

A pályázat hivatkozási száma

AUTMENTOR2019

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megterem-tése az autizmussal küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spekt-rum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tu-dással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket, tanulókat integráltan ellátó nevelési-oktatási intéz-ményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal napi szintű kapcsolatban van.

A pályázat közvetlen célcsoportja a programot megvalósító mentorált pedagógusok.

A pályázat közvetett célcsoportjai a mentoráltakon keresztül a pályázatban érintett közne-velési intézményekben integráltan nevelt, oktatott autista gyermekek, pedagógusaik, illetve a köznevelési intézmények.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A mentorálási folyamat, a szakmai terv összeállítása és megvalósítása a pályázat kötelező része. A szakmai terv felmérésen alapuló célzott lépéseket tartalmaz az autizmus-specifikus fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Lépései az autista gyermekre, tanulóra, a mentoráltra, ill. a Pályázó és a pályázatban érintett intézmény autizmus-specifikus munkájára irányulnak. Fontos a mentoráltak és mentor közötti megegyezés rögzítése a kitűzött fejlesztési irányokról.

A pályázatban megpályázható kötelező tevékenységek:

 • mentorálás ÉS
 • az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal folytatott autizmus-specifikus fejlesztő tevékenység

A pályázatban megpályázható, szakmai tervhez kapcsolódó tevékenységek:

 • autizmus-specifikus képzés,
 • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
 • disszemináció,
 • beszerzések hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó köznevelési intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
 • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
 • autizmus témájú szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
 • autizmus témájú vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
 • autizmus témájú egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft

Várható támogatott pályázatok száma: 9-18 darab

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy Pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 500 000 Ft

Egy Pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan magyarországi székhelyű

 • alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelését, nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel a pályázatban érintett köznevelési intézmény támogatása.
  VAGY
 • köznevelési intézmények pályázhatnak, amelyek a 2018/2019-es nevelési évben, tanévben integrált formában végzik autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók integrált nevelése, nevelése-oktatása.

Egy Pályázó kizárólag egy darab pályázatot nyújthat be.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy pályázatban érintett intézményre vonatkozóan kizárólag egy pályázat nyújtható be akár a köznevelési intézmény, akár a köznevelési intézményt támogató szervezet pályázik!

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. október 1-től 2020. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató és Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumokat!

Benyújtási határidő: 2019. 06. 14.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR2019)

A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) postai úton 1 példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérjük benyújtani.

Postai úton kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus benyújtás a Pályázati Útmutatóban megjelölt dokumentumok elküldését jelenti az autmentor2019@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél).

Pályázati díj összege:

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg

Fizetendő pályázati díj

1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft

 

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017). Kérjük, a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR2019) és a Pályázó nevét).

A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a Pályázati Adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: autmentor2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap és a Pályázati Útmutató Kiegészítés című dokumentumok együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Tóth Tibor
ügyvezető