Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Pályázat kódja
AUTÓPLUSZ2018
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

AUTÓPLUSZ2018
Hirdetés dátuma: 2018. március 20.

FONTOS! A Döntési lista módosult 2018. június 11-én, amelyet Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuménak Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján hagyott jóvá. A módosítást a lenti táblázatban jelöltük.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában levő  „Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére” – AUTÓPLUSZ2018 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 185 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai objektív pontozás szempontrendszer alapján leértékeltek. A programra 47.300.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 450.500.000 támogatási igényre nyújtottak be összesen támogatást.

Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériuménak Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám

Kategória

Pályázó neve

Támogatási összeg

AUTÓPLUSZ2018/30 A Farkas László 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/38 B Bergmann Károly 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/44 B Nagy Bendegúz Lóránd 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/47 A Dóri Péter 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/53 A Németh Vince 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/57 B Bíró Zoltán 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/62 B Almási Zsófia 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/73 A László József 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/80 B Váczi Anita 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/83 B Ungvári Mihályné 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/91 A Lanszki Csaba 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/116 A Mátray Attila 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/135 B Farsang Máté Soma 2 500 000 Ft
1 000 000 Ft -ra módosult
AUTÓPLUSZ2018/140 A Zámbó Istvánné 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/164 B Gyenge Andrea 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/178 B Kis-Juhász József 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/180 B Tarjányi Gyula Gábor 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018/132
tartaléklistáról került be
B Mester Csiki László 1 500 000 Ft

 

A nyertes pályázókat napokon belül írásban tájékoztatjuk a szerződéskötés menetéről. Társaságunk abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére
(AUTÓPLUSZ2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. október 20.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2018

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

Pályázható támogatás:

„A” kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

  • 2.500.000 Ft
  • 3.000.000 Ft
  • 3.500.000 Ft
  • 4.000.000 Ft

 

„B” kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de maximum 3.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

  • 1.000.000 Ft
  • 1.500.000 Ft
  • 2.000.000 Ft
  • 2.500.000 Ft
  • 3.000.000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).

A vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.

E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 47.300.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak az alábbi kategóriában:

„A” kategória
Ebben a kategóriában kizárólag azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik elektromos kerekesszéket (az elektromos moped nem számít elektromos kerekesszéknek) használnak és gépjárművel való utazásuk során önállóan átülni vagy kiülni nem képesek csak segítséggel. Az elektromos kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

„B” kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik életvitelszerűen kerekesszéket (nem elektromos) és/vagy elektromos mopedet használnak. A kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat. A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. március 1-től 2019. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié az FSZK honlapjáról tölthető le.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. december 11.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTÓPLUSZ2018)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autoplusz2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.
Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár