Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Pályázat kódja
AUTÓPLUSZ2018-2
A pályázat beadási határideje

MÓDOSULT A NYERTES LISTA

AUTÓPLUSZ2018-2

Módosítás dátuma: 2019.01.22.

A módosított döntési lista az alábbi táblázatban látható:

Pályázati kódszám Kategória Pályázó neve Támogatási összeg
AUTÓPLUSZ2018-2/71 B Papp Szabolcs 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/91
A Molnár Ákos 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/94 B  Tóth Ákos 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/102 A Baji Bence 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/105 B Harmath János 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/123 A Takács Tünde 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/132 B Tomkó János 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/141 A Szilágyi Zsolt 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/155 B Tóth László 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/156 B Péntek Andrea 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/183 B Tábiné Hídvégi Csilla 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/189 A Geretovszky Anna Réka 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/215 B Szabó Lőrinc József 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/222 B Etter András 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/248 B Bányai Krisztián 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/252 A Molnár Béla 3 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/138 A Buzai Tamás 3 000 000 Ft

 

NYERTES LISTA
AUTÓPLUSZ2018-2

Hirdetés dátuma: 2018. július 30.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére” – AUTÓPLUSZ2018-2 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázati programra 255 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai objektív pontozás szempontrendszer alapján leértékeltek. A programra 47.292.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a pályázók 605.500.000 támogatási igényre nyújtottak be összesen támogatást.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuménak Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázati kódszám

Kategória

Pályázó neve

Támogatási összeg

AUTÓPLUSZ2018-2/71 B Papp Szabolcs 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/91 A Molnár Ákos 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/94 B Tóth Ákos 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/102 A Baji Bence 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/105 B Harmath János 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/123 A Takács Tünde 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/132 B Tomkó János 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/141 A Szilágyi Zsolt 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/155 B Tóth László 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/156 B Péntek Andrea 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/183 B Tábiné Hídvégi Csilla 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/189 A Geretovszky Anna Réka 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/215 B Szabó Lőrinc József 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/222 B Etter András 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/248 B Bányai Krisztián 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ2018-2/252 A Molnár Béla  3 500 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett
Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére címmel

(kód: AUTÓPLUSZ2018-2)

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. 04. 25.

A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2018-2

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

FONTOS! Az a pályázó, aki érvényes és nem nyertes pályázatot nyújtott be az AUTÓPLUSZ2018 támogatásra nem kell új pályázatot beadnia abban az esetben, ha nem változtak meg az adatai illetve a támogatási igényen nem szeretne változtatni!
Ebben az esetben a bekezdés alatt található „Nyilatkozatot pályázáshoz” nevű fájlt kell letölteni, kinyomtatni és a pályázó által aláírva, szkennelve visszaküldeni az autoplusz2018-2@fszk.hu -ra!
Az újbóli pályázás a befogadó email visszajelzésével válik érvényessé!
Nyilatkozatot a jelen pályázat benyújtási határidejéig lehet benyújtani.

Az Autóplusz2018 pályázaton formai kizárt, illetve az időközben bekövetkezett bármilyen adatváltozás esetén új pályázatot kell benyújtani!

A NYILATKOZAT MÁR NEM ELÉRHETŐ – LEZÁRULT

A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

Pályázható támogatás:

„A” kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

  • 2.500.000 Ft
  • 3.000.000 Ft
  • 3.500.000 Ft
  • 4.000.000 Ft

„B” kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
50%-a, de maximum 3.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

  • 1.000.000 Ft
  • 1.500.000 Ft
  • 2.000.000 Ft
  • 2.500.000 Ft
  • 3.000.000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).

A vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.

E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 47.292.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak az alábbi kategóriában:

„A” kategória
Ebben a kategóriában elsősorban azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik elektromos kerekesszéket (az elektromos moped nem számít elektromos kerekesszéknek) használnak. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a gépjárművel való utazásuk során önállóan átülni vagy kiülni nem képesek csak segítséggel. Az elektromos kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

„B” kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik életvitelszerűen kerekesszéket (nem elektromos) és/vagy elektromos mopedet használnak. A kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.

A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. június 1-től 2019. május 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. május 31.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTÓPLUSZ2018-2)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: autoplusz2018-2@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.

Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Giflo H. Péter
ügyvezető