Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
CH2019
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

CH2019

Hirdetés dátuma: 2019.04.02.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” – CH2019 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 550 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2019. január 18-i beadási határidővel 46 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 80 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Település

Támogatási összeg (Ft)

CH2019/1 Fehér Bot Alapítvány Hajdúdorog             920 380 Ft
CH2019/2 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET TATA               86 445 Ft
CH2019/3 ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvány Budapest             778 001 Ft
CH2019/4 Esthajnal  Alapítvány Zalaegerszeg          1 296 668 Ft
CH2019/5 Otthon XVI. Alapítvány Budapest          1 311 923 Ft
CH2019/6 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Kaposvár          3 930 685 Ft
CH2019/7 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Vésztő          1 550 917 Ft
CH2019/8 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Zalaegerszeg             427 138 Ft
CH2019/9 Hornyák Alapítvány Budapest          2 913 690 Ft
CH2019/10 Patrónus Egyesület Nyíregyháza             920 380 Ft
CH2019/11 Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca Tapolca             844 105 Ft
CH2019/12 Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány Balatonmáriafüdrő          3 686 606 Ft
CH2019/13 Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány Sóskút             661 047 Ft
CH2019/14 Segítséggel Élők Alapítványa Hajdúnánás          2 415 363 Ft
CH2019/15 Mozgássérültek Fejér Megyei
Egyesülete
Székesfehérvár          1 016 995 Ft
CH2019/16 Szeretet Alapítvány Miskolc          5 196 843 Ft
CH2019/17 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest        12 885 322 Ft
CH2019/18 Gondoskodás Alapítvány Mezőkövesd          1 744 146 Ft
CH2019/19 Summa Vitae Alapítvány Piliscsaba          1 276 328 Ft
CH2019/20 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsaba             559 347 Ft
CH2019/21 Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány Budapest          2 313 663 Ft
CH2019/22 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület Kozármisleny             432 223 Ft
CH2019/24 Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest             910 210 Ft
CH2019/25 Fogd a Kezem Alapítvány Pécs             757 661 Ft
CH2019/26 Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Valkó          8 995 319 Ft
CH2019/27 Nyíteleki Civil Kordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület Nyírtelek             681 386 Ft
CH2019/28 Fény Felé Alapítvány Debrecen          1 489 897 Ft
CH2019/30 Kádas György Alapítvány Gyula             996 655 Ft
CH2019/31 Bárka Alapítvány Dunaharaszti             940 720 Ft
CH2019/32 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Budapest        10 510 640 Ft
CH2019/33 Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Vác          1 210 224 Ft
CH2019/34 Garai Ház Alapítvány Baja          1 271 243 Ft
CH2019/35 Itthon-Otthon Alapítvány Tárnok             574 602 Ft
CH2019/36 Küldetés Egyesület Budapest             432 223 Ft
CH2019/37 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány Nyúl          1 006 825 Ft
CH2019/38 Egymást Segítő Egyesület Pécel             966 145 Ft
CH2019/39 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Iklad             249 164 Ft
CH2019/40 Búzavirág Alapítvány Vámosújfalu          1 022 080 Ft
CH2019/41 Kerekesszabadság Alapítvány Szekszárd             737 321 Ft
CH2019/42 Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány Gara             427 138 Ft
CH2019/43 Egyenlő esélyekért! Alapítvány Csömör          8 288 508 Ft
CH2019/44 Miskolci Autista Alapítvány Miskolc             416 968 Ft
CH2019/45 Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány Miskolc          3 106 918 Ft
CH2019/46 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény          2 389 938 Ft
ÖSSZESEN

94 550 000 Ft


A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2019)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. december 15.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

CH2019

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban: EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

Fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

 • bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Közvetlen célcsoport: fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban, vagy támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).

ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a CH2019 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A Pályázati Adatlapon és az Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. március 1-től 2020. február 29-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlapot Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)
 • Szolgáltatási Tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

A pályázat befogadásáról a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2019. január 18.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (CH2019)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: ch2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!