Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára

Pályázat kódja
LSER2017
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA
LSER2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” – LSER2017 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám Pályázó neve Elemi rehabilitációs Központ neve Ellátási terület Támogatási összeg (Ft)
LSER2017/1 Kreatív Formák Alapítvány Dél-alföldi Elemi Rehabilitációs Központ Csongrád megye, Békés megye 12 000 000
LSER2017/2 Fehér Bot Alapítvány Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központja Hajdú-Bihar megye, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye 12 000 000
LSER2017/3 Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ Budapest és Pest Megye, Fejér megye 13 000 000
LSER2017/4 Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 000 000
LSER2017/5 Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete Rehabiltációs Központja Országos ellátás siketvak személyek számára 15 000 000
LSER2017/6 Ki-Látás Közhasznú Alapítvány Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Központ Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye 17 000 000
LSER2017/7 Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány Észak-magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ Borsod-Abaúj-Zemplén megye 10 000 000
LSER2017/8 Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Látássérültek Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye 11 000 000

A Kedvezményezettek részletes tájékoztatást kapnak a Támogatási Szerződés kötés feltételeiről email-ben.

2017.08.14.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
„Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” (kód: LSER2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. május 29.

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A Társaság 2017. június 15-én információs napot tartott, melynek keretében a pályázók feltehették kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Az információs nappal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

Javított, kitölthető költségtervek letöltése

A Pályázati Útmutató 13. oldal (2) pontjának pontosítása:

„(2) Az elemi rehabilitáció szolgáltatás
a) Szemészeti lelet vagy
b) Fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy
c) egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (pl. Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat) bemutatásával vehető igénybe.”

A pályázat hivatkozási száma

LSER2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése.

A pályázati program célja a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újratervezése, a működési feltételeik újraszervezése. A pályázat kiemelt célja a szolgáltatás népszerűsítése.

Közvetlen célcsoport: látássérült személyek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást működtető vagy létrehozni kívánó nem állami, nem egyházi szervezet.

Közvetett célcsoport: elemi rehabilitációs szolgáltatásban részesülő fogyatékos személyek.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A pályázó egy-egy ellátási területre pályázik, ahol elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosít. Támogatott program az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése, szakmai konzultációk és rendezvények, a szolgáltatás fejlesztése is.

A pályázati program keretén belül pályázni lehet 18 megyei, 1 főváros és pest megyei ellátási terület és 1 siketvak személyek elemi rehabilitációs szolgáltatás országos ellátására. Összesen 19 ellátási területen megvalósuló elemi rehabilitációs szolgáltatás és egy speciális célcsoport ellátása támogatható.

A Pályázati Útmutató részletesen tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető. Nem lehet olyan tételekre támogatást igényelni, melyek finanszírozása állami vagy egyéb más forrásból megtörténik.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 100 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A szolgáltatás ellátására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet pályázhat:

  • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
  • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
  • Nonprofit Kft. (GFO 572)
  • Közalapítvány (GFO 561, 562)
  • Szövetség (GFO 515, 516, 517, 521, 522, 523)

A pályázatot a fenntartó nyújtja be a Lebonyolítóhoz. Ha a fenntartó a pályázat benyújtásakor még nem működtet elemi rehabilitációs szolgáltatást, a pályázat benyújtásával vállalja – annak pozitív elbírálása esetén – a szolgáltatás létrehozását és működtetését.

Egy pályázó (fenntartó) kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. október 1-től 2018. szeptember 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. július 15.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: lser2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

A pályázattal kapcsolatos hírek