Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2020

Pályázat kódja
FOF2020
A pályázat beadási határideje

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek
szakmai programjainak támogatása 2020”
(FOF2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020. március 30.

A Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) az oldal alján találhatóak!

A pályázat hivatkozási száma

FOF2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

A pályázók köre

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Sportegyesület (GFO 521)
 • Szövetség (GFO 517)
 • Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

 • A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

 1. Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
 2. Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
 3. Infokommunikációs akadálymentesítés
 4. Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

Egy kategória választása kötelező és csak egy kategóriára lehet benyújtani pályázatot!

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Kiemelt területek a kategóriákon belül
Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás)
 • pszichoszociális fogyatékosság
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport
 • fogyatékos nők
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők
 • koragyermekkori intervenció
 • beszédfogyatékosság
 • ágazatközi együttműködések

Kiemelt feladatok a kategóriákon belül:
Kiemelt feladat a helyi szintű együttműködések kialakítása, illetve bemutatása. Az együttműködés célja közös érdekeket szolgáló programok előkészítésében, megvalósításában való részvétel, esetlegesen hosszú távú együttműködés megalapozása, elsősorban a pályázó szervezet székhelyének megyéjében, régiójában.

Az együttműködési megállapodások a projektre vonatkozó konkrét feladatokat tartalmazzanak. Jelen esetben nem tekinthető együttműködésnek pl. ebéd szolgáltatás igénybe vétele, szállásfoglalás stb. Amennyiben általánosan együttműködnek a szervezetek, de a projektben a partnerszervezet nem vállal konkrét feladatot, nem sorolható a projektbe bevont partnerszervezetek közé.

Az együttműködő partnerekre vonatkozóan nincs kikötés. Lehetnek civil szervezetek, intézmények stb.

Az indikátorok – a program előrehaladását jelző mutatók – különböző típusát a megpályázott összeg függvényében kell meghatározni, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók! Az alábbi táblázat tartalmazza az összegek szerinti indikátorok típusainak minimum darabszámát:

Igényelt összeg

Indikátorok típusainak száma minimum

1 000 000 Ft-ig

3 db

1 000 001 ­- 2 000 000 Ft

4 db

2 000 001 – 3 000 000 Ft

5 db

3 000 001 – 4 000 000 Ft

6 db

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 171 400 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani. Forrás megnevezése: 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.

A rendelkezésre álló keretösszeg kategóriánként: 42 850 000 Ft

Az NFSZK fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 300 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 4 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat
A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2020. május 5.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

FOF2020 Pályázati Felhívás és Útmutató letöltése

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: fof2020@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!