Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATAS2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám Pályázó neve Település Támogatási összeg
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/5 NAPRA FORGÓ Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Érd 9 997 760 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/13 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 10 777 200 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/18 Nem Adom Fel Alapítvány Budapest 10 634 800 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/17 Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány Pécs 9 660 658 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/1 Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Debrecen 8 900 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/10 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Budapest 12 078 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/15 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Budapest 13 736 978 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/6 Kék Madár Alapítvány Szekszárd 13 499 492 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/22 AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Budapest 9 830 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/7 Gondoskodás Közhasznú Egyesület Balassagyarmat 6 287 280 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/14 Salva Vita Alapítvány Budapest 8 644 260 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/19 HÍD Egyesület Miskolc 7 303 572 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/20 Civil Érték Egyesület Üllő 6 792 980 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/21 Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért Budapest 6 993 980 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/A/23 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 8 863 040 Ft
FOGLALKOZTATÁS 2017/B/1 Salva Vita Alapítvány és konzorciumi partnerei Budapest 40 000 000 Ft
ÖSSZESEN 184 000 000 Ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 184.000.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. augusztus 7.

A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. augusztus 21., 13:00 – 16:00

Részvételi szándékukat kérjük, hogy az erdesz.marta@fszk.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb 2017. augusztus 15-ig!

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elősegítése, munkaerőpiaci esélyeinek javítása, elhelyezkedésének támogatása komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosító modellprogramok révén.

Cél továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése munkáltatói és társadalmi szemléletformáló programon keresztül.

„A” KOMPONENS – Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja
1) 16-30 év közötti, köznevelési / felsőoktatási intézményből kilépő vagy NEET (nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő) fiatal, aki

 • sajátos nevelési igényű tanuló, vagy
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, vagy
 • fogyatékos hallgató / személy

2) inaktív személyek, akik
a) olyan egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, amelyek az elhelyezkedést jelentősen megnehezítik, így például:

 • pszichoszociális fogyatékosság
 • beszédfogyatékosság
 • epilepszia
 • halmozott fogyatékosság
 • súlyos fogyatékosság
 • ritka betegség

b) egészségkárosodás vagy fogyatékosság mellett egyéb, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetet okozó, a következőkben felsorolt legalább egy további jellemzővel bírnak:

 • a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen élnek
 • GYES-ről, GYED-ről visszatérők
 • 50 év felettiek
 • hajléktalanok

3) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, legfeljebb 1 éven belül közfoglalkoztatott – azóta álláskereső vagy inaktív státuszban lévő – vagy a megvalósítási időszak alatt közfoglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek

4) a pályázati program megvalósítási időszakát megelőzően, két éven belül, felnőttkorban szerzett tartós egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkeznek, melynek következtében

 • az érintett személy mozgás-, látás-, hallás-, beszéd vagy kognitív funkciói sérültek, és
 • a fogyatékosság következtében nem képes a korábban betöltött munkakörben dolgozni, és
 • egészségügyi rehabilitációja folyamatban van vagy már befejeződött

5) nyílt piaci munkáltatók

A pályázat közvetett célcsoportja

 • oktatási intézmények
 • fogyatékos fiatalok szülei, gondviselői
 • komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői

„B” KOMPONENS – Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A pályázat közvetlen célcsoportja

 • munkáltatók
 • fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek

A pályázat közvetett célcsoportja

 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

A. Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

B. Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

A pénzbeli támogatásra fordítható teljes keretösszeg a két komponens között megosztásra került, ennek megfelelően az egyes komponensekre beérkező pályázatok között maximálisan az alábbi összegek oszthatók fel:

Komponens

Tevékenységtípus megnevezése

Egy pályázó által maximálisan pályázható összeg

Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

„A” komponens

Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

20.000.000 Ft

144.000.000 Ft

„B” komponens

Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

40.000.000 Ft

40.000.000 Ft

Mindösszesen:

184.000.000 Ft

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 184.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

„A” KOMPONENS – Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

Pályázók köre
A pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 2 évvel alapított szervezetek pályázhatnak. Amennyiben a szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembevételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
Olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a pályázat megjelenését megelőző legalább 1 évben foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával segítették egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését és rendelkeznek magán-munkaközvetítői engedéllyel.

„B” KOMPONENS – Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorcium pályázhat, a konzorcium tagok száma legfeljebb 20 lehet.

A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:

 • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
 • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a „Neked munka, nekem álom!” program vonatkozásában.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

 • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
 • a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.

Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

„A” KOMPONENS – Halmozottan hátrányos helyzetű egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek elhelyezkedésének támogatása

Megvalósítási időszak: 2017. november 1. – 2018. december 31.

„B” KOMPONENS – Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2018. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

Megvalósítási időszak: 2017. november 1. – 2018. október 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8.
Határidőben benyújtottnak az a pályázat minősül, amelyet legkésőbb az adott napon postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2017)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. napig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege: pályázatonként 30.000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGLALKOZTATÁS 2017) és a Pályázó nevét).

A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2017@fszk.hu

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázattal kapcsolatos hírek