Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása – II. ütem

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATÁS2018 II. ütem
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása

FOGLALKOZTATÁS 2018 II. ütem

hirdetés dátuma: 2019.04.01.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2018 II. ütem című pályázati programra beérkezett pályázat bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

2019. január 28-i beadási határidővel 1 db pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján a pályázatot támogatja.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Kód Pályázó neve Település Támogatási összeg
FOG2018-II/1 Salva Vita Alapítvány Budapest 21 000 000 Ft
Összesen 21 000 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása

(kód: FOGLALKOZTATÁS 2018 – II. ütem) címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. december 21.

 

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2018 II. ütem

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén, a fenntarthatóságot fókuszba helyezve.

Közvetlen cél a már évek óta sikeres – Duo Day – „Neked munka, nekem álom” nemzetközi program 2019. évi hazai megvalósításának támogatása, további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

Támogatható program, a támogatás mértéke

Tevékenységtípus megnevezése

Egy pályázó által maximálisan pályázható összeg

Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

Duo Day – „Neked munka, nekem álom” nemzetközi program 2019. évi hazai megvalósítása

21.000.000 Ft

21.000.000 Ft

A program forrása

A program teljes költségvetése 21.000.000 Ft – melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma bocsát rendelkezésre -, amelyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg 21.000.000 Ft.

Önrész vállalása nem feltétel. A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorcium pályázhat.

A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:

  • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
  • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a „Neked munka, nekem álom!” program vonatkozásában.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

  • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
  • a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.

Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak: 2019. február 1. – 2019. július 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. január 28.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2018 II. ütem)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot és költségvetést Word, illetve Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a Pályázati Útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj: 30.000 Ft / pályázat

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGLALKOZTATÁS 2018 II. ütem) és a Pályázó nevét).

A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!