Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2019

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATÁS2019
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

meghirdetés dátuma: 2019.12.02.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2019 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 199.000.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2019. október 31-i beadási határidővel 63 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Kódszám

Pályázó neve Település

Támogatási összeg

FOGLALKOZTATÁS2019/A/2 Pécsi Egyetemisták Egyesülete Pécs 4 960 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/4 Gondoskodás Közhasznú Egyesület Balassagyarmat 7 177 500 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/5 Kék Madár Alapítvány Szekszárd 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/9 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Budapest 7 600 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/10 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 7 999 176 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/11 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Budapest 7 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/A/13 Nem Adom Fel Alapítvány Budapest 7 998 750 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/B/1 BRC Services Korlátolt Felelősségű Társaság Újlengyel 4 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/B/2 NAPRA FORGÓ Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Érd 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/C/2 NEAT Nonprofit Kft Óbudavár 4 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/C/3 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Budapest 7 930 598 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/D/1 Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Debrecen 5 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/D/3 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mezőberény 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/D/4 Kék Madár Alapítvány Szekszárd 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/D/5 NAPRA FORGÓ Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Érd 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/3 Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Budapest 2 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/4 „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület Géberjén 2 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/6 Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. Albertirsa 3 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/10 Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Budapest 4 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/11 Ösvény Esélynövelő Alapítvány Füzesgyarmat 2 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/13 Fogd a Kezem Alapítvány Pécs 3 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/15 AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Budapest 5 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/17 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest 4 400 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/20 Motiváció Alapítvány Budapest 2 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/21 ÉFOÉSZ Értelmi Sérültek Somogy Megyei Egyesülete Kaposvár 2 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/22 Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány Valkó 2 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/24 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Budapest 2 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/25 Napfényes Támogató Szociális Egyesület Püspökladány 4 512 076 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/29 Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Kecskemét 2 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/30 Rehab Force Nonprofit Kft. Budapest 2 721 900 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/31 Esőemberekért Egyesület Tata 3 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/34 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Miskolc 4 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/36 Sotéria Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Pécs 3 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/E/38 Salva Vita Alapítvány Budapest 1 200 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/F/1 Salva Vita Alapítvány és konzorciumi partnerei Budapest 21 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2019/G/1 Salva Vita Alapítvány és konzorciumi partnere Budapest 23 000 000 Ft
    Összesen 199 000 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása  (kód: FOGLALKOZTATÁS 2019) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. szeptember 30.

Tájékoztató nap

A pályázat kiírója 2019. október 7-én, 14.00 órai kezdettel pályázói tájékoztatót tart.

Tájékoztató helyszíne: Emberi Erőforrások Minisztériuma, földszinti tanácsterem, 1054 Budapest, Báthory u. 10.

A tájékoztatón való részvételi szándékot – a szervezet részéről érkezők számának megadásával – legkésőbb 2019. október 4-én 10.00 óráig a foglalkoztatas2019@fszk.hu címen kérjük jelezni.

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2019

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek – beleértve az egészségkárosodott és fogyatékos személyeket is – társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése integrációs célú fejlesztések, innovatív szakmai programok és a foglalkoztatásukat népszerűsítő rendezvények révén.

A pályázat több célcsoportra irányul, mely komponensenként került meghatározásra a Pályázati Útmutatóban.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

Komponens Tevékenységtípus megnevezése Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

„A” komponens

Halmozottan hátrányos helyzetű, egészségkárosodott vagy fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása, mentorálása

32.000.000 Ft

„B” komponens

Atipikus foglalkoztatási formában történő elhelyezés segítése nyílt munkaerőpiaci munkáltatónál

24.000.000 Ft

„C” komponens

Azonos célcsoportba tartozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek nagyobb létszámban álláshelyet biztosító munkáltatóknál történő elhelyezése érdekében mentorálás támogatása

32.000.000 Ft

„D” komponens

„Bölcső” munkahelyen a gyakorlatszerzés támogatása 32.000.000 Ft

„E” komponens

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása 35.000.000 Ft

„F” komponens

Duo-Day – Neked Munka, Nekem Álom 2020. évi megrendezése 21.000.000 Ft

„G” komponens

Foglalkozási integrációt segítő programok 23.000.000 Ft
Mindösszesen: 199.000.000 Ft

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 199.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

„A” komponens esetén:

Olyan, legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott szervezet/intézmény, mely alapító dokumentuma szerint 16-30 év közötti fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásával, szak-, felnőtt- vagy felsőoktatási képzésével, pályaorientációjával vagy munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozik.

Pályázók lehetnek továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek.

„B”, „C” és „D” komponensek esetén:

A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek. Pályázók lehetnek továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyilvántartott, magán-munkaközvetítői tevékenységet végző szervezetek [Amennyiben a pályázó e körbe tartozik, igazolnia szükséges, hogy a pályázat benyújtásakor a kormányhivatal magán-munkaközvetítői nyilvántartásában szerepel].

„E” komponens esetén:

Legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

„F” komponens esetén:

Jelen komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat.

A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:

  • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
  • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a „Neked munka, nekem álom!” program vonatkozásában.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

  • alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
  • a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.

Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

„G” komponens esetén:

E komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat; a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet. A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások: A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá

  • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,
  • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában,

vagy

  • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:

A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

Amennyiben egy szervezet több pályázati komponensre is be kívánja nyújtani pályázatát, akkor komponensenként külön-külön pályázati adatlapot (továbbá annak kötelező mellékleteit) és költségvetési táblázatot kell benyújtania, továbbá a regisztrációs díjat is adatlaponként kell megfizetnie! Egy pályázó maximum két komponens tekintetében lehet nyertes, kivéve a konzorciumi pályázatokat.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak komponensenként eltérő, a Pályázati Útmutató által meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. október 31.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2019)

A pályázatot egy példányban valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Dr. Tóth Tibor

ügyvezető

Gyakran Ismételt Kérdések