Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATÁS2020
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

FOGLALKOZTATÁS 2020 

hirdetés dátuma: 2020.10.16.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2020 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A 2020. szeptember 10-i beadási határidővel 36 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 182.000.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Kódszám

Pályázó neve Település Támogatási összeg
FOGLALKOZTATÁS2020-197 Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Budapest 7 998 855 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-214 Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Budapest 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-251 Kék Madár Alapítvány Szekszárd 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-215 Kockacsoki Nonprofit Kft. Budapest 7 995 431 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-238 Szimbiózis Alapítvány Miskolc 7 999 080 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-224 Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány Valkó 5 866 658 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-194 Nem Adom Fel Alapítvány Budapest 7 991 264 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-244 Béthel Alapítvány Békéscsaba 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-231 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Budapest 8 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-237 Sotéria Nonprofit Kft. Pécs 4 850 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-203 IMPULZUS Egyesület Szolnok 7 957 160 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-222 Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület Budapest 7 768 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-246 Motiváció Alapítvány Budapest 4 042 508 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-219 Presidium Közhasznú Egyesület Dombóvár 2 900 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-255 Moravcsik Alapítvány Budapest 3 690 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-256 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Budapest 7 641 827 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-209 Újra Dolgozni Tolnában Egyesület Szekszárd 7 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-223 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért Szombathely 4 806 217 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-189 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Budapest 7 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-213 Napfényes Támogató Szociális Egyesület Püspökladány 6 493 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-192 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET Tata 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-221 Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Börcs 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-239 Rehab Force Nonprofit Kft. Budapest 7 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-208 Salva Vita Alapítvány Budapest 6 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-218 Tájoló Szociális Egyesület Budapest 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-226 Ösvény Esélynövelő Alapítvány Füzesgyarmat 5 500 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-253 Pro Novum Innovációs Egyesület Békéscsaba 6 000 000 Ft
FOGLALKOZTATÁS2020-204 IRMÁK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Albertirsa 4 000 000 Ft
    Összesen 182 000 000 Ft

Pályázati Felhívás

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020
(FOGLALKOZTATÁS2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020.08.07.

2020.08.18. – Pályázati Útmutató korrekció:

Pályázati Útmutató 11. pontjában elírás történt a Nyilatkozatok között. Az 5. sz. melléklet törlésre került, és a 6. számú melléklet került a helyére. Ez a változás nem érinti a pályázati benyújtást, ugyanis a HAPI rendszerben nem szerepelt már a törlésre került melléklet. 

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy a pályázó szervezet és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A pályázat közvetlen célcsoportja

 1. megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek, különösen
 • a járványügyi veszélyhelyzet alatt munkanélkülivé vált, vagy
 • a járványügyi veszélyhelyzet miatt elhelyezkedni nem tudó személyek;

2. nyílt piaci munkáltatók, különösen

 • a járványügyi veszélyhelyzet által fokozottan érintett ágazatok munkáltatói.

A pályázat közvetett célcsoportja

 • komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői.

A pályázók köre

Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékos / megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

a)         munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;

b)         munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;

c)         foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;

d)         egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.

A pályázat benyújtása és megvalósítása kizárólag legalább egy nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói igényekre történő reagálással lehetséges.

A pályázók szükség szerint tervezhetnek szakmailag indokolt, a projekt célját és hatékony megvalósítását támogató tevékenységeket. A tevékenységek épülhetnek a jogszabály által meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra, azonban tervezhető innovatív szolgáltatási elem, komplex szolgáltatási folyamat is.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Az indikátorok – melyek a program előrehaladását jelző mutatók – darabszámát a megpályázott összeg függvényében kell meghatároznia a pályázó szervezetnek, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók.

Az alábbi táblázat tartalmazza az összegek szerinti indikátorok minimum darabszámát:

Igényelt összeg

Indikátorok minimum darabszáma

1 000 000 ­- 2 000 000 Ft

4 db

2 000 001 – 3 000 000 Ft

5 db

3 000 001 – 4 000 000 Ft

6 db

4 000 001 – 5 000 000 Ft

7 db
5 000 001 ­- 6 000 000 Ft

8 db

6 000 001 – 7 000 000 Ft

9 db

7 000 001 – 8 000 000 Ft

10 db

 

Amennyiben a pályázó foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztést, illetve képzéseket tervez, úgy a képző intézménynek érvényes felnőttképzési engedéllyel szükséges rendelkeznie; továbbá a kompetenciafejlesztő programnak vagy képzésnek érvényes nyilvántartással kell rendelkeznie a Felnőttképzési Információs Rendszerben, melynek elérhetősége: https://engedely.mer.gov.hu/?oldal=nyilvantartas

Amennyiben a pályázó elhelyezési indikátort tervez, úgy az elhelyezési indikátorok teljesítésének vonatkozásában nem elfogadhatók a következő foglalkoztatási típusok:

 • akkreditált foglalkoztatás;
 • fejlesztő foglalkoztatás;
 • közfoglalkoztatás;
 • diákmunka;
 • munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás
 • a pályázó szervezetnél történő elhelyezés.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 182 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. EMMI fejezet 20. cím, 46. alcím „Megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok” fejezeti kezelésű előirányzat.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 8 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. október 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 1. Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NFSZK címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

2. Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2020. szeptember 10.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: foglalkoztatas2020@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Kapcsolódó dokumentumok

FOGLALKOZTATÁS2020 Pályázati Felhívás és Útmutató

HAPI Pályázatkezelő rendszer Kézikönyv