Fogyatékosságügyi koordinátorok országos hálózatának kialakítása

Pályázat kódja
FKH2016
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatot támogatja:

Kód Pályázó neve Település Támogatási összeg
FKH2016/1 Debreceni Egyetem Debrecen 5.000.000,-ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2017.06.16


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

Fogyatékosságügyi koordinátorok országos hálózatának kialakítása
(FKH2016) címmel

A pályázat meghirdetésének napja:
2016. december 30.

A pályázat hivatkozási száma

FKH2016

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat forrása, a támogatás mértéke

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
A pályázatban önrész vállalása nem szükséges

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a felsőoktatási intézmények karain működő fogyatékosságügyi koordinátorok hálózatának kialakítása.

A pályázat közvetlen célcsoportját a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon működő felsőoktatási intézmények karain dolgozó fogyatékosságügyi koordinátorok, közvetett célcsoportját a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező fogyatékos személyek alkotják.

Támogatható programok

A. Web felület létrehozása

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK), és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) között létrejött megállapodás eredményeként az FSZK akadálymentes, nyilvános honlapot hozott létre (www.efiportal.hu), melynek célja az egyes életszakaszokhoz igazodó fogyatékosságügyi ismeretek és információk biztosítása.
A projektben pályázható tevékenység a www.efiportal.hu oldal részeként fejlesztett, kizárólag a fogyatékosságügyi koordinátorok és az EMMI illetékes szakfőosztályai által elérhető, belső információs elektronikus felület létrehozása, helpdesk szolgáltatással, valamint közös kommunikációs fórum lehetőségének biztosításával.

B. Nyilvántartás létrehozása

A magyarországi felsőoktatási intézményekben működő fogyatékosságügyi koordinátorok adatairól összesítés készítése és frissítése mely a következőket tartalmazza:

  • intézmény neve,
  • fogyatékosságügyi koordinátor neve,
  • fogyatékosságügyi koordinátor beosztása és munkaköre,
  • fogyatékosságügyi koordinátor elérhetősége (e-mail, telefonszám).

C. Hálózati tevékenység (a web felületen megosztott tartalommal)

  • Az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szakfőosztályaival egyeztetve a vonatkozó jogszabályok követése és közzététele; a fogyatékossági koordinátorok munkájára nézve releváns információk és hírek rendszeres közzététele az elérhető tartalom rendszeres frissítésével,
  • A fogyatékosságügyi koordinátorokkal együttműködve a területi tapasztalatok összegzésével problématérkép, valamint jó gyakorlat gyűjtemény készítése, és folyamatos frissítése,
  • A fogyatékosságügyi koordinátorok számára javasolható egységes eljárásrend(ek) készítése (regisztráció, panaszkezelés, eszközigénylés, mentességi kérelmek finanszírozási kérdések, stb.). A program végén a rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok készítése,
  • Fogyatékosságügyi koordinátorok számára országos szakmai találkozó(k) szervezése, azok tematikájának kidolgozásával.

D. Kapcsolattartás

Rendszeres kapcsolattartás módjának kidolgozása a koordinátori hálózaton belül, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szakfőosztályával, a területről érkező jelzések és javaslatok összegzésével és továbbításával.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon működő felsőoktatási intézmény.

A pályázat nyilvános.
Egy szervezet kizárólag egy pályázatot adhat be.

A pályázati program megvalósítási és fenntartási időszaka

A támogatott projekt megvalósítási időszaka 2017. július 1-től 2018. június 30-ig tart.
A támogatott projekt fenntartási időszaka 2018. július 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (www.fszk.hu). A regisztráció során megadott adatokat az FSZK Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. március 15.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FKH2016)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (a pályázati adatlap és költségvetés elfogadható Word és Excel formátumban a CD-n, DVD-n) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

Továbbá felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a pályázati adatlappal és a költségvetéssel kapcsolatosan hiánypótlásra egyáltalán nincs lehetőség! ! Például: Ha a pályázati adatlap vagy a költségvetés nincs aláírva, lebélyegezve, dátummal ellátva, a pályázat automatikusan formai kizárásra kerül. Ha a pályázati adatlapon a rá vonatkozó rész aláhúzásával nem nyilatkoznak az ÁFA elszámolásról, a pályázat automatikusan formai kizárásra kerül. Hiánypótlásra ezekben az esetekben nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontrendszerét, az eredményhirdetés és a támogatás folyósításának módját a pályázati útmutató tartalmazza.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fkh2016@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 Giflo H. Péter
ügyvezető