Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása

Pályázat kódja
KOMP2019
A pályázat beadási határideje

2. NYERTES LISTA

KOMP2019

meghirdetés dátuma: 2020.02.17.

Az ”Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása” című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok második, utolsó körös bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A támogatás az egyes fizetési kategóriákban a 2019. évre megállapított minimálbér és garantált bérminimum teljes körű kompenzációjához szükséges forrás összes dolgozóra vetített összege alapján, szolgáltatásonként került megállapításra, amelyből levonásra került a Magyar Államkincstár által 2019. évre biztosított bérkompenzáció összege (az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint meghatározott összeg alapján).

Az utolsó körben szereplő szervezetek listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Pályázati kódszám PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE Támogatási összeg:
KOMP2019/17 Strázsa-Kégli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1 260 352 Ft
KOMP2019/18 Gondoskodás Alapítvány 3 002 836 Ft
KOMP2019/19 Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/20 Bárka Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/21 Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 10 932 879 Ft
KOMP2019/22 Fogd a Kezem Alapítvány 2 078 548 Ft
KOMP2019/23 Itthon-Otthon Alapítvány 1 166 081 Ft
KOMP2019/24 Sérülten Az Önálló Életért (Értelmi Fogyatékosokért) Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/25 „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 828 999 Ft
KOMP2019/26 Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft 432 495 Ft
KOMP2019/27 Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 553 459 Ft
KOMP2019/28 Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért 2 490 878 Ft
KOMP2019/29 Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/30 Héra Egyesület 1 687 072 Ft
KOMP2019/31 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 5 489 952 Ft
KOMP2019/32 Hornyák Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/33 Forrás Lelki Segítők Egyesülete 3 880 828 Ft
KOMP2019/34 Burattino Szociális és Kulturális Egyesület A pályázó nem felel meg a Pályázati Útmutató által előírt célcsoportnak.
KOMP2019/35 Fény Felé Alapítvány 2 409 688 Ft
KOMP2019/36 Tovább Élni Egyesület 2 284 099 Ft
KOMP2019/37 Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete 3 986 460 Ft
KOMP2019/38 Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány 3 804 191 Ft
KOMP2019/39 KELE 2015 Szociális Szolgáltató Nonprfit Kft. 1 016 820 Ft
47 305 637 Ft

1. NYERTES LISTA

KOMP2019

Az ”Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása” című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok első körös bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A támogatás az egyes fizetési kategóriákban a 2019. évre megállapított minimálbér és garantált bérminimum teljes körű kompenzációjához szükséges forrás összes dolgozóra vetített összege alapján, szolgáltatásonként került megállapításra, amelyből levonásra került a Magyar Államkincstár által 2019. évre biztosított bérkompenzáció összege (az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint meghatározott összeg alapján).

Az első körben szereplő szervezetek listáját az alábbi taáblázat tartalmazza:

Kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
KOMP2019/1 Magyar Protestáns Segélyszervezet 1 778 135 Ft
KOMP2019/2 Segítséggel Élők Alapítványa 2 245 209 Ft
KOMP2019/3 Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 3 258 734 Ft
KOMP2019/4 Patrónus Ház Közhasznú Nonprofit Kft 577 004 Ft
KOMP2019/5 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért 1 349 624 Ft
KOMP2019/6 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET 1 101 651 Ft
KOMP2019/7 Otthon XVI. Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/8 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 6 642 645 Ft
KOMP2019/9 ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért 1 541 511 Ft
KOMP2019/10 BERÉPO Nonprofit KFT 406 410 Ft
KOMP2019/11 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány 0 Ft
KOMP2019/12 Szimbiózis a Harmonikus Együtt- létért Alapítvány 7 450 527 Ft
KOMP2019/13 Magyarországi Evangélikus Egyház 891 302 Ft
KOMP2019/14 Küldetés Egyesület 354 183 Ft
KOMP2019/15 Summa Vitae Alapítvány 673 222 Ft
KOMP2019/16 Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2 852 393 Ft

 

Hamarosan várható a további szervezetek listája!


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása”
(KOMP2019)
címmel

A Gyakran Ismételt Kérdések az oldal alján találhatóak!

A pályázat hivatkozási száma

KOMP2019

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: NFSZK)

A pályázat célja, célcsoportja

Kis létszámú fogyatékos személyek számára szociális bentlakásos ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott fogyatékos személyek létszámától, továbbá a halmozott fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

Jelen támogatási konstrukcióban nem tevékenységekre kell pályázni. A támogatás normatív jellegű.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 445 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSZK, Társaság) között létrejövő Támogatói okirat biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 42. § (1) bekezdése szerinti nem állami szociális fenntartó, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára, vagy család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet, és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

  • család- és gyermekjóléti szolgálat

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

  • fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
  • fogyatékos személyek rehabilitációs otthona
  • fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
  • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
  • támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások esetében a bejegyzett férőhelyszám legfeljebb 30 fő lehet, továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói létszám eléri legalább a férőhelyszám 50%-át.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. január 1-től 2020. január 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentációt.

A pályázat befogadásáról a pályázókat elektronikus formában értesítjük.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Benyújtási határidő: folyamatos, de legkésőbb 2020. január 31.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (KOMP2019)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: komp2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!