Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás

Pályázat kódja
OS2018
A pályázat beadási határideje

MÓDOSÍTOTT DÖNTÉSI LISTA

hirdetés dátuma: 2018. október 16.

Az OS2018 megvalósítási időtartama módosult 2019. március 31-ig valamint a döntési listán módosításra kerültek a támogatási összegek a meglévő maradványösszeg kihasználására, újabb óraszám vállalásokkal, amelyet Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkár az alábbi módon hagyott jóvá:

Kódszám

Szervezet neve Összesen vállalt órák száma

Teljes összeg

OS2018/1

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

1.511

3.324.200.- Ft.

OS2018/2

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskolája

5.256

11.563.200.-Ft.

OS2018/3

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 3.600

7.920.000.-Ft.

OS2018/4

Esőemberekért Egyesület 3.811

8.384.200.-Ft.

OS2018/5

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

12.339

27.145.800.-Ft.

OS2018/6

Szimbiózis Alapítvány 2.700

5.940.000.-Ft

OS2018/7

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 1.701

3.742.200.-Ft

OS2018/8

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület 2.011

4.424.200.-Ft

OS2018/9

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép- Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület 7.101

15.622.200.-Ft.

OS2018/10

Élim Evangélikus Szeretetotthon 2.070

4.554.000.-Ft.

OS2018/11

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 1.080

2.376.000.-Ft.

  Összesen: 43.180 óra 94.996.000.- Ft

 

NYERTES LISTA
OS2018

hirdetés dátuma: 2018. március 29.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában levő „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” – OS2018 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Ellátott terület

(megye)

Támogatási összeg (Ft)

OS2018/1 Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Vas megye 2 970 000
OS2018/2 Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskolája Hajdú-Bihar megye 8 910 000
OS2018/3 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés megye 7 920 000
OS2018/4 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET Komárom-Esztergom megye 6 930 000
OS2018/5 ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 196 000
OS2018/6 Szimbiózis Alapítvány Borsod- Abaúj-Zemplén 5 940 000
OS2018/7 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Budapest 2 772 000
OS2018/8 Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Veszprém 3 520 000
OS2018/9 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép- Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Főváros és Pest megye 13 860 000
OS2018/10 Élim Evangélikus Szeretetotthon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 554 000

 

OS2018/11

(második körben nyertes, döntés: 2018.06.25)

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 376 000

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”
(kód: OS2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. január 8.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-t (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

OS2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI)

A pályázat célja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Pályázat célcsoportja

Közvetlen célcsoport:

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok számára 2017. évben FECSKE szolgáltatást nyújtó szervezetek;
 • a szolgáltatást létrehozni kívánó szolgáltatók, amelyek támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vétellel rendelkeznek.

Közvetett célcsoportja

 • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok;
 • 14 év alatti tartósan beteg gyermekeket otthonukban nevelő családok.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Az „Otthoni Segítés” szolgáltatói hálózatba olyan szervezeteket keresünk e pályázat útján, akik a korábbi FECSKE szolgálatot készek a fogyatékos emberek családjához közvetlenül eljuttatni. A szolgáltatás kiterjesztésének célja földrajzilag közelebb jutni a családokhoz, azaz növelni a szolgáltatás területi lefedettségét, s ezzel a szolgáltatás hatékonyságát.

A leendő partner szervezetek a szolgáltatási hálózatba beépülve végzik a közvetlen szolgáltatást. A szolgáltató szervezetek a szolgáltatást szoros együttműködésben végzik a Lebonyolítóval, valamint rajta keresztül a szakmai módszertani hátteret biztosító KézenFogva Alapítvánnyal.

Feltételek a pályázó szervezettel kapcsolatban:

 • Rendelkezik támogató szolgálat működtetésére vonatkozó engedéllyel (jogerős szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés),
 • Támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vételi bejegyzéssel nem rendelkező, 2017. évben a Kézenfogva Alapítvány FECSKE szolgáltatás programjában közreműködő szervezet
 • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek).

A pályázat nyilvános.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati program megvalósítási időszaka

Megvalósítási időszak: 2018. április 1.- 2018. december 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié a Lebonyolító honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. február 9.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2018)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti + 1 másolati példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:

 • Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
 • külön a Pályázati adatlap Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
 • költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
 • Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001- 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001- 5 000 000 Ft 25 000 Ft
5 000 001-50 000 000 Ft 30 000 Ft

 

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2018) és a Pályázó nevét). A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla-kivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni az alábbi címre küldve:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: os2018@fszk.hu

Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek. A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár