Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás – második kör

Pályázat kódja
OS2018
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

OS2018
második körös hirdetés eredménye

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában levő „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” – OS2018 második körös hirdetés című pályázati programra beérkezett pályázat bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatot támogatja.

Pályázati kódszám

Pályázó neve Ellátott terület
(megye)

Támogatási összeg (Ft)

OS2018/11

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Jász-Nagykun-Szolnok megye

2 376 000

A nyertes pályázókat napokon belül írásban tájékoztatjuk a szerződéskötés menetéről.

Teljes nyertes lista ezen a linken érhető el: OS2018 NYERTES lista

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
– második körben –

 „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”
(kód: OS2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. 04. 12.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-t (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.

A pályázat hivatkozási száma

OS2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Pályázat célcsoportja:

Közvetlen célcsoport

  • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok számára 2017. évben FECSKE szolgáltatást nyújtó szervezetek;
  • a szolgáltatást létrehozni kívánó szolgáltatók, amelyek támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vétellel rendelkeznek.

Közvetett célcsoportja

  • fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok;
  • 14 év alatti tartósan beteg gyermekeket otthonukban nevelő családok.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 17 428 000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Az „Otthoni Segítés” szolgáltatói hálózatba olyan szervezeteket keresünk e pályázat útján, akik a korábbi FECSKE szolgálatot készek a fogyatékos emberek családjához közvetlenül eljuttatni. A szolgáltatás kiterjesztésének célja földrajzilag közelebb jutni a családokhoz, azaz növelni a szolgáltatás területi lefedettségét, s ezzel a szolgáltatás hatékonyságát.

A leendő partner szervezetek a szolgáltatási hálózatba beépülve végzik a közvetlen szolgáltatást. A szolgáltató szervezetek a szolgáltatást szoros együttműködésben végzik a Lebonyolítóval, valamint rajta keresztül a szakmai módszertani hátteret biztosító KézenFogva Alapítvánnyal.

Feltételek a pályázó szervezettel kapcsolatban:

  • Rendelkezik támogató szolgálat működtetésére vonatkozó engedéllyel (jogerős szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés),
  • Támogató szolgálat működtetésére vonatkozó nyilvántartásba vételi bejegyzéssel nem rendelkező, 2017. évben a Kézenfogva Alapítvány FECSKE szolgáltatás programjában közreműködő szervezet
  • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek).

FONTOS! OS2018 pályázaton nyertes szervezet kizárólag a nyertes pályázatától eltérő ellátási területre pályázhat a jelen konstrukcióban!

A pályázat nyilvános.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati program megvalósítási időszaka

Megvalósítási időszak: 2018. április 1.- 2018. december 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. május 14.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2018)

További információ:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni az alábbi címre küldve:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: os2018@fszk.hu

Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Giflo H. Péter
ügyvezető