Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2020

Pályázat kódja
OS2020
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

OS2020

hirdetés dátuma: 2020.04.21.

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2020” – OS2020 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2020. március 13-i beadási határidővel 15 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázat kódja

Pályázó neve Ellátási terület

Támogatási összeg (Ft)

OS2020/1 Fogyatékkal Élőket És Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft Vas megye

4 320 000 Ft

OS2020/2 Debrecen Nagytemlomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája Hajdú-Bihar megye

12 000 000 Ft

OS2020/3 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület Főváros és Pest megye

18 000 000 Ft

OS2020/4 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6 480 000 Ft

OS2020/5 ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

25 256 000 Ft

OS2020/6 GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznű Kft. Csongrád megye

6 480 000 Ft

OS2020/8 ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET Komárom-Esztergom megye

6 480 000 Ft

OS2020/10 Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Veszprém megye

5 184 000 Ft

OS2020/11 ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület Nógrád megye

4 320 000 Ft

OS2020/15 Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés megye, Bács-Kiskun megye

6 480 000 Ft

ÖSSZESEN:

95 000 000 Ft


Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”
(OS2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020. február 12.

A pályázat hivatkozási száma

OS2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A pályázati program célja – új szolgáltatók beléptetésével – a korábbi FECSKE szolgáltatás eredményeinek támogatása, új szolgáltatók beléptetése, országos hálózat kiépítése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő illesztésének előkészítése.

A pályázók köre

Magyarországi székhelyű, legalább egy éve bejegyzett, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő azon szervezetek, intézmények, amelyek az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Szövetség (GFO 517)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

További kötelező feltételek a pályázókkal szemben:

 • A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport
 • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek)
 • Az elmúlt 3 évben volt legalább egy sikeresen megvalósított projekt vagy szolgáltatás, amelynek elsődleges célcsoportja a fogyatékos személyek voltak.

Előnyt élveznek azok a szolgáltatók:

 • amelyek már működtették a szolgáltatást 2019-ben,
 • amelyek újonnan, eddig lefedetlen területen biztosítanák a szolgáltatást, különös tekintettel:
   • Nógrád megye,
   • Heves megye,
   • Bács-Kiskun megye,
   • Baranya megye,
   • Somogy megye,
   • Zala megye,
   • Fejér megye,
   • Győr-Moson-Sopron megye területére.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít. Önrész vállalása nem feltétel. A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. április 1-től 2021. március 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2020.03.13.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2020)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: os2020@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!