Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Pályázat kódja
SKK2018
A pályázat beadási határideje

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

SKK2018

 MÓDOSÍTOTT NYERTES LISTA

Hirdetés dátuma: 2018. október 26.

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. mint Lebonyolító által jegyzett „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása” – SKK2018 című pályázati program Nyertes listája az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára döntése alapján az alábbiak szerint módosult.

 

Pályázati kódszám Pályázó neve Komponens Támogatási összeg
SKK2018/1 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány A 4 152 643 Ft
SKK2018/2 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány B 3 252 643 Ft
SKK2018/3 AURA Segítő Kutya Alapítvány B 3 252 643 Ft
SKK2018/4 AURA Segítő Kutya Alapítvány A 4 152 643 Ft
SKK2018/5 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége A 3 865 089 Ft
SKK2018/6 Hajdúsági Vakvezető -és Segítőkutya Képzésért Alapítvány A 1 889 944 Ft
SKK2018/7 Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány B 852 643 Ft
SKK2018/10 Kutyával az Emberért Alapítvány A 3 889 944 Ft
SKK2018/11 NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület B 2 540 231 Ft
SKK2018/12 Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület A 3 436 575 Ft
SKK2018/13 NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület A 4 054 103 Ft
SKK2018/14 Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület B 3 838 311 Ft
SKK2018/16 Dogland Terápiás Kutya Alapítvány B 2 232 643 Ft
SKK2018/17 Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány A 3 889 945 Ft
Összesen 45 300 000 Ft

 

NYERTES LISTA
SKK2018

hirdetés dátuma: 2018.03.26.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. mint Lebonyolító által jegyzett „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása” – SKK2018 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuménak Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázati kódszám

Pályázó neve Komponens

Támogatási összeg

SKK2018/1 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány A 3 900 000 Ft
SKK2018/2 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány B 3 000 000 Ft
SKK2018/3 AURA Segítő Kutya Alapítvány B 3 000 000 Ft
SKK2018/4 AURA Segítő Kutya Alapítvány A 3 900 000 Ft
SKK2018/5 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége A 3 612 446 Ft
SKK2018/6 Hajdúsági Vakvezető -és Segítőkutya Képzésért Alapítvány A 1 637 301 Ft
SKK2018/7 Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány B 600 000 Ft
SKK2018/10 Kutyával az Emberért Alapítvány A 3 637 301 Ft
SKK2018/11 NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület B 2 287 588 Ft
SKK2018/12 Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület A 3 183 932 Ft
SKK2018/13 NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület A 3 801 460 Ft
SKK2018/14 Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület B 3 585 668 Ft
SKK2018/15 Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete A 3 537 002 Ft
SKK2018/16 Dogland Terápiás Kutya Alapítvány B 1 980 000 Ft
SKK2018/17 Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány A 3 637 302 Ft

Összesen

45 300 000 Ft

A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet
„Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása”
(SKK2018)
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. október 20.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

Fontos! Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszaka nem eshet ugyanarra az időszakra, amelyre a korábbi program megvalósítási időszaka szólt.

A pályázat hivatkozási száma

SKK2018

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A) Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)
B) Terápiás kutya alkalmazása

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

A) Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig, vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a Pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.)
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

B) Terápiás kutya alkalmazása

Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. B) komponens esetén kiemelt szerepe van a fejlesztési terveknek, amelyeket a terápiát vezető szakemberrel együtt kell elkészíteni.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

Támogatás mértéke:

A) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 900 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
 • hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
 • személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft

B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft

Rendelkezésre álló maximális keretösszegek:

Komponens Tevékenységtípus megnevezése Rendelkezésre álló maximális keretösszeg
 A) komponens Segítő kutya kiképzése 30 300 000 Ft
 B) komponens Terápiás kutya alkalmazása 15 000 000 Ft
 Mindösszesen: 45 300 000 Ft

Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 45 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat Lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.
A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában

 • A) komponens (segítő kutya kiképzése) esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került;
 • B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel.

További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:

 • terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
 • rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
 • mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
 • vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
 • amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.

B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Egy Pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. április 1. – 2019. május 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A Pályázati Dosszié az FSZK honlapjáról letölthető: www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

A pályázat postai feladásának határideje: 2017. december 4.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2018)

A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón a teljes pályázati dokumentáció (a Pályázati Adatlap kizárólag Word formátumban elfogadható, Költségterv és az Adatok Tábla kizárólag Excel formátumban, valamint a Nyilatkozatok és kötelező mellékletek). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Az. 5. sz. Nyilatkozat (Nyilatkozat a programban való részvételről) esetén annyi nyilatkozat beküldése szükséges, ahány fő a program megvalósításában résztvevő szakembert felsorol a pályázó a Pályázati Adatlap A) komponens 11. pontban/Pályázati Adatlap B) komponens 12. pontban. (Minden szakember részéről egy kitöltött, hitelesített nyilatkozatot kell beküldeni.)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a Pályázati Útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001 – 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001 – 5 000 000 Ft 25 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SKK2018) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a Pályázati Adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: skk2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár