Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2019

Pályázat kódja
SKK2019
A pályázat beadási határideje

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2019.07.10.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2019 (kód: SKK2019)” című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázati kódszám

Pályázó neve Komponens

Támogatási összeg

SKK2019/12

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület

A

3 696 604 Ft

SKK2019/11

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A

3 709 604 Ft

SKK2019/17

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

A

3 709 604 Ft

SKK2019/3

Kutyával az Emberért Alapítvány

A

3 659 604 Ft

SKK2019/5

AURA Segítő Kutya Alapítvány

A

3 309 604 Ft

SKK2019/6

AURA Segítő Kutya Alapítvány

B

3 434 866 Ft

SKK2019/8

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

A

3 700 504 Ft

SKK2019/13

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület

B

3 253 881 Ft

SKK2019/7

Csiga-Biga Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítvány

B

1 394 597 Ft

SKK2019/9

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

B

2 885 834 Ft

SKK2019/1 Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

A

3 709 604 Ft

SKK2019/2

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

B

2 774 328 Ft

SKK2019/10

ÉletHíd Segítő Kutya Alapítvány

A

2 995 970 Ft

SKK2019/15

Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány

A

1 808 902 Ft

SKK2019/14

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány

B

1 256 494 Ft

Összesen: 45 300 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2019

(kód: SKK2019) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. 04. 01.

A pályázat hivatkozási száma

SKK2019

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével és alkalmazásával foglalkozó szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

A) Segítő kutya kiképzése

B) Terápiás kutya alkalmazása

A) Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására,

illetve

a terápiás kutya kiképzés költségeinek fedezésére más típusú segítő (vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő) kutya kiképzésével párhuzamosan a teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-áig. Kizárólag terápiás kutya kiképzésére nem lehet támogatást igényelni!

A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a Pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.).

Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire, de kizárólag közszolgáltatói képzésre nem lehet támogatást igényelni.

B) Terápiás kutya alkalmazása

Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában,

illetve

a terápiás kutya kiképzés költségeinek fedezésére terápiás kutya alkalmazásával (AAT) párhuzamosan a teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-áig. Kizárólag terápiás kutya kiképzésére nem lehet támogatást igényelni!

A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportjai kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. A terápiás kutya/kutyák alkalmazásának minimum heti 3 alkalommal kell megvalósulnia. Egy terápiás kutya több terápiás csoportban/terápiás foglalkozásban is részt vehet, illetve a pályázó szervezet több terápiás kutyát is alkalmazhat, hogy a terápiás kutyák alkalmazása heti minimum 3 alkalommal megvalósuljon. B) komponens esetén kiemelt szerepe van az előzetes terápiás program kidolgozásának és a szervezetben alkalmazott terápiás protokoll és terápiás folyamat bemutatásának. Nyertes pályázat esetén a Pályázónak a Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül kell majd benyújtani a terápiát vezető szakember és a terápiás felvezető által közösen elkészített részletes, csoportonkénti és/vagy egyéni fejlesztési terveket a pályázatban szereplő célcsoportok bemutatásával. Nyertes pályázat esetén a terápiás folyamat során megvalósuló tevékenységeket folyamatosan vezetni kell, és a megvalósítási időszak végén a szakmai beszámoló részeként be kell nyújtani.

Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire, de kizárólag közszolgáltatói képzésre nem lehet támogatást igényelni.

Egy Pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A) komponens esetén a kutyák speciális képességeitől függően a segítő kutya típusa szerint

  • rohamot jelző kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
  • hangot jelző kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
  • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya kiképzése: 1 900 000 Ft
  • személyi segítő kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
  • vakvezető kutya kiképzése: 1 900 000 Ft

+        terápiás kutya kiképzése: teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-a
+        Közszolgáltatók képzése (ha releváns): maximum 30 000 Ft/fő

B) komponens esetén: 750 000 Ft terápiás kutyánként

+        terápiás kutya kiképzése: teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-a
+        Közszolgáltatók képzése (ha releváns): maximum 30 000 Ft/fő

Egy Pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A) komponens esetén: 3 900 000 Ft

B) komponens esetén: 3 600 000 Ft

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 45 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Komponens Tevékenységtípus megnevezése Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

A) komponens

Segítő kutya kiképzése 30 300 000 Ft

B) komponens

Terápiás kutya alkalmazása 15 000 000 Ft
Mindösszesen: 45 300 000 Ft

Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, melyek létesítő okiratában

A) komponens esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került (27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) a)

ÉS

a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) b) és c) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:

  • ba) terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
  • bb) rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
  • bc) mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
  • bd) vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
  • c) amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.

B) komponens esetén a terápiás kutya alkalmazása szerepel

ÉS

a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).

A pályázat nyilvános.

Egy Pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy az FSZK felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. 06. 01-től 2020. 05. 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. 05. 03.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2019)

A pályázatot (Pályázati Adatlap és a kötelező mellékletek) postai úton 1 példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus benyújtás a Pályázati Útmutatóban megjelölt dokumentumok elküldését jelenti a skk2019@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél).

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: skk2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!