Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Pályázat kódja
AUTÓPLUSZ2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
A pályázati programra 223 darab pályázat érkezett be, amit az értékelő bizottság tagjai objektív pontozás szempontrendszer alapján leértékeltek. A programra 47.300.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Nyertesek listája
Pályázati kódszám Pályázó neve Támogatási összeg
AUTÓPLUSZ/3 Némethné Lengyel Mónika 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ/13 Uttó Gábor 2 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ/30 Fonód Katica Tímea 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/35 Toldi Miklós 1 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ/41 Kőszegi Tamás 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/54 Fekete Ádám 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/58 Friedrich Albert 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/68 Lisztes Ibolya 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/82 Weisz Róbert László 3 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ/85 Marosi Bence Levente 4 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/93 Kaszap Emőke 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/103 Bánlaki Szilvia 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/109 Csiszár Attila 3 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/123 Tóth Hilda 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/192 Imre Gábor 2 000 000 Ft
AUTÓPLUSZ/197 Megyaszai Sándor Józsefné 3 500 000 Ft
AUTÓPLUSZ/218 Jenei Kriszta 1 500 000 Ft

A nyertes pályázókat napokon belül írásban tájékoztatjuk a szerződéskötés menetéről.

2017.07.27


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
„Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére” címmel (kód: AUTÓPLUSZ2017)

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. május 15.

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy számukra megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 47.300.000 Ft, amely várhatóan 10-12 gépjármű támogatására elegendő!

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy számukra megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.
A pályázat vonatkozásában súlyosan mozgáskorlátozott személynek tekintendő a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-a alapján:

„aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, vagy

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, vagy

ac) a Kormányrendelet alapján a közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősül.”

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

  • 1.500.000 Ft
  • 2.000.000 Ft
  • 2.500.000 Ft
  • 3.000.000 Ft
  • 3.500.000 Ft
  • 4.000.000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).
A vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.
E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 47.300.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, akik szakorvosi indikáció alapján kerekesszéket használnak.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást. Szállítást vállaló személy lehet az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező:

  • vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, házastárs, nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
  • a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő élettárs, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek és a testvér.

A pályázat nyilvános, egy pályázó kizárólag egy gépjárműre pályázhat.

A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. június 15.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autoplusz2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

A pályázattal kapcsolatos hírek