Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Pályázat kódja
SZÜLŐ2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

2017. június 30-i beadási határidővel 67 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Kód

A/B

Pályázó neve

Település

Támogatási összeg

SZULO2017/58 A AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány Békéscsaba 350 000 Ft
SZULO2017/65 A AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/6 A Tündérkert – a Gyermekek Lelki Egészségéért Alapítvány Szeged Szeged 300 000 Ft
SZULO2017/57 A Kézenfogva Alapítvány Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/26 A Fogd a Kezem Alapítvány Pécs 350 000 Ft
SZULO2017/44 A Fészek Gyermekvédő Egyesület Érd 350 000 Ft
SZULO2017/3 A „Az Értelmes Életért”- Alapítvány Szolnok 350 000 Ft
SZULO2017/35 A Autista Gyermekekért Egyesület Kecskemét 350 000 Ft
SZULO2017/21 A Életfa Csoport Egyesület Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/25 A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/59 A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/46 A AppArt Egyesület Solymár 350 000 Ft
SZULO2017/63 A Magyar Williams Szindróma Társaság Budapest 350 000 Ft
SZULO2017/9 A „TÓTH EDIT A TÖBBSZÖRÖSEN FOGYATÉKOSOKÉRT” Alapítvány Nyíregyháza 350 000 Ft
SZULO2017/15 A Szülők Fóruma Egyesület Százhalombatta 350 000 Ft
SZULO2017/16 A Cri Du Chat Baráti Társaság Budapest 300 000 Ft
SZULO2017/45 A Küldetés Egyesület Budapest 300 000 Ft
SZULO2017/27 A AutiSpektrum Egyesület a Veszprém Megyei Autista Gyermekekért Veszprém 300 000 Ft
SZULO2017/54 A Halmozottan Sérültek Heves Megyei
Szülőszövetsége
Szihalom 300 000 Ft
SZULO2017/48 A Gyermekzsivaj Alapítvány Budapest 300 000 Ft
SZULO2017/50 A Bárka Alapítvány Dunaharaszti 300 000 Ft
SZULO2017/64 B Jel Alapítvány Budapest 1 199 500 Ft
SZULO2017/33 B ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány a komplex fejlesztő terápiákért Budapest 995 554 Ft
SZULO2017/43 B Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Budapest 1 100 000 Ft
SZULO2017/17 B Kisboldogasszony Alapítvány Perkáta 975 000 Ft
SZULO2017/20 B Miskolci Autista Alapítvány Miskolc 1 000 000 Ft
SZULO2017/14 B Drog-Stop Budapest Egyesület Budapest 992 800 Ft
SZULO2017/18 B Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány Miskolc 1 100 000 Ft
SZULO2017/24 B GYÖNGYSZEM Sérült Gyermekekért Szülői Egyesület Szeged 1 100 000 Ft
SZULO2017/23 B Magyar Angelman Szindróma Alapítvány Budapest 1 100 000 Ft
SZULO2017/28 B Jó Gének, Jó Élet Alapítvány Budapest 1 100 000 Ft
SZULO2017/49 B Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Budapest 1 000 000 Ft
SZULO2017/8 B Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete Nyíregyháza 937 146 Ft
Összesen 19 600 000 Ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 19 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra. 

2017.08.08.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
Szülősegítő szolgáltatások támogatása (kód: SZÜLŐ2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. május 31.

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan az együttműködési megállapodás megkötésre kerül.

A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. június 13., 10:00 – 12:00

A pályázat hivatkozási száma

SZÜLŐ2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.)  Szülősegítő foglalkozások

Célja a hasznos ismeretek, információk átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

A maximálisan igényelhető összeg A.) kategóriában: maximum 400 000 Ft.

B.)  Komplex szülősegítő projektek

Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

A maximálisan igényelhető összeg B.) kategóriában: 1 200 000 Ft.

A B.) kategóriába tartoznak a következő támogatható tevékenységek:

 • Szülők mentorszülővé történő képzése*
 • Olyan képzések kidolgozása, adaptációja, melyek tematikájának középpontjában a szülők mentorszülővé történő képzése áll és próbaképzés*
 • Olyan egyéb képzések kidolgozása és/vagy megvalósítása, melyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, családtagjai, kortársai, a családdal kapcsolatba kerülő egyéb szereplők. Új képzés kidolgozása esetén a próbaképzés kötelező eleme a programnak!*
 • Kapcsolatépítő workshopok
 • Gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése
 • Szülők foglalkoztatását elősegítő programok
 • A gyermekek ellátásában érintett szakemberek, a gyermekkel kapcsolatba kerülő egyéb szereplők (orvosok, védőnők, ápolónők, pedagógusok, kortársak, stb.) érzékenyítésének megszervezése
 • Honlap fejlesztése és népszerűsítése
 • Kiadványkészítés** és terjesztés
 • Filmkészítés

*Jelen pályázatban megvalósított képzésekkel kapcsolatban kötelező feltétel, hogy a képzésnek engedéllyel kell rendelkeznie. A jelen program keretében újonnan kidolgozásra kerülő képzések esetében az engedélyeztetésnek a megvalósítási időszakban meg kell történnie. Fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatott képzése engedélyeztetése nem történik meg a megvalósítási időszakban, az a támogatási összeg visszafizetését vonhatja maga után.

**Kiadvány minimális elvárt terjedelme: 25 A/4-es oldal (12-es betűméret, másfeles sorköz. A szórólap nem tekinthető kiadványnak.)

A B.) kategórián belül van lehetőség egyszerre több tevékenységtípus választására, de nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra is pályázni.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 12 600 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

A programra kizárólag a következő gazdálkodási formák valamelyikébe beletartozó szervezetek pályázhatnak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569, GFO 521)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Szövetség (GFO 517, 522, GFO 515, 516, 523)

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (www.fszk.hu). A regisztráció során megadott adatokat az FSZK Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2017. június 30.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SZÜLŐ2017)
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, a költségvetés és az Adatok táblázatokat Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. napig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

 • 1.000.000 Ft-ig: 5.000 Ft/pályázat
 • 1.000.001-1.200.000 Ft-ig 10.000 Ft/pályázat

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SZÜLŐ2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
e-mail: szulo2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap, a Nyilatkozatok és a Költségterv dokumentum együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.