Dr. Simon Lajos – Tehetséggondozás fogyatékossággal élők körében

Bemutatkozás

A projektben négy, egymással összefüggő eseményt valósítunk meg a tehetségkutatás és gondozáshoz kapcsolódóan, a 2.4 pontban megjelölt három tevékenységi körben.

Két esemény, a Keddi Kreatív napok és az országos Ki Mit Tud? vetélkedő a tehetségek megmutatkozásának és gondozásuknak, támogtásuknak nyújt keretet és lehetőséget. A két esemény eredményeinek, disszeminálása másik két, projekt rendezvényen – kiállítás és konferencia – történik. Ezeken mutatjuk be az elkészült alkotásokat és a tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatainkat a szakma véleményformáló képviselőinek és az érdeklődő nagyközönségnek. Célunk a programban résztvevő pszichoszociális fogyatékossággal élő, tehetséges személyek önbizalmának, önértékelésének erősítése, annak érdekében, hogy támogatást kapjanak, a szűkebb és tágabb környezetüktől, és ne vesszenek el a társadalom stigmatizáló szegregációjában.   A projekt célcsoportját nemcsak a pszichoszociális fogyatékossággal élők képezik, hanem a klienseinkkel együtt alkotó művészek, családtagok és a klienseinkkel kapcsolatba kerülő szűkebb társadalmi és lakókörnyezetben élők is.  Tudatosan a kultúrán, művészeten keresztül törekszünk a fejlesztésre, tehetséggondozásra és a társadalom érzékenyítésére, az esélyegyenlőség és a társadalmi tolerancia erősítésére.

Projekt célcsoportja

pszichoszociális fogyatékkal élők

Előadás