Jakubinyi László – Konyhatitok projekt

Bemutatkozás

Fogyatékos embereket foglalkoztató, gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható, valamint már a gyakorlatban is bizonyítottan működő modellek elvétve találhatók Magyarországon. E terület igazi úttörői az élelmiszergyártás-vendéglátás számos nehézségeit felvállaló társadalmi vállalkozások, akikre ma a fogyatékosságügyi szakma büszkén mutogat. Ezzel együtt jár az, hogy sokan szeretnének ezen az úton elindulni, és ezért folyamatosan keresik e szervezeteket tanácsadásért, szakmai gyakorlatért stb.

Jelen projekt összefogja a „ma még hét <para-gasztrós> szervezetet”, akik elemzik és összerakják tapasztalataikat, valamint megmutatják „konyhatitkaikat”. A széleskörű disszeminációt biztosító tanulmányon és országos konferencián túl, 14 szervezet munkatársa kap lehetőséget elméleti/ gyakorlati képzésen és mentoráláson keresztül arra, hogy olyan kompetenciákra tegyen szert, mely segíti őket abban, hogy hasonló fejlesztéseket hajtsanak végre. A projekt az egyéni és szervezeti célokon túl rendszerszintű fejlesztő hatást is kifejt (pl. lobbi-tevékenység, fejlesztési javaslatok a tanulmányban, policy paper, kommunikáció) annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatása szakmai, piaci és társadalmi szempontból is egyaránt fejlődésorientált ágazattá válhasson. A hét innovatív hazai gasztro- kezdeményezés hálózatba szervezése jelenti annak a tudásbázisnak a létrehozását, ahol a jó gyakorlatok tárházán túl a projekt után is további nóvumok kibontakozása prognosztizálható.

Projekt célcsoportja

A partnerség által működtetett „konyhákban” alkalmazott fogyatékos személyek megoszlása:

  • értelmileg akadályozottak
  • autizmussal élők
  • mozgáskorlátozottak
  • hallássérültek
  • látássérültek
  • egészségkárosodottak és egyéb megváltozott munkaképességű személyek

A tudásátadásba bevonni kívánt szervezetek célcsoportjai a teljes fogyatékossági típus szerinti célcsoporti tagokat érintik.
A fogyatékos személyek célcsoportján felül jelen projekt megcéloz (társadalmi) vállalkozó, vagy vállalkozni kívánó szervezeteket, szociális szakembereket, szociálpolitikai döntéshozókat és a „para-gasztro” vendégeit.

Előadás