Hírek

Életre kelt a PREVENT projekt

2018. december 2. és 4. között a háromnapos budapesti kick-off meetinggel kezdetét vette a Prevent Bullying and Abuse (PREVENT) projekt keretében az a közös alkotómunka, melynek eredményeként hat nemzet hét partnerszervezete együtt létre fog hozni egy érzékenyítő szimulációs társasjátékot fiatal felnőttek részére, az abúzus mindenféle formájának visszaszorítása céljából.

A „Prevent Bullying and Abuse (PREVENT)” egy az FSZK Nonprofit Kft. és további öt nemzet hat partnerszervezete által közösen megvalósított, Európai Unió által támogatott, Erasmus+ KA2-es projekt.

Az abúzus és a bullying egyre nagyobb méreteket ölt és egyre súlyosabb probléma szerte Európában és a világon. A projekt fő célkitűzése a tanárok, oktatók, fiatalokkal foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy felkészültebben tudják segíteni a rájuk bízott fiatalokat az abúzushelyzetek felismerésében, elkerülésében, a megfelelő menekülési, illetve megoldási stratégiák elsajátításában. E cél megvalósítása érdekében a konzorcium egy átfogó eszközrendszert fejleszt ki a projekt megvalósítása során, amely az alábbiakból fog felépülni:

  • szimulációs társasjáték, főként fiatal felnőtt célcsoport részére kifejlesztve;
  • útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozzák fel megfelelően a fiatal felnőttek játék során szerzett élményeit, tapasztalatait;
  • a fórum színház módszertani leírása, szintén a játék során szerzett élmények, tapasztalatok hatékonyabb feldolgozása érdekében. 

A projektben létrehozandó szimulációs társasjáték komplex céljai között szerepel a fiatal felnőttek ismereteinek növelése a különböző abúzushelyzetek jobb felismerése, elkerülése, megoldása érdekében, továbbá érzékenyítésük a különböző sérülékeny csoportok tagjai felé a mindennapokban történő emberibb odafordulás érdekében. Egyszóval: a cél az abúzus visszaszorítása, valamint annak elkerülésének az elősegítése, hogy a fiatal felnőttek – akár akaratlanul, vagy anélkül, hogy tudnának róla – maguk is az abúzus áldozataivá és/vagy elkövetőivé váljanak.

A játék szeretné felnyitni a fiatal felnőttek szemét, hogy mi, emberek mindannyian felelősek vagyunk embertársainkért, és azért, hogy visszaszorítsuk az őket érő abúzusok előfordulását, különös tekintettel a különböző sérülékeny csoportokra, akik helyzetüknél, állapotuknál fogva különösen is ki vannak téve az abúzus veszélyének.

A projekt 2018. szeptember 1-jén indult el és a megvalósítás 32 hónapot ölel fel, tehát 2021. április 30-ig tart. Az FSZK Nonprofit Kft. által vezetett, egy dán, egy francia, egy portugál, egy román, egy bolgár és egy magyar partnerszervezetet, köztük második esély iskolákat, egy egyetemet és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületét is magába foglaló konzorcium 2018. december 2. és 4. között Budapesten találkozott, és tette meg első közös lépéseit a projektben.

A helyszínválasztás (Stúdió „K” Színház) maga is segítette és támogatta, hogy a rövid bemutatkozó és ismerkedő körök után a valódi alkotómunka is rögtön kezdetét vegye. Az FSZK már a kick-off meetingen bemutatta a partnereknek a játéknak azt a „null” verzióját, ami az alkotói munka kiindulópontját adja. A partnerek pedig egy közös tesztjáték után rögvest belevetették magukat a szimulációs játék említett „null’ verziója, azon belül is a játékszabályok, a karakterek, a fiktív abúzushelyzetek és azok megoldásainak véleményezésébe, módosítási javaslataik megfogalmazásába.

A témára való ráhangolódást segítette a második nap délutánján egy közös filmvetítés is: Schwechtje Mihály „Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)” című, abúzus témát feldolgozó filmjét tekintette meg együtt a projektcsapat, melyet követően maga a rendező is személyesen csatlakozott hozzánk és válaszolt érdeklődő kérdéseinkre.

Az esemény elérte a célját, hiszen minden partner ugyanazzal a projekt iránti maximális elköteleződéssel, motiváltsággal, elhivatottsággal távozott a helyszínről, miközben a rájuk váró feladatokkal, azok mennyiségével és időbeni ütemezésével is mindenki tisztába került.

A projekt következő jelentős mérföldköve az első tesztjátékok megszervezése és lebonyolítása lesz, melynek során a már a partnerek visszajelzéseit is beépítve létrehozott első játékverzió tesztelése fog megvalósulni Dániában, Franciaországban, Portugáliában, Romániában és Bulgáriában, helyi fiatal felnőttek és szakemberek bevonásával.

2019-02-05