Hírek

Elkészült és már elérhető a PREVENT projekt társasjátéka

Sikeresen elkészültek a PREVENT projekt termékei, a játékhoz szükséges útmutató, a játékmesteri füzet, valamint a Fórum Színház elemeinek alkalmazásához szükséges útmutató.

Az anyagok a projekteredmények menüpontban szabadon hozzáférhetőek.

Sikeresen lezajlott a PREVENT projekt online projektzáró rendezvénye

Nagy szakmai érdeklődés övezte a PREVENT projekt 2021. április 21-én, 18 és 19 óra között online formában lezajlott hazai záró rendezvényét. A rendezvényen bemutatásra került a projekt célja, a fejlesztés nemzetközivé válásának története, alakulása, továbbá a résztvevő partnerek szerepe. A játékhoz kifejlesztett karakterek ismertetését Bognár Mária, a projekt szakértője vállalta magára, egy izgalmas prezentáció keretén belül. A résztvevők betekintést nyerhettek a létrehozott szimulációs társasjáték online verziójába és a 4 Magyarországon tesztelt karakterrel kapcsolatos tapasztalatokba a játék két önkéntes tesztelője segítségével, illetve a projekt egyik önkéntes játékvezetője, a NFSZK Nonprofit Kft. munkatársa, Nagy Lejla beszámolóján keresztül, és szó esett a játék hasznosságáról és jövőjéről is. Az online esemény során a résztvevők folyamatosan feltehették írásban kérdéseiket, melyekre azonnal meg is kapták a szakmai válaszokat. A záró programon többségében a témára nyitott szakemberek vettek részt, akik a társasjáték felhasználási lehetőségeiről és lehetséges célcsoportjairól érdeklődtek. Többen közülük jelezték szándékukat a játék kipróbálására, továbbá a kialakítás során szerzett tapasztalatok beépítésére más fejlesztésekbe. A PREVENT projekt végső zárásaként még egy a nemzetközi partnerekkel történő, a tapasztalatokat összegző online konferencia és az interaktív társasjáték fizikai megvalósulása szolgál majd.

Online karaktertesztelés élménye, avagy játszva tanulhattak az abúzus témájáról fiatal felnőttek

2020. november 18-án és 25-én újabb mérföldkőhöz érkezett a„Prevent Bullying and Abuse” (PREVENT) projekt, hiszen a játék és négy karakter tesztelése is lezajlott az online térben. Az élő tesztelés előkészítése során a hazai vírushelyzet folyamatosan romlott és erre azonnal reagálnia kellett a tesztelőknek. A játéknak ugyan 2 alapverziója született: egy táblajáték és egy a fórum színház módszerével dolgozó, ugyanakkor mindkettő az élő játékmódra épít. Első lépésként tehát megszületett egy az online térben is alkalmazható tematika, mely mindkét módszerből beépített elemeket, majd 2020. november 18-án és 25-én online tesztalkalmak keretein belül, 4 különböző külföldi karaktert ismerhettek meg az önkéntes játékosok, akik a közösségi oldalon meghirdetett tesztalkalmakra jelentkeztek. Minden játék során 1-1 karakter történetét vitték végig a tesztelők, 4 külön alkalommal, melyek egyenként bő 2 órásak voltak. A bemelegítő játékok az érzelmek előhívását, a főhős helyzetébe való behelyezkedést és a szóbeli megnyilatkozás elindulását eredményezték. A játékidő nagy részét azonban a karakterek és helyzeteik, továbbá az azokra adható válaszok felfestése és a közös döntések megvitatása töltötte ki. Az önkéntes tesztelők úgy ítélték meg, hogy egy nagyon izgalmas játék jött létre a PREVENT projekt keretei között, melynek hasznosságát nem lehet megkérdőjelezni, hiszen a bántalmazásról senki sem beszél szívesen, ez a fejlesztés mégis segít elindítani komoly gondolkodást ebben a témában, játékos keretek között. Márpedig játszani mindenki szeret.

Disszeminációs Csoport

A második online meeting alkalmával a projekt résztvevői arra az elhatározásra jutottak, hogy a disszeminációs tevékenységüket hatékonyabbá tétele érdekében egy csoportot hoznak létre, amelynek feladata a disszeminációs tevékenységek összefogása, tervezése, ellenőrzése. A csoport vezetői feladatait a Theater Tsvete végzi.

A disszeminációs csoportban minden partnerszervezet képviselteti magát egy –egy taggal .

A második online partner találkozó

Projekt csapatunk ismét megbeszélést tartott zoom meeting formájában az NFSZK Nonprofit Kft. szervezésével. A megbeszélés időpontja: 2020. május 27. volt. A találkozón minden partner szervezetünk részt vett: AE2O (Portugália), BBU (Románia), E2C73 (Franciaország), KKU (Dánia), OFOE (Magyarország), TT (Szerbia). A találkozón bemutatkozott egy új személy a francia partner részéről, aki a projekt további részében vállal majd szerepet. A megbeszélés fő pontjai a következők voltak: egy lehetséges szeptemberi partner találkozó felvetése, karakterfordítások megvitatása, a társasjáték kétféle verziójának tapasztalatai (KKU – dán partner, OFOE – magyar partner), a játék fórum színház verziójának tapasztalatai (TT-Szerbia, AE2O – Portugália, BBU -Románia, E2C73 – Franciaország), szójegyzék és útmutató kidolgozásával kapcsolatos megjegyzések, disszeminációs csoport megalakulásával kapcsolatos feladatok.

Az első online partner találkozó (5. nemzetközi partner találkozó)

Az elmaradt kolozsvári partner találkozó után ismét megbeszélést tartott a projekt team, a rendkívüli vírus helyzetre való tekintettel ezúttal online formában. A találkozót zoom meeting formájában szervezte a projektet koordináló NFSZK Nonprofit Kft. csapata, melynek időpontja: 2020. május 6. volt. A megbeszélésen mindenki képviseltette magát a partner szervezetek közül. A találkozó legfontosabb napirendi pontjai a következők voltak: a COVID-19 helyzet megvitatása a külföldi partnerekre és feladataikra vonatkozóan, a projekt második időközi jelentéséhez kapcsolódó feladatok, szakmai és pénzügyi alátámasztó dokumentumok elküldésének határideje, disszeminációs csoport létrehozásának terve partner országonként egy fő delegálttal. A találkozó sikeresnek bizonyult mind a tartalmi megbeszélés, mint az online fórum tekintetében. A következő online találkozó időpontja: 2020. május 27.

AZ ÖTÖDIK NEMZETKÖZI PARTNERTALÁLKOZÓ ELHALASZTÁSRA KERÜLT

Az ötödik nemzetközi partnertalálkozó a koronavírus járvány fokozódó veszélyeire való tekintettel elhalasztásra került. A 2020. március 10-11-re tervezett találkozó otthonát a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem adta volna. A  találkozót megelőző hetekben folyamatosan vizsgáltuk az utazási lehetőségeket, illetve a járvány terjedését az egyes partnerországokban. Figyelembe véve a hazai és nemzetközi helyzetet, illetve a partnerországok döntéshozó szerveinek frissülő híreit, valamint a személyes biztonságot, úgy határoztunk, hogy a partnertalálkozót elhalasztjuk. A döntés épp idejében, az utazási korlátozások bevezetése előtt nem sokkal született.

A találkozó tervezett fő témai a következők lettek volna: 

– az Iskolai Erőszak és Kiközösítés megelőzése és tárgyalása Romániában

– A Prevent szimulációs játék második teszteseményének megbeszélése és kiértékelése (beleértve ezek tartalmát és a partnerországokban alkalmazott módszertant)

Az iskolákhoz és egyéb intézmények működéséhez hasonlóan a Prevent együttműködés március óta online formában folytatódik. A projekt munkát kissé halasztanunk kellett, mivel a résztevők többsége pedagógus, akiknek az online tanítási módszertanra kellett átállniuk. 

De miután a partnerek már hozzászoktak a járvány miatti kényszer online oktatáshoz, a projekt munka tovább folytatódhatott. 

Fontos előrelépések Portugáliában

A képen az NFSZK dolgozói ülnek egy asztal körül, amit éppen megbeszélést tartanak a kivetített téma kapcsánAz  NFSZK Nonprofit Kft. koordináló szervezetként 2018 és 2021 között 5 partnerszervezettel együttműködésben bonyolítja le Erasmus+ pályázaton nyertes nemzetközi programját, mely a „PREVENT” elnevezést kapta (Prevent Bullying and Abuse). A program keretében a partnerség egy nemzetközi szinten hasznosítható társasjátékot, érzékenyítő eszközt fejleszt ki, melynek fő célja a fiatal felnőtt korosztály érzékenyítése, tudatformálása az életben előforduló különböző abúzushelyzetek, különösen az egyes sérülékeny csoportokot érő abúzushelyzetek témájában. A projekt negyedik nemzetközi partnertalálkozója a portugáliai Matosinhosban került megrendezésre 2019. szeptember 30. és október 3. között.

A portugál találkozót megelőző néhány hét rendkívül sűrű, teendőkkel és határidőkkel teli időszak volt az egész konzorcium számára. Szeptember 27-én, péntek délután beküldtük a projekt első időközi beszámolóját, amely anyagának összeállításában minden partner tevékenyen közreműködött, majd szeptember 30-án hajnalban ki-ki felült a maga repülőjáratára (ki Dániában, ki Franciaországban, ki Romániában, ki Bulgáriában, ki Magyarországon), hogy a negyedik nemzetközi partnertalálkozó helyszíne, a portugáliai Matosinhos felé vegye az irányt.

Mindeközben a találkozó házigazdája, a matosinhosi második esély iskola (AE2O) a mi partnertalálkozónkkal párhuzamosan egy ünnepélyes protokoll-aláírást is szervezett október 2. szerdára, annak minden örömével és feszültségével együtt.

Maga a találkozó programja is rendkívül sűrű volt, még úgy is, hogy a megszokott két és fél munkanap helyett, ezúttal három és fél bő munkanap (két nap is reggel 9-től este 7-ig dolgoztunk) állt a rendelkezésünkre, hogy a projekt előrehaladásához szükséges minden témát alaposan körüljárjunk.

A találkozó fő céljai a következők voltak: 1.) részletesebb betekintés a fórum színház módszertanába, a fórum színház eszköztárának kipróbálása, tesztelése a játékban előforduló abúzushelyzetekkel, a kapcsolódási pontok megtalálása; 2.) a magyar partnerszervezet, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE) által a legutóbbi partnertalálkozó óta továbbfejlesztett játékosítási ötlet tesztelése, kipróbálása a partnerséggel; 3.) a partnerszervezetek által megvalósítandó második tesztalkalom előkészítése, a teszteléssel kapcsolatos egyértelmű elvárások, útmutatások megfogalmazása, 4.) a következő, jövő márciusban, Kolozsvárott megrendezésre kerülő partnertalálkozóig teljesítendő feladatok és határidők meghatározása.

A képen három ember látható, amit a fórumszínház darabját próbálják.A találkozóra kitűzött valamennyi célt sikerült teljesíteni, különösen a fórum színházról tanultunk nagyon sokat, a témában felbecsülhetetlen tapasztalattal rendelkező bolgár partnerszervezetnek, a Theatre Tsvetének köszönhetően. Emellett nagyon izgalmas párbeszédeket folytattunk egymással a játékosítás témájában, ami kulcskérdése a projektünknek, hiszen egy nagyon nehéz témából (abúzus) igyekszünk egy a fiatalok számára élvezhető társasjátékot létrehozni, ez pedig szép kihívás. A mostani eszmecsere is megerősített minket abban, hogy a téma és a közös célunk iránt maximálisan elhivatott, kiváló szakemberekkel dolgozhatunk együtt a projektben és együtt lépésről lépésre közelebb kerülünk a lehető legjobb megoldáshoz.

Mindemellett hozzáadott értéke volt a partnertalálkozónknak, hogy a házigazdánk meghívásának eleget téve részt vehettünk egy ünnepélyes protokoll-aláíráson is, amelyen többek között a portugál oktatási államtitkár, Matosinhos polgármestere és több portugál második esély iskola igazgatója is tiszteletét tette. Partnerszervezetünk és az esemény házigazdája, a matosinhosi második esély iskola (AE2O) az első és hosszú évekig az egyetlen ilyen iskola volt Portugáliában és máig az egyetlen, amely tagja a második esély iskolák európai hálózatának (E2C).

Az AE2O több mint tíz évig folytatott lobbitevékenységet annak érdekében, hogy a döntéshozók elismerjék a második esély iskolák létének szükségességét a közoktatási rendszerben. A szünet nélküli, kitartó munkájuknak köszönhetően ezen a nyáron jelent meg az új törvény, amely lefekteti a Portugáliában működő második esély iskolák új jogi kereteit. A törvénynek köszönhetően idén máris két új második esély iskola nyitotta meg a kapuit Portugáliában a nehéz sorsú fiatalok számára. Megtiszteltetés volt, hogy a szemtanúi lehettünk az új törvénnyel kapcsolatos protokoll ünnepélyes aláírásának, amelyet a matosinhosi második esély iskola tanáraiból és diákjaiból verbuvált zenekar koncertje tett teljessé. Jó érzés volt a munkánk rövid megszakításaként a való életben találkozni a célcsoportunkkal, azon nehéz sorsú fiatalok egy csoportjával, akik részére is fejlesztjük szemléletformáló társasjátékunkat.

Új motivációk Franciaországból

Az FSZK Nonprofit Kft. koordináló szervezetként 2018. és 2021. között 5 partnerszervezettel bonyolítja le Erasmus+ pályázaton nyertes nemzetközi programját, mely a „PREVENT” elnevezést kapta (Prevent Bullying and Abuse). A projekt harmadik nemzetközi partnertalálkozója a franciaországi Chambery-ben került megrendezésre, ahol a város alpolgármestere, Nathalie Colin-Cocchi rendkívül motiváló köszöntő beszéde után a partnerség folytatta a közös munkát, melynek fő célja egy a fiatal felnőtt korosztályt a különböző sérülékeny, hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok, valamint az abúzus témájában érzékenyítő szimulációs játék kifejlesztése.

A 2019. június 12-én délután, Chambéry városházának dísztermében megrendezett nyitóünnepségen az alpolgármester asszony – aki a városban a fiatalokat érintő programokért és a nemzetközi kapcsolatokért is felel – beszédében kifejtette, milyen kiemelten fontos a PREVENT projekt a város számára, és mennyire várja személy szerint ő is, hogy egy olyan – reményei és reményeink szerint – izgalmas és hatékony eszközt hozzunk létre a projekt keretében a fiatalok érzékenyítésére, az abúzus visszaszorítására és az inkluzív szemlélet elterjesztésére, amelyet Európa- és világszerte mindenhol használni tudnak majd a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, tanárok, osztályfőnökök.

Ennél hatásosabb motiválóbeszédre aligha van szükség egy partnertalálkozó felvezetéseként, így nem csoda, ha másnap, 2019. június 13-án – immár a francia partnerszervezet, az E2C73 székhelyén – újult erővel és frissességgel vágott bele a konzorcium a közös szakmai munka folytatásába.

A találkozó céljai között szerepelt a partnerek által a legutóbbi, koppenhágai partnertalálkozó óta kidolgozott új karakterek és élethelyzetek megvitatása, módosítási javaslatok megfogalmazása és elfogadása; a Fórum Színház módszertanának részletesebb megismerése és kipróbálása; különböző játékosítási ötletek megismerése és megvitatása; a disszeminációs terv és a leaflet véglegesítése; a Guidelines első draft verziójának megismerése; a következő partnertalálkozóig tartó időszak feladatainak, határidőinek megbeszélése; partnerek felkészítése a közelgő időközi beszámoló közös benyújtására, pénzügyi és adminisztratív jellegű kérdéseik megválaszolása stb.

A program tehát meglehetősen sokrétű és intenzív volt, de a partnerség aktivitásának hála a második nap végén, 2019. június 14-én azzal a jóleső érzéssel köszönhettek el a résztvevők egymástól, hogy a találkozóra kitűzött valamennyi célt sikerült megvalósítaniuk és a következő, 2019 októberében, Portugáliában rendezendő partnertalálkozóig mindenki világosan látja a saját feladatait, vállalásait, határidőit, és mindenki töretlen elhivatottsággal dolgozik azon, hogy valóban egy olyan eszközt, egy olyan játékot sikerüljön együtt létrehozni, amilyenről az alpolgármester asszony beszélt a köszöntőjében.

 

Dániában folytattuk a közös munkát

Társaságunk, az FSZK Nonprofit Kft. koordináló szervezetként 2018 és 2021 között 5 partnerszervezettel bonyolítja le ERASMUS+ pályázaton nyertes nemzetközi programját, mely a „PREVENT” elnevezést kapta (Prevent Bullying and Abuse (PREVENT) Erasmus KA2+2018-1-HU01-KA204-047719). A program célja, hogy a fiatal felnőtt korosztállyal játékos, indirekt formában megismertesse a fogyatékos személyeket és más hátrányos helyzetben, kisebbségben lévő társadalmi csoportokat érő visszaélések formáit, ezzel segítse ezen helyzetek felismerését, megelőzését.

A képen az FSZK munkatársai és a Dán kollágák láthatók egy asztal körül

A projektben Társaságunk hazai partnere az OFOE (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete), nemzetközi partnereink pedig Dániából, Franciaországból, Portugáliából, Bulgáriából és Romániából kerülnek ki.

A projekt megvalósítása során több alkalommal kerül sor nemzetközi partnertalálkozókra a különböző partnerintézmények székhelyein. Az első, budapesti találkozót követően 2019. március 10-11-én Koppenhága adott otthont a közös munkának, együtt gondolkodásnak. A találkozón valamennyi partnerszervezet képviseltette magát, helyszíne a Copenhagen City Youth School volt. Az eddigi projekttevékenységek, eredmények áttekintése és megbeszélése, a következő időszak feladatainak és felelőseinek kijelölése, a felmerülő ötletek, kérdések megvitatása mind naprendre került a találkozó két napja során. Főpályázóként Társaságunk igyekezett segítséget nyújtani nemcsak a szakmai, hanem a projekt adminisztratív és pénzügyi kérdéseivel kapcsolatban is, a partnerek javaslatai, ötletei alapján pedig tovább színesedett a projekt, s a résztvevők betekintést nyerhettek az egyes partnerszervezetek módszereibe, jó gyakorlataiba. A következő partnertalálkozót a franciaországi Chambéry-ben rendezi a konzorcium 2019. június 12-13-án. Addig a tervek szerint a kifejlesztés alatt álló társasjáték jelenleg meglevő karaktereinek, élethelyzeteinek finomítására és további új karakterek, élethelyzetek kidolgozására kerül sor.

2019-03-26

Életre kelt a PREVENT projekt

2018. december 2. és 4. között a háromnapos budapesti kick-off meetinggel kezdetét vette a Prevent Bullying and Abuse (PREVENT) projekt keretében az a közös alkotómunka, melynek eredményeként hat nemzet hét partnerszervezete együtt létre fog hozni egy érzékenyítő szimulációs társasjátékot fiatal felnőttek részére, az abúzus mindenféle formájának visszaszorítása céljából.

A „Prevent Bullying and Abuse (PREVENT)” egy az FSZK Nonprofit Kft. és további öt nemzet hat partnerszervezete által közösen megvalósított, Európai Unió által támogatott, Erasmus+ KA2-es projekt.

Az abúzus és a bullying egyre nagyobb méreteket ölt és egyre súlyosabb probléma szerte Európában és a világon. A projekt fő célkitűzése a tanárok, oktatók, fiatalokkal foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy felkészültebben tudják segíteni a rájuk bízott fiatalokat az abúzushelyzetek felismerésében, elkerülésében, a megfelelő menekülési, illetve megoldási stratégiák elsajátításában. E cél megvalósítása érdekében a konzorcium egy átfogó eszközrendszert fejleszt ki a projekt megvalósítása során, amely az alábbiakból fog felépülni:

  • szimulációs társasjáték, főként fiatal felnőtt célcsoport részére kifejlesztve;
  • útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozzák fel megfelelően a fiatal felnőttek játék során szerzett élményeit, tapasztalatait;
  • a fórum színház módszertani leírása, szintén a játék során szerzett élmények, tapasztalatok hatékonyabb feldolgozása érdekében. 

A projektben létrehozandó szimulációs társasjáték komplex céljai között szerepel a fiatal felnőttek ismereteinek növelése a különböző abúzushelyzetek jobb felismerése, elkerülése, megoldása érdekében, továbbá érzékenyítésük a különböző sérülékeny csoportok tagjai felé a mindennapokban történő emberibb odafordulás érdekében. Egyszóval: a cél az abúzus visszaszorítása, valamint annak elkerülésének az elősegítése, hogy a fiatal felnőttek – akár akaratlanul, vagy anélkül, hogy tudnának róla – maguk is az abúzus áldozataivá és/vagy elkövetőivé váljanak.

A játék szeretné felnyitni a fiatal felnőttek szemét, hogy mi, emberek mindannyian felelősek vagyunk embertársainkért, és azért, hogy visszaszorítsuk az őket érő abúzusok előfordulását, különös tekintettel a különböző sérülékeny csoportokra, akik helyzetüknél, állapotuknál fogva különösen is ki vannak téve az abúzus veszélyének.

A projekt 2018. szeptember 1-jén indult el és a megvalósítás 32 hónapot ölel fel, tehát 2021. április 30-ig tart. Az FSZK Nonprofit Kft. által vezetett, egy dán, egy francia, egy portugál, egy román, egy bolgár és egy magyar partnerszervezetet, köztük második esély iskolákat, egy egyetemet és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületét is magába foglaló konzorcium 2018. december 2. és 4. között Budapesten találkozott, és tette meg első közös lépéseit a projektben.

A helyszínválasztás (Stúdió „K” Színház) maga is segítette és támogatta, hogy a rövid bemutatkozó és ismerkedő körök után a valódi alkotómunka is rögtön kezdetét vegye. Az FSZK már a kick-off meetingen bemutatta a partnereknek a játéknak azt a „null” verzióját, ami az alkotói munka kiindulópontját adja. A partnerek pedig egy közös tesztjáték után rögvest belevetették magukat a szimulációs játék említett „null’ verziója, azon belül is a játékszabályok, a karakterek, a fiktív abúzushelyzetek és azok megoldásainak véleményezésébe, módosítási javaslataik megfogalmazásába.

A témára való ráhangolódást segítette a második nap délutánján egy közös filmvetítés is: Schwechtje Mihály „Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)” című, abúzus témát feldolgozó filmjét tekintette meg együtt a projektcsapat, melyet követően maga a rendező is személyesen csatlakozott hozzánk és válaszolt érdeklődő kérdéseinkre.

Az esemény elérte a célját, hiszen minden partner ugyanazzal a projekt iránti maximális elköteleződéssel, motiváltsággal, elhivatottsággal távozott a helyszínről, miközben a rájuk váró feladatokkal, azok mennyiségével és időbeni ütemezésével is mindenki tisztába került.

A projekt következő jelentős mérföldköve az első tesztjátékok megszervezése és lebonyolítása lesz, melynek során a már a partnerek visszajelzéseit is beépítve létrehozott első játékverzió tesztelése fog megvalósulni Dániában, Franciaországban, Portugáliában, Romániában és Bulgáriában, helyi fiatal felnőttek és szakemberek bevonásával.

2019-02-05