QPK – minőségirányítás, protokoll, képzés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS Projekt támogató tevékenysége a TL protokoll kidolgozásához és a szakmai munkatársak felkészítéséhez.

  A TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekthez kapcsolódóan elindult a QPK támogató tevékenység kidolgozása, mely során az FSZK Nonprofit Kft. szerződéses partnere segítségével az intézményférőhely kiváltási folyamatot támogató  hiánypótló tevékenységek megvalósítása vette kezdetét augusztusban: minőségirányítási rendszer kialakítása és adaptációja (Q), a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatási protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanának kidolgozása (P), valamint a szociális intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó képzések kidolgozása és megvalósítása (K).

A QPK támogató tevékenység a következőképpen igyekszik hatékony segítséget nyújtani az intézményi férőhely kiváltási pályázatokat tervező és megvalósító intézmények számára, illetve a már működő, minőségi támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtásra törekvő szolgáltatók számára:

 1. rész (Q): az intézményi férőhelykiváltás és támogatott lakhatás minőségirányítási rendszerének kidolgozása és bevezetésének támogatása, amely szoros összefüggésben áll a támogatott lakhatás szolgáltatási protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozásával.
 1. rész (P): a támogatott lakhatás szolgáltatási protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanának kidolgozása, melynek első eleme egy helyzetfeltáró kutatás lesz. E kutatás során a közreműködő szakemberek a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat tárják fel, amelynek keretében finanszírozási modellek, ágazatokon átívelő tartalmas együttműködések, követhető gyakorlati megvalósítások kerülnek bemutatásra.

A protokoll kidolgozásának támogatásához szeptember elején TL Munkacsoport alakul. A Munkacsoport résztvevőinek kiválasztása a következő alapelvek mentén történt:

 • A felhasználók véleménye tapasztalati szakértő közreműködésével biztosított legyen.
 • Előbbit erősítendő az érdekvédelemi szervezetek (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) képviselőnek részvétele a közös munkában.
 • Minden szektor képviselve legyen, mind TL szolgáltató és fenntartó tekintetében.
 • Minél hosszabb időt felölelő előzetes TL szolgáltatói /fenntartói tapasztalat csatornázódjék be a közös munkába.
 • Az intézményi férőhelykiváltás folyamatának, illetve az ennek során kialakított támogatott lakhatás szolgáltatásoknak a képviselete biztosított legyen.
 • Minden célcsoport képviselve legyen tapasztalati szakértő / érdekvédelem / szolgáltatók által.
 • A módszertani feladatokat ellátó szervezetek képviselete biztosított legyen a közös munkában.
 • A szakmapolitika képviselőinek jelenléte, együttműködése a közös gondolkodásban.
 1. rész (K): 5 db képzési program kerül kidolgozásra az intézményi férőhelykiváltás elsődleges célcsoportjai számára, támogatva egyfelől az átalakulási folyamat megvalósítását, valamint az új struktúra kialakítása és fenntartása folyamán végzett hatékony feladatellátást.

A képzési programok a következők:

a) Minősített képzési program az intézményi férőhelykiváltást tervező és megvalósító vezetők számára

A vezetői képzés célja a nagy bentlakásos intézmények (ápoló-gondozó otthonok) vezetőinek felkészítése, attitűdváltása annak érdekében, hogy az intézmény kiváltási folyamatot lebonyolítsa, s azt ennek következtében kialakuló új szolgáltatási struktúrát a lehető leghatékonyabban koordinálja. Érinti az intézményi férőhely kiváltási folyamatot meghatározó elméleti hátteret, a vezetői önismeret, team szerepek és vezetői szerepek, vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés, menedzselés, együttműködés, hálózatépítés tématerületeket. A képzés óraszáma 60 óra. 

b) Minősített képzési program az intézményi férőhelykiváltást tervező és megvalósító személyes gondoskodást végző munkatársak számára

E képzés keretében 3 db képzés kerül kifejlesztésre, óraszáma összesen 105 óra. a képzések tartalmukban összefüggenek, egymásra épülnek.

 1. A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése (40 óra)
 2. Személyi központú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze (40 óra)
 3. Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek számára (25 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak az esetfelelős munkakör ellátására, illetve az intézményi férőhelykiváltás során létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatásoknak a TL értékei, alapelvei, szakmai követelményei mentén történő szolgáltatásnyújtásra, az érintettek önálló és önrendelkező életvitelének támogatására.

c) Fogyatékos személyek önálló / támogatott életvitelére felkészítő minősített képzési program kidolgozása, képzési anyag kidolgozása valamint a képzők képzésére irányuló minősített képzési program kidolgozása, a képzők képzése

 A 60 óra időtartamú képzési program a lakók új életformára és életvitelre való felkészülését támogatja, az alábbi kompetencia területeket érintve:

önismeret, öndefiníció, önértékelés, felnőtt szerepek, saját szükségletek felismerése, érdekérvényesítés, kommunikációs ismeretek, szociális kompetenciák, kapcsolatépítés. Cél, hogy a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körű és tartalmasabb közösségi kapcsolatok részeseivé váljanak.