MONTÁZS projekt – EFOP 1.9.2 – Hálózatfejlesztési munkacsoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Országszerte 22 helyszínen működnek Információs és Koordinációs Pontok (IKOP-ok), melyek pontos, naprakész információkkal segítik a fogyatékos embereket és családjaikat.

Az IKOP-ok létrehozása következtében egy olyan országos hálózat jött létre, amely a család- és gyermekjóléti központok már meglévő, megyei rendszerére épült. Az Információs és Koordinációs Központnak (IKOK) az NFSZK Nonprofit Kft. ad helyet, mely koordinálja és szakmailag támogatja a helyi hálózati pontokat.

Az IKOP-okban képzett fogyatékosságügyi tanácsadók dolgoznak. Feladatuk, hogy aktuális és releváns információkkal lássák el az érdeklődőket, személyesen, telefonon és e-mailben egyaránt. A tanácsadók együttműködnek a család- és gyermekjóléti központok szakembereivel, kapcsolatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, továbbadják az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket. Megismertetik a helyi szervezeteket, intézményeket és szakembereket az Információs és Koordinációs Pontok hálózatával, rendszerével. A projekt hosszú távú célja egy országos hatókörű rendszer kialakítása, amely a fogyatékos emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését hatékonyan segíti. A könnyebb, gyorsabb információhoz való hozzáférés érdekében létrehoztuk és működtetjük az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portált (https://www.efiportal.hu/).

A munkacsoport képzési részlegének feladata olyan képzési tartalmak előállítása, melyek releváns információkkal bírnak a fogyatékossági csoportokról, az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségeiről, a könnyen érthető kommunikációról, valamint a szemléletformáló módszerekről. Ennek érdekében célzottan minősített képzéseket dolgozott ki és valósított meg a témában jártas szakemberek bevonásával. A munkatársak szakmai munkájának eredménye például a Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei sorozat részeként elkészült Komplex kisokos című kiadvány, mely a közszolgáltatás területén dolgozó szakembereknek nyújt hatékony segítséget az egyenlő esélyű hozzáférés támogatásához. Elérhető továbbá a Tapasztalati szakértők a gyakorlatban című kiadványunk is, amely bemutatja a témához kapcsolódó képzés és gyakorlat eredményeit.

A hálózatfejlesztési munkacsoport országos lefedettséggel működteti az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) eszközkölcsönző szolgáltatást, kapcsolódva a speciális kommunikációs szükségletű személyek számára kialakított szolgáltatásokhoz, melynek koordinálásáért a Kommunikációjukban akadályozott személyek ellátásának fejlesztése munkacsoport a felelős.