Képzési program ajánló

A képen egy fa látható, melyen az alábbi szavak és kifejezések olvashatóak: IFKT, IKT, AAK, SWOT, TL, TSZA, szociálisVárhatóan 2017. októberében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdeti az Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser képzési programot.

A képzési program jelenleg még nem engedélyezett képzési program az új felnőttképzési törvény szerint, az eljárás folyamatban van.

A szakmai képzés alapját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által elfogadott úgynevezett szakmai programkövetelmény adja, amely már elfogadásra került.

A szakmai végzettség lehetőséget fog adni új, önálló tevékenység és munkaterület betöltésére.

A tervezett képzési program jellemzői

A képzési program filozófiája összhangban van az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiában és hosszú távú koncepcióban megfogalmazott elvekkel, a fogyatékosságügyben markánsan megjelenő személyközpontú megközelítéssel, az egyenlő esélyű hozzáférés elveivel.

A tervezett képzési program célja

Olyan, felkészült szakemberek képzése, akik ismerik a teljes intézményi-férőhely kiváltási folyamatot, tisztában vannak a folyamatot befolyásoló tényezőkkel, és felkészültek a lehetséges előnyökre és hátrányokra. Lehetősége lesz a gyakorlatába beépíteni azokat az elméleti tudásokat, az eszközöket és módszereket, amelyek elősegítik az egyéni szükségletekre alapozott közösségi lakhatást és a támogatott életvitel kialakítását.

Kiknek ajánljuk?

Azoknak az innovatív és proaktív szakembereknek, akiknek a szociális ellátás és a fogyatékosságügy területén legalább 5 éves szakmai tapasztalata van.

Mik a bekapcsolódás feltételei?

Iskolai végzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt valamely szakképzettség.

Szakmai gyakorlat: 5 év munkatapasztalat a szociális ellátás és a fogyatékosságügy területén

Bemeneti kompetenciák: szakszövegek értő olvasása, tartalomkiemelési készség, esetleírás alapján érdekpozíció felismerése.

Egyéb: Motiváció a várható férőhelykiváltási menedzser feladatainak végzésére.

Tervezett képzési idő

Mindösszesen 192 óra, amely 70 óra elméletet és 122 óra gyakorlatot foglal magába, a gyakorlati foglalkozás során különböző helyszíneken megszerzett terepgyakorlatra is szert tehet a résztvevő.

A képzési alkalmak várhatóan a két hetente két-három képzési napon valósulnak meg, a megfelelő tudásátadás érdekében, figyelembe véve a felnőttkori tanulási szokásokat és lehetőségeket.

Tervezett képzési helyszín

Budapest, FSZK Nonprofit Kft. által biztosított képzési helyszín

Képzési módszerek

Az innovatív felnőttképzés érdekében hangsúlyosan gyakorlatorientált lesz a képzési program, felhasználva a projektmódszer, a csoportos munkák, esetmegbeszélések, mint alapvető képzési módszerek tudás átadási lehetőségeket.

Főbb tartalmak (nem kerül az összes tematikai egység felsorolásra)

A tartalmak a későbbiekben a konkrét képzési program meghirdetésekor kerülnek kifejtésre.

  • Paradigmák.
  • Közösségalapú modell a gyakorlatban.
  • Függetlenség és önállóság támogatása.
  • Személyközpontú tervezés egyénre szabott szinten.
  • A speciális és komplex szükséglettel élő személyek, mint a közösségre alapozott szolgáltatási rendszer célcsoportja.
  • Támogatási szükséglet és szolgáltatástervezés szervezeti szinten.
  • Változásmenedzsment alapjai.
  • Tárgyalástechnika alapjai.
  • Üzleti terv készítése a közösségi szolgáltatásszervezésre.

A képzési program az alábbi elérhetőségen lesz meghirdetve:
http://fszk.hu/kepzesek/aktualis-kepzesek/

A képzési programmal kapcsolatosan további információ kérhető

FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Iroda
1/450-32-30/105
felnottkepzes@fszk.hu