Társadalomtudományi kutatás

A képen az Európai Bizottság logója látható. Kék háttér előtt kör alakban sárga csillagok.Az FSZK Nonprofit Kft.„VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” című projekthez kapcsolódó társadalomtudományi kutatás” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122./A§ (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendbe tartozó, közvetlen ajánlattételi felhívással induló tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárást indított. A Projekt legfőbb célja ugyanis a bentlakásos szociális intézmények kiváltásához kapcsolódóan a szociális szolgáltatások megújítására vonatkozó szakmapolitikai javaslatok (reformok) elkészítése, míg az eljárás tárgya a szakmapolitikai javaslatok elkészítését megalapozó társadalomtudományi kutatás elvégzése.

A kutatás egyik célja a célterületen megadott, lakhatási szolgáltatást is biztosító intézmények és családok/ önálló háztartások szociális szolgáltatásokra vonatkozó költség-haszon elemzése, másik célja a célterületen megadott lakhatási szolgáltatást is biztosító intézményekben és családokban/ önálló háztartásokban élő, a célcsoportba tartozó felnőtt személyek életminőségének vizsgálata.

A kutatás célterületei a jelenleg is működő bentlakásos szociális intézmények, jelenleg az intézmény férőhely kiváltásban résztvevő intézmények, lakóotthoni szolgáltatások, támogatott lakhatást nyújtó szolgáltatások, valamint családok/ önálló háztartások.

A kutatás célcsoportja a felnőtt fogyatékos személyek: értelmi fogyatékossággal élő, autizmussal élő, halmozottan sérült, illetve pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek. Az FSZK Nonprofit Kft által meghirdetett közbeszerzési felhívására három szervezet nyújtott be érvényes ajánlatot, melyek közül a bíráló bizottság értékelése alapján a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. ajánlata került ki győztesen. A kutatást végző szervezetnek 10 hónap áll rendelkezésre a kutatás kivitelezésére, valamint a tanulmányok elkészítésére.

Az elkészült kutatási zárótanulmány letöltése