TÁMOP 5.4.5 kiváltás

TÁMOP 5.4.5-11/1 – A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása

Mentorhálózat kialakítása
A mentorhálózat létrehozásának a célja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati program (kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1) megvalósításához szükséges szakmai támogatások biztosítása.

A pályázók a kitagolási programjuk tervezése és megvalósítása során kötelező jelleggel ESZA típusú tevékenységeket fognak megvalósítani, mint

  • az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra;
  • az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra;
  • a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére;
  • lakók komplex felmérése;
  • szervezetfejlesztés.

Az FSZK által létrehozandó tanácsadó és mentorhálózat nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatásával, szakmai tudásbázis biztosításával, szakmai műhelyek működtetésével támogatja a fent bemutatott tevékenységeket. A szolgáltatás kiterjed a pályázatírás és a megvalósítás szakaszára is. A folyamat minőségbiztosítását folyamatkíséréssel segítjük elő.

A mentorhálózat kialakításában az FSZK konzorciumi partnere a Kézenfogva Alapítvány.