TÁRS hírek

Sikeresen zárult a TÁRS projekt ápoló-gondozó munkatársaknak szóló tavaszi képzéssorozata

2021 tavaszán nagy sikerrel folytatódtak a TÁRS projekt ápoló-gondozó munkatársaknak szóló képzései. A továbbképzések célja, hogy az intézményi munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL) mindennapjaiba, megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint elősegítse a kiváltási folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Tordason működő intézményének foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Akinek már valóság – Támogatott lakhatásban élő, új tapasztalati szakértő a TÁRS projektben

A TÁRS projekt lakótámogatással foglalkozó csoportja 2021 márciusában ismét bővült egy tapasztalati szakértővel. Új segítőnk tavaly októberben költözött támogatott lakhatásba, ezt megelőzően mintegy 9 évig bentlakásos intézményben élt. A kiváltásra irányuló munkájában az motiválja, hogy a nagyintézményekben lakó fogyatékos embereket segítse, ráhangolja a kiköltözésre, illetve a hozzá hasonlóan már TL-ben élőkkel tapasztalatokat cseréljen. Közreműködésével a pszichoszociális fogyatékossággal élők szempontjait a TÁRS projekt hitelesen, az érintettek személyes igényeire érzékenyen reagálva tudja képviselni.

Részletek


Új, könnyen érthető kiadvány önérvényesítőknek, tapasztalati szakértőknek az SHF személyekről és önérvényesítésük lehetőségeiről

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretében igyekszik olyan kiadványokkal is segíteni a szülőket, szakembereket, érintetteket, amelyek további tudást adhatnak arról, hogy miként is lehet segíteni a magas / komplex támogatási szükségletű / súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek önrendelkezését, társadalmi részvételét. A most elkészült, „Sok segítséget igénylő emberek önérvényesítése” című füzet a sok segítséget igénylő emberek szükségleteit és mindennapjait mutatja be, illetve azon lehetőségeket, amelyekkel segíteni lehet őket önérvényesítésükben és önrendelkezésükben.

Részletek


A „Dolgozni jó!” füzetsorozat felhasználói visszajelzései

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a Dolgozni jó! füzetsorozatról visszajelzéseket kért a felhasználóktól. A kiadványokat forgató szakemberek véleménye szerint a füzetek a fogyatékos emberek számára széles körű ismeretanyagot adnak a foglalkoztatás területén. Tapasztalataik szerint a füzetekkel kiegészített felkészítésben részt vevő személyek kapcsolata javult, illetve kifejezőképességük is erősödött az interaktív feladatok elvégzése során. A pozitív visszajelzések hatására a TÁRS projekt a füzetekben fellelhető gyakorlati feladatok bővítését és egy új füzet megjelentetését is tervezi.

Részletek


Aktualizált kiadványok foglalkoztatás témában

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a projekt indulása óta támogatja az intézményben dolgozó szakembereket a foglalkoztatás fejlesztését segítő kiadványok készítésével. Az elmúlt években 15 – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató – kiadvány készült, többek között a különböző foglalkoztatási formákról, a fogyatékos személyek munkavállalásra történő felkészítéséről, a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszeréről, az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoportok működéséről, feladatairól. Az azóta bekövetkezett változásokhoz és tapasztalatokhoz igazodva most a kiadványok többsége aktualizálásra került.

Részletek


A TÁRS projekt újabb ápoló, gondozó képzéseket indít tavasszal

A megfelelő egészségügyi óvintézkedések mellett 2021 tavaszán folytatódnak a TÁRS projekt ápoló, gondozó munkatársaknak szóló nagysikerű képzései. A továbbképzések célja, hogy az intézményi munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL) mindennapjaiba, megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint elősegítse a kiváltási folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást.

Részletek


Megjelent az SHF személyek komplex mozgásfejlesztésével és szinten tartásával foglalkozó kiadvány folytatása

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy újabb fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeinek szintentartása II.” címmel.

Részletek


Két új kiadvány érkezik nemzetközi foglalkoztatási jó gyakorlatokról

A TÁRS projekt szakemberei részt vettek az EASPD (Fogyatékos Személyek Szolgáltatóinak Európai Szövetsége) „Út a foglalkoztatáshoz” című online konferenciáján, melyen Európa különböző országaiból számos jó gyakorlat került bemutatásra a fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szakmai eseményen elhangzottakból a TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportja két összegző anyagot ad ki, melyek már elérhetőek társaságunk honlapján.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. A munkatársak fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak. A most elkészült kiadványban a Lámpás ’92 Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Folytatódik a szakmai konzultációs sorozat a támogatott lakhatás térítési díjának megállapításához kapcsolódóan

Tavaly év végén hírt adtunk arról, hogy az EFOP-2.2.2-es intézményi férőhely kiváltás pályázatot megvalósító intézmények jelezhetik igényüket a TÁRS projekt felé, a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával kapcsolatos gyakorlatorientált, személyre szabott, egyéni konzultációs lehetőségre. A nagy érdeklődésre való tekintettel a helyszíni támogató tevékenység tovább folytatódik.

Részletek


Szakmai anyagok ajánlása SHF témában

A TÁRS projekt nagy hangsúlyt fordít saját kiadványainak ajánlásán túl olyan szakmai anyagok feltérképezésére és megosztására, melyek jelentősen elősegíthetik a fogyatékosságügyi területen dolgozó szakembereket a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének támogatásában.  Így a következőkben olyan más szervezetek által készített hasznos kiadványokra hívjuk fel a figyelmet, melyek nagymértékben segíthetik az SHF célcsoporttal dolgozókat abban, hogy támogatásukkal kapcsolatban tájékozottabbak legyenek.

Részletek


Kiadvány ajánló az SHF célcsoport segítésére

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy újabb fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek szabadidejének eltöltésére alkalmas eszközök, tevékenységek” címmel.

Részletek


SHF személyeket segítő NFSZK szakmai anyagok gyűjteménye 

A 2020-as év zárásaként az érdeklődők megismerhették a TÁRS projektben készült szakmai anyagokat, melyek jelentősen elősegíthetik a fogyatékosságügy területén dolgozókat a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének előmozdításában.  A 2021-es év kezdéseként a Társaságunk által eddig készített szakmai anyagokat osztjuk meg, bízva abban, hogy jelentősen segíthetik a szakembereket abban, hogy a fogyatékos célcsoport kevésbé látható – ugyanakkor leghátrányosabb helyzetű – csoportjáról és támogatásuk lehetőségeiről minél többet megtudjanak.

Részletek


Társadalmi attitűdök mérése a kiváltással érintett célcsoportok vonatkozásában

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének keretében működő Kutatási munkacsoport több fontos kutatást is végez, melyek közül a kiváltással érintett célcsoportokkal szembeni társadalmi attitűdök mérése kiemelt jelentőségű terület. A kutatás  néhány eredménye egy infografikában került összefoglalásra, mely szemléletesen mutatja be a fogyatékkal élő emberekkel szembeni társadalmi elfogadást és a számukra biztosított jogokat.

Részletek


Szakmai konzultációs sorozat indult a támogatott lakhatás térítési díjának megállapításához kapcsolódóan

2020 októbere és decembere között összesen 5 helyszínen – Salgótarján, Békéscsaba, Zalaegerszeg, Nyíregyháza és Debrecen – szakmai konzultációra került sor a férőhely kiváltást megvalósító dolgozók és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kirendeltségeinek munkatársai részvételével a támogatott lakhatás térítési díjának megállapításával kapcsolatban, melyet a visszajelzések alapján rendkívül hasznosnak találtak a résztvevők. A konzultációk a járványügyi helyzet alakulásának függvényében, az intézményi igényeknek megfelelően jövőre folytatódnak.

Részletek


2020-as áttekintő a TÁRS projekt súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramjáról

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének egyik feladata a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását segítő modellprogram megvalósítása. A projekt munkatársai ugyanakkor fontosnak tartják a kiváltási folyamatban részt vevő szakemberek, szakmai szervezetek és szolgáltató szervezetek közötti tudásmegosztást, hiszen minden segítő anyag, amely ebben a témakörben születik, tovább gazdagítja a tématerület szakmai, módszertani ismeretanyagát. Így, a 2020-as év zárásaként, a TÁRS projekt szakemberei készítettek egy olyan összefoglalót, mely ismerteti mindazon elkészült szakmai anyagokat, amelyek jelentősen segíthetik a fogyatékosságügyi területen dolgozókat abban, hogy a fogyatékos célcsoport kevésbé látható – ugyanakkor leghátrányosabb helyzetű – csoportjáról és támogatásuk lehetőségeiről minél többet megtudjanak.

Részletek


Elérhetőek a TL protokoll Gyakran Ismételt Kérdései és válaszai

Az októberi Hálózati Hírlevélben már hírt adtunk arról, hogy nyomtatott formában is megjelent, és az NFSZK Nonprofit Kft-nél elérhető, illetve igényelhető „A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” című kiadvány. A szakmai anyag gyakorlati alkalmazása során felmerült fontos kérdéseket a TÁRS projekt munkatársai megválaszolták, és kialakították a gyakran ismételt kérdések (GYIK) gyűjteményét, amely már elérhető a honlapon.

Részletek


Hiánypótló kiadvány felnőtt korú SHF személyek komplex mozgásfejlesztésével és szinten tartásával kapcsolatban

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy fontos kiadvány jelent meg a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan fogyatékos felnőtt személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeiknek szinten tartása” címmel.

Részletek


Lakótámogató tevékenység a TÁRS Projektben

A TÁRS projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport már több mint 2 éve tevékenykedik, tagjai országszerte tartanak lakótámogató foglalkozásokat a kiváltással érintett intézményekben és a már támogatott lakhatásokban élő fogyatékos emberek számára. A csoport ez idáig mintegy 150 csoportfoglalkozást szervezett meg és bonyolított le személyes találkozások, illetve on-line beszélgetések formájában.

Részletek


Lakásból otthon Kaskantyún: interjú Lászlóval

Forrás: Harmónia Integrált Szociális Intézmény

László, a Leánder Otthon lakója, 11 társával együtt több mint egy éve beköltözött a Kaskantyún épült első támogatott lakhatásba. Az otthon esetfelelősével, Petróczi Györgyivel közösen meséltek a TÁRS projekt intézményi koordinátor munkatársának – Tóth Péternek – a látható és érezhető életminőség változásról, amin a lakók keresztül mentek az elmúlt időszakban.

Részletek


Sziágyi tábor a felkészülés jegyében – Nyitott szívvel és nyitott kapukkal

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonát mindig is a teljes mértékű nyitottság jellemezte, ami az intézményben zajló kiváltás miatt az elmúlt években, még fontosabb szerephez jutott. A támogatott lakhatásba költözés egyik legnagyobb kihívása az ott dolgozó szakemberek és az ellátottak számára annak a célnak a megvalósítása lett, hogy a lakók valódi közösségi befogadásban, az adott települések teljes jogú lakosaként élhessenek. Ehhez elengedhetetlen – még olyan befogadó községek esetén is, mint Kéthely, vagy Somogyvár és Öreglak (a másik két kiváltási helyszín) -, hogy az intézményben élők jelen legyenek mostani és leendő lakóhelyük ünnep és hétköznapjaiban, és nyitott kapukkal várják az ő mindennapjaik iránt érdeklődőket is. A kiköltözésre való felkészítés részeként a lakók számos alkalommal vettek részt a települések, illetve az intézmény nyitott rendezvényein, a társintézmények által szervezett programokon, ezzel is elősegítendő a közösségbe való integrálódásukat, aktív részvételüket. Ezt a célt szem előtt tartva zajlott 2020 nyarán két alkalommal Sziágyon a támogatott lakhatásba költözésre felkészítő tábor is.

Részletek


„Lakók napja” Bercelen

Forrás: Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon berceli intézményében, 2020 augusztusában megvalósult „Lakók napja” elnevezésű program nagyon jó példa arra az összefogásra, amit a támogatott lakhatás hívott elő. A nagy sikerű rendezvény különlegessége, hogy azt évek óta az intézmény lakói és dolgozói közösen szervezik és bonyolítják le, ezzel is hagyományt építve.

Részletek


Az SHF személyek nappali ellátásának ígéretes gyakorlatait bemutató kiadvány készül

Szeptemberben elkezdődött a súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas támogatási szükségletű személyek nappali ellátása ígéretes gyakorlatainak bemutatását célzó szakmai kiadvány összeállítása, amely várhatóan a jövő év elején elérhető lesz az érdeklődők számára. A TÁRS projekt készülő szakmai gyűjteményének segítségével a tapasztalatokat egy budapesti, egy debreceni és egy hódmezővásárhelyi szervezet munkájának leírásán keresztül lesz lehetőség megismerni.

Részletek


Lezárult a TÁRS projekt életminőség vizsgálatának kontrollcsoportos adatfelvétele

A TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja 2020 őszén befejezte az életminőség kutatás első adatfelvételét a kontrollcsoport lakóinak körében. Az elemzés során a felvett adatok összehasonlításra kerülnek a kiváltással érintett intézményben élő, valamint az új ellátási formába, a támogatott lakhatásba (TL) kerülő lakókról gyűjtött információkkal. A kutatás második szakasza a már támogatott lakhatásban élő lakók felmérésével folytatódik, a kiköltözéseket követően. A kutatás célja a szolgáltatások jellemzőinek felmérésén túl a folyamatok, valamint a TL szolgáltatást igénybe vevő lakók életminőségének vizsgálata, a változások megfigyelése és leírása a nagyintézményi és az említett közösségi lakhatási forma esetében.

Részletek


Megváltozott e-mail címeken kérhetik a TÁRS projekt segítségét

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. elektronikus levelezési címei egységesen megváltoztak. A korábbi @fszk.hu végződés helyett a @nfszk.hu végződést használja a társaság valamennyi e-mail cím tekintetében. Az alábbiakban azokat a csoportos e-mail címeket láthatják csokorba gyűjtve, amelyeken a TÁRS projekt munkatársai továbbra is a rendelkezésükre állnak.

Részletek


Újabb sikeres műhelysorozat és konzultációs lehetőség

A TÁRS projekt keretein belül lezajlott az a négyalkalmas regionális szakmai műhelysorozat, melynek középpontjában a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó humánerőforrás-tervezés, térítési díj számítás gyakorlati megközelítése, valamint a kormányhivatali ellenőrzés szempontjainak bemutatása állt. A sikeres zalaegerszegi, debreceni és két budapesti szakmai rendezvény alkalmával, a résztvevők igényeire reagálva a TÁRS projekt egyéni konzultációs lehetőséget biztosít a továbbiakban.

Részletek


Lakásból otthon Kaskantyún: interjú Zoltánnal

Forrás: Harmónia Integrált Szociális Intézmény

Kaskantyún több mint egy éve lezajlott a Harmónia Integrált Szociális Intézmény EFOP 2.2.2. projektjének avató ünnepsége, ahol az első 12 lakó támogatott lakhatásba való beköltözését ünnepelték. A Leánder Otthon lakója és esetfelelőse meséltek a TÁRS projekt intézményi koordinátor munkatársának – Tóth Péternek – a megváltozott életükről, az új otthon adta lehetőségeikről, élményeikről.

Részletek


Hasznos rendezvénysorozat és dokumentumcsomag

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje júliusban újabb regionális szakmai műhelyeket szervezett a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények munkatársai és fenntartóik számára. A négyalkalmas rendezvénysorozat résztvevői ezúttal a támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakítását segítő előadásokat hallhattak és átvehették a kapcsolódó dokumentációs csomagot is.

Részletek


Megjelent a TÁRS projekt új kiadványa foglalkozási rehabilitáció témában

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja összeállította a „Foglalkozási rehabilitációs információk I.” című kiadványt, amely a várólistára került személyeket előgondozó intézményi munkatársak számára készült és a fogyatékos, illetve egészségkárosodott személyek ellátási formáit és az igényelhető támogatásokat taglalja.

Részletek


Animációs kisfilm a foglalkoztatásról

Animációs kisfilm formájában elkészült a TÁRS projekt „Dolgozni jó!” sorozatának első része. Az „Elkezdek dolgozni” címet viselő videó a fejlesztő foglalkoztatást mutatja be az intézményi férőhely kiváltási folyamatban részt vevő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékkal élő, illetve szenvedélybeteg intézményi ellátottak számára. A film elérhető az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján és a Kiváltás TÁRS YouTube csatornán is. Az egyperces animáció további két résszel fog kiegészülni.

Részletek


A Lakók Támogatása Csoport tevékenysége karantén idején

A TÁRS projekt Lakók Támogatása Csoport tagjai a karantén ideje alatt 16 alkalommal tartottak on-line kiváltás klubot. Andornaktályán, Csobánkán, Gödön, Polgárdiban, Vésztőn és Zalaapátiban mintegy 47 fő intézményi ellátott vett részt a beszélgetéseken, néhányan közülük több alkalommal is. Az on-line hívások nagy sikerrel zajlottak, melyben a résztvevő tapasztalati szakértőknek és intézményi koordinátoroknak is nagy szerepe volt.

Részletek


Új tanulmánnyal bővült az SHF személyek lakhatási szolgáltatásainak hazai ígéretes gyakorlat gyűjteménye

Elérhetővé vált a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjának koordinálásával készült, magas támogatási szükségletű és súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak hazai ígéretes gyakorlat gyűjteményének harmadik tanulmánya is. Az új kiadvány a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonának azon támogatott lakhatás szolgáltatását mutatja be, ahol az SHF/magas támogatási szükségletű célcsoportba tartozó személyek is élnek.

Részletek


Elkészültek a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások útmutatói

Az EFOP-2.2.2. pályázói körbe tartozó intézmények vezetőinek, illetve szakmai munkatársainak igényeire reagálva, a TÁRS projekt Szakmai Koordinációs Műhelye és Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja, külső szakértők bevonásával összeállították a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakításához kapcsolódó útmutatókat.

Részletek


Megjelent a TÁRS projektnek a csoportmunka alapjait bemutató új kiadványa 

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja – figyelembe véve a szakemberek igényeit – olyan segédanyagot készített, ami azoknak a szociális szolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak ad kapaszkodót, akik csoportfoglalkozás keretein belül szeretnének ellátottjaikkal foglalkozni és célul tűzték ki az általuk segített fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek szociális készségeinek fejlesztését. Az elméletet és gyakorlati példákat is felsorakoztató füzet azoknak a szakembereknek is hasznos lehet, akik csak a mindennapos megbeszélésekor használnák a csoportozást, mint munkamódszert. A csoportmunka alapjai című kiadvány már elérhető az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján.

Részletek


Kidolgozás alatt a támogatott lakhatás egységes igénybevételi eljárásához kapcsolódó szakmai útmutató

Az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében az intézményi várólisták kezelésének és az előgondozási folyamatoknak a feltérképezése céljából a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2019 júniusától helyzetfeltáró felmérést valósított meg. Ennek keretében országszerte 16 fenntartó által működtetett 40 szolgáltatás megkeresése valósult meg. Ezt követően kialakításra került egy szakértői munkacsoport, amelynek célja olyan szakmai javaslat kidolgozása, amely elősegíti, hogy a támogatott lakhatás várólistán szereplő személyek az igényeiknek legmegfelelőbb szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.

Részletek


Tapasztalati szakértőként vírushelyzet idején

Gallai István az Ébredések Alapítvány sorstárs segítője és a TÁRS projekt tapasztalati szakértője. Az NFSZK Nonprofit Kft. keretein belül végzett munkája nagy részét általában a leendő támogatott lakhatásban élő fogyatékos személyekkel való személyes találkozás és tapasztalat megosztás teszi ki. A vírushelyzet kapcsán bevezetett látogatási tilalom és egyéb korlátozások az elmúlt hetekben nagymértékben megváltoztatták István mindennapjait. Ez idő alatt megélt tapasztalatairól mesélt nekünk.

Részletek


SHF személyek életminőség mérő eszköze válik elérhetővé Magyarországon

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a TÁRS projekt, az SHF modellprogram keretében, többek között célul tűzte ki az SHF személyek életminőség mérését a kiváltásban résztvevő intézményekben. Ehhez a nemzetközileg elismert spanyol Escala San Martín életminőség mérő eszközt hívta segítségül. Annak érdekében, hogy az eszköz Magyarországon is használható és más szervezetek részére is elérhető legyen, az NFSZK Nonprofit Kft. licenc megállapodást kötött az INICO-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (de la Universidad da Salamanca) szervezettel. Az eszköz fordítása és az adaptációja után a „San Martín Skála- Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez” nevet kapta. Az eszköz – amely magából a mérőeszközből és az ahhoz szorosan kapcsolódó Kézikönyvből tevődik össze –fontos mérföldköve lehet a hazai SHF személyek ellátásának érdekében tett fejlesztési folyamatoknak, ugyanis nem csak egy adott személy életminőségének felmérésére alkalmas, hanem ezzel együtt jelentős mértékben hozzájárul a szükségletek azonosításához, a beavatkozások tervezéséhez és az egyedi tervek kidolgozásához, így akár a szervezet minőségbiztosítási rendszerébe is beépíthető.

Részletek


Elérhető az „Úgy éljünk, mint ahogy akárki más!” című kisfilm

Elkészült és a Kiváltás TÁRS YouTube csatonán elérhető a TÁRS projekt „Úgy éljünk, mint ahogy akárki más!” című új – összesen 10 perces – kisfilmje, melynek négy egymástól függetlenül is helyt álló, de egybefüggő részében az érdeklődők betekintést nyerhetnek egy támogatott lakhatásba költözés előtt álló fogyatékos személy, Szilágyi Dániel gondolataiba az új életformájával kapcsolatban.

Részletek


EASPD online konferencia – Fogyatékos személyek foglalkoztatása

A fogyatékos személyek foglalkoztatásához vezető út nagyon változatos, hiszen sokféle foglalkoztatási lehetőséget és gyakorlatot igényel. Vannak kihívások és vannak valóban inspiráló gyakorlatok, amelyeket érdemes megismerni. 2020. május 4-én és 5-én az EASPD (Fogyatékos Személyek Szolgáltatóinak Európai Szövetsége) és a francia LADAPT (Egyesület a Fogyatékos Személyek Társadalmi és Szakmai Integrációjáért) – két nagy, a témában régóta aktívan tevékenykedő szervezet – „A foglalkoztatáshoz vezető út a fogyatékossággal élő személyek számára” című európai uniós konferencia szervezésével lehetőséget biztosított a szakemberek számára, hogy áttekinthessék, milyen újszerű megoldások vannak a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására, különös tekintettel a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A szakmai rendezvény keretein belül a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat a fogyatékos emberek munkavállalását hatékonyan segítő, általuk kipróbált jó gyakorlatokról.

Részletek


Megjelent az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Terve

Az Országos Fogyatékosságügyi Programhoz (OFP) kapcsolódó, 2022 év végéig tartó Intézkedési Tervet a Kormány április végén Kormányhatározatban fogadta el. A rendelkezés 2020. április 28-án megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 90. számában, mely többek között az intézményi férőhely-kiváltás folytatását, a közösségi alapú szolgáltatások erősítését, a támogatott lakhatási férőhelyek számának növelését is célul tűzte ki.

Részletek


Az SHF emberek társadalmi befogadását segíti a TÁRS projekt új kiadványa

A TÁRS projekt a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram keretében lefordított, egy az Inclusion Europe gondozásában megjelent kiadványt. A most megjelenő füzet nagymértékben hozzájárulhat az SHF emberek és hozzátartozóik társadalmi befogadásához. A kiadvány célja, hogy felhívja a döntéshozók, a szakemberek és az érdeklődők figyelmét a célcsoport és hozzátartozóik jellemzőire, igényeire és szükségleteire, annak érdekében, hogy társadalmi befogadásuk minél hamarabb előmozduljon. Az „Értelmileg súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek társadalmi befogadása” címet viselő rövid füzet már elérhető a TÁRS projekt honlapján.

Részletek


Koronavírus tájékoztatók – a bentlakásos intézmények lakói, valamint az intézmények vezetői és munkatársai számára

Az NFSZK Nonprofit Kft. a rendkívüli helyzet elejétől fogva fontosnak tartotta, hogy a koronavírus okozta nagyintézményi kockázatok csökkentésében segítse a bentlakásos intézmények lakóit és munkatársait, ezért már közvetlenül a vírus Magyarországon való megjelenését követően egyeztetett arról az állami intézmények fenntartójával, hogy a megelőzést segítő tájékoztatókat készít az intézmények számára. Ennek megfelelően a segítő anyagokat a veszélyhelyzet és a látogatási tilalom kihirdetésekor a szakemberek rendelkezésre is bocsátották.

Részletek


Az intézményi koordinátorok és a Lakótámogató Csoport online segítségnyújtása

A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre és a látogatási tilalomra reagálva, a TÁRS projekt szakemberei megváltozott munkamódszerrel, telefonos és online szakmai és módszertani támogatással továbbra is napi szinten jelen vannak a kiváltási folyamatban résztvevő nagyintézmények mindennapjaiban és segítik az intézményi dolgozók áldozatos munkáját.

Részletek


Pszichoszociális szakmai műhely Békéscsabán

A 2019. év végi szakmai rendezvény sikere után, a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztés munkacsoportja 2020. március 5-én megszervezte a „Pszichoszociális fogyatékossággal élők közösségi befogadásának támogatása” című szakmai műhely második alkalmát. A pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó, kiváltási folyamatban érintett intézmények vezetői és munkatársai számára megrendezett szakmai műhelynek a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyet. A résztvevők Elekről, Debrecenből, Bárándról, Kaskantyúról érkeztek.

Részletek


Folytatódott a TÁRS projekt regionális szakmai műhelysorozata

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének szervezésében, együttműködve a MONTÁZS projekttel, nagy sikerrel folytatódott a fogyatékos emberekkel való hatékony kommunikáció módszereit, eszközeit bemutató regionális szakmai műhelysorozat 2020 februárjában.

Részletek


Motivációs szakmai műhelysorozatot indított a TÁRS projekt

A TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportja tematikus rendezvények keretében, február 26-án megtartotta az első motivációs szakmai műhelyét Debrecenben. A szakmai rendezvényre a kiváltásban részt vevő intézményekből – Derecskéről, Magyarbánhegyesről, Szerep-Hosszúhátról, és Vésztőről – érkeztek a szakemberek.

Részletek


Kiköltözés a felsőrajki támogatott lakhatás házakba

Forrás: Zala TV Stúdió

Újabb állomásához érkezett a „Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen” elnevezésű EFOP-2.2.2. projekt. A program révén nagy létszámú szociális otthonból kisebb házakba költöznek az ellátottak, azzal a céllal, hogy – képességeikhez mérten – a legönállóbb életet élhessék. Ennek a folyamatnak volt az egyik mérföldköve a Felsőrajkon tett látogatás, ahol leendő otthonukkal ismerkedtek meg a lakók. Február közepén 2 támogatott lakhatás házba megtörtént a 24 ellátott kiköltözése.

Részletek


A TÁRS projekt újabb ápoló, gondozó képzéseket indít tavasszal

2020 tavaszán folytatódnak a TÁRS projekt ápoló, gondozó munkatársaknak szóló képzései, melyek a 2019-es évben nagy sikerrel zajlottak. A továbbképzések célja, hogy az intézményi munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL) mindennapjaiba, megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint elősegítse a kiváltási folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást.

Részletek


Foglalkoztatási rehabilitációs szakmai nap Szekszárdon

A TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportja 2020. évi első rendezvényét a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyén működő Hétszínvilág Otthonban tartotta. A szakmai nap során a kiváltásban részt vevő intézmények szakemberei megismerhették az integrált intézmény foglalkoztatási jó gyakorlatait.

Részletek


Saját élményű tapasztalatmegosztással segíti a TÁRS Projekt a lakók sikeres felkészülését

A TÁRS projekt Intézménytámogatási munkacsoportján belül a Lakók Támogatása Csoport végzi a lakókra irányuló közvetlen terepmunkát a kiváltást megvalósító intézményekben. A csoport közvetlenül a lakók számára nyújt támogatást befogadható, gyakorlati tudás-élmény átadással, az érintettek szükségleteihez illeszkedő tapasztalati szakemberek közreműködésével.

Részletek


A közösségi befogadás erősítése Szombathelyen

A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény szombathelyi székhelyén és a táplánszentkereszti telephelyén jó ütemben halad a kiváltás folyamata, azaz az intézményi ellátásról, a közösségi szolgáltatásokra való áttérés. Felépültek a 12 férőhelyes támogatott lakhatást biztosító lakóházak és annak érdekében, hogy az oda kiköltöző fogyatékos emberek befogadása minél sikeresebb legyen, folyamatosan zajlik a település közösségi befogadásának erősítése is, melynek egyik kiemelkedő eszköze évek óta az „Együtt élünk!” rendezvénysorozat.

Részletek


Nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatok bemutatása

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” keretein belül nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatokat tartalmazó tanulmányok készültek, amelyek a magas támogatási szükségletű és súlyos értelmi-, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és működtetésére vonatkozó jó példákat mutatják be.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Fény Felé Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Eredményesen zárult a fogyatékos személyek önálló életvitelre felkészítő képzése Gödön

2019. december közepén, ünnepélyes keretek között vehette át tanúsítványát Gödön az a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában élő 12 fő értelmi fogyatékos személy, akik elsőként, eredményesen végezték el az NFSZK Nonprofit Kft. által meghirdetett „Fogyatékos személyek felkészítése az önálló/támogatott életvitelre” című képzést.

Részletek


Társadalmi egyeztetések után véglegesítésre került a TL protokoll

Mint ahogyan arról az előző Hálózati Hírlevelünkben is olvashattak, – az októberi Támogatott Lakhatás Munkacsoport műhelymunkája után – közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag. A protokoll már elérhető elektronikus formában az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján.

Részletek


Közösségi alapú ellátás konferencia – Ismerkedés a szlovák kiváltási folyamattal

2019. november 15-16-án került megrendezésre Telkibányán a Közösségfejlesztők Egyesületének “Közösségek szolgálatában-kistelepüléseken” című konferenciája. A két napos szakmai rendezvény nem csak az egyesület éves konferenciája, hanem az “EFOP-5.2.2-17-2017-00011 Közösségi alapú szolgáltatások fejlesztése és a szakellátással való összekapcsolása kistelepüléseken” című projekt záró rendezvénye is volt egyben. A szakmai rendezvényen bemutatták a „Mit jelent az ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL és a közösségbe való befogadás?” című kiadványt is.

Részletek


Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen – Költözés Pölöskefőre

Forrás: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége

A Pölöskefőn – az EFOP-2.2.2.-17-2017-00029 számú projekt keretében – megépült támogatott lakhatás megnyitó ünnepségén a lakók mellett jelen voltak a gondnokok, a helyi polgármester, a Zala Megyei SZGYF kirendeltség vezetője és a projektben dolgozó szakemberek. Elsőként 9 lakó lehet aktív résztvevője a kiváltásnak, hiszen fizikailag is elhagyják a nagy kastélyépületet és egy teljesen új és önállóbb élet reményében kiköltöznek a Fűzfa Otthonba.

Részletek


JÁTSZVA TANULNI ÉS TANÍTANI – A Szegedi Tudományegyetemen járt a TÁRS projekt SHF témakörben

Az előző évekhez hasonlóan, 2019. november 12-én a TÁRS projekt SHF modellprogramjával foglalkozó szakember is részt vett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar Gyógypedagógus-képző Intézet 3 és 4. évfolyamnak tartott „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés-oktatás módszertana” című óráján. A szakmai alkalom fő célja a közös, JÁTSZVA tanulás és tanítás a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és szükségleteikről, szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól.

Részletek


Kapcsolatépítéssel egybekötött Gasztro Nap

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási munkacsoportja november utolsó hetében a „Gasztro Nap” elnevezésű tematikus szakmai eseményre invitálta a kiváltásban részt vevő intézmények szakembereit, ami egy kerekasztal-beszélgetést követően kapcsolatépítésre is lehetőséget kínált.

Részletek


Ez évre lezárult a TÁRS projekt esetmegbeszélés képzéssorozata

2019 végén, az ápoló és gondozó munkatársaknak szóló képzések mellett lezárultak a TÁRS projekt leendő esetfelelősöknek szóló képzései is. A projekt keretein belül kidolgozott háromlépcsős képzéssorozat „Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára” című, harmadik elemének elvégzésével zárult a résztvevő intézményi munkatársak felkészítése.

Részletek


Közösségi befogadást elősegítő rendezvény Kesztölcön

Az IRMÁK Nonprofit Kft., Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon lakói hamarosan Kesztölc kistelepülésre költöznek. A kiváltási folyamatot megvalósító szakmai stáb az elmúlt időszakban sokat tett a költözés előtt álló lakók felkészítéséért, közösségi befogadásuk elősegítéséért: képzéseken, szabadidős programokon vettek részt, közös kirándulást szerveztek a lakókkal leendő lakóhelyükre, ismerkedtek az ott élőkkel. Novemberben pedig nagy sikerrel megrendezték a „Költözz velünk” elnevezésű szemléletformáló programot is.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban az egri Horizont Közhasznú Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Példaértékű, önzetlen felajánlás Zalában

 A képen két ember látható, amint éppen kezetfognak
Forrás: Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény

Hatalmas ajándékkal lepték meg a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézményt a hévízi Ensana Thermal Aqua és az Ensana Thermal Hévíz hotelek: remek állapotban lévő bútorokat kaptak a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók.

A hatalmas mennyiségű bútorból a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény valamennyi telephelye részesült.

Ódor Richárd intézményvezető egy-egy csokor virággal személyesen köszönte meg az önzetlen felajánlást a hotel igazgató asszonyának, Nagy Ritának és az üzemeltetési vezetőnek, Mikula Mariannak. Bízunk benne, hogy ez a példa értékű, segítő szemlélet az ország minden pontján természetes lesz.

Részletek


Pszichoszociális szakmai műhely

A képen egy előadás látható, a hallgatók és az előadó2019. október 22-én, egész napos szakmai műhelynek adott otthont a budapesti Mozgásjavító Intézet a pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó, kiváltási folyamatban érintett intézmények vezetői és munkatársai számára. A szakmai rendezvény alkalmával a résztvevők az általuk megfogalmazott problémákkal dolgoztak. A TÁRS projekt a rendezvény hasznosságát látva, tervezi a pszichoszociális szakmai műhely folytatását.

Részletek


Visszatekintés az októberi régiós szakmai műhelyekre

A képen egy előadás látható az előadó és a hallgatók2019 októberében újabb regionális szakmai műhelysorozat indult a TÁRS projekt szervezésében. A rendezvénysorozat az EFOP-2.2.2. pályázói körbe tartozó intézmények intézményvezetőinek, illetve szakmai munkatársainak igényeire reagált. Célja a támogatott lakhatás szolgáltatás működtetésével kapcsolatos gyakorlati ismeretek és az ehhez kapcsolódó dokumentációs csomagok átadása volt. Az interaktív rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott mind a négy helyszínen, Győrben, Kaposváron, Szegeden és Nyíregyházán is.

Részletek


Szakmai műhely a fogyatékos emberekkel való hatékony kommunikációért Győrben

A képen három ember látható, amint egy eszközt néznek2019. november 6-án, Győrben régiós szakmai műhely keretében, a komplex kommunikációs igényű személyek számára jól használható, speciális kommunikációs lehetőségekről tájékozódhattak az 50 férőhely feletti bentlakásos szociális ápoló-gondozó intézmények fenntartói, intézményvezetői, illetve az intézmények szakmai munkatársai. Az esemény nagy sikerrel, az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének szervezésében, a TÁRS és MONTÁZS projektek együttműködésével valósult meg.

Részletek


Összefoglaló az ápoló, gondozó képzésekről

A képen egy csoport látható egy asztal mögött állnak és ülnekA TÁRS projekt, mint a kiváltási folyamat módszertani támogatója, kiemelten fontosnak tartja az ápoló, gondozó munkatársak felkészítését, hiszen ők az egész folyamat alakulásának egyik legfőbb szereplői, alappillérei. Annak érdekében, hogy készen álljanak a támogatott lakhatás kihívásaira, – a korábban lebonyolított, 771 főt érintő alapozó képzést követően – háromszintű képzéscsomag állt rendelkezésükre a 2019-es évben. A képzések gyakorlati hasznossága – a visszajelzések szerint – mind oktatói, mind résztvevői szinten pozitív értékelést kapott, melynek eredményeképpen a TÁRS projekt 2020-ban is folytatja ezt a típusú felkészítést.

Részletek


20 éves a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Fészek Lakóotthona

A képen három ember látható, amint egy eszközt néznek
Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Fészek Lakóotthona

Idén ünnepelte 20 éves fennállását a fővárosi önkormányzat által létesített Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Fészek Lakóotthona.

Ebből az alkalomból az épület lakói, nyugdíjas és jelenlegi szakemberei bensőséges ünnepség keretében idézték fel azt az utat, aminek eredményeképpen ma lakóotthonuk emberi és személyiségi jogokat biztosító élettérré vált.

Részletek


A fülpösdaróci támogatott lakhatási formában élő lakók részvétele a közösségi életben

A képen öt ember látható, amint egy asztal körül ülnek
Forrás: Viktória Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-gondozó Otthona fülpösdaróci telephely

A Viktória Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-gondozó Otthona fülpösdaróci telephelyének kiváltása remek ütemben halad. Megépült a 12 férőhelyes támogatott lakhatás és annak érdekében, hogy az odaköltöző pszichoszociális fogyatékos emberek befogadása minél sikeresebb legyen, folyamatosan zajlik a település lakóinak érzékenyítése.

Ebből a célból idén az intézményi lakók is részt vettek Géberjénben az V. Pendelyben-gatyában-szoknyában-Szatmárban és a Porta portya című települési rendezvényeken.

Részletek


Akkreditált foglalkoztatók és kiváltásban érintett intézmények szakmai találkozója

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2019 szeptemberében indította új rendezvénysorozatát az „Akkreditált foglalkoztatók és kiváltásban érintett intézmények szakmai találkozója” címmel. A rendezvények során a kiváltásban részt vevő intézmények vezetői találkozhatnak a majdani támogatott lakhatások helyszíneinek közelében működő akkreditált foglalkoztatók képviselőivel. Debrecenben, Salgótarjánban és Kecskeméten már sikerrel lezajlottak a találkozók és még ez év novemberében három helyszínen – Esztergomban, Békéscsabán és Putnokon – tervezik a megvalósítást.

Részletek


Kis lépések, nagy hatás: cél a közösségi befogadás

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában zajló kiváltás, azaz a támogatott lakhatásba (TL) költözés legnagyobb kihívása a nagyintézményben dolgozó szakemberek és az ellátottak számára annak megvalósítása, hogy a fogyatékos emberek valódi közösségi befogadás által, az adott település teljes jogú lakosaként élhessék mindennapjaikat. Ezt a célt szem előtt tartva 2019-ben számtalan rendezvényen vettek részt a kiköltözés előtt álló lakók.

Részletek


Támogatott Lakhatás Szakmai Műhely

Forrás: Baptista Teológiai Akadémia Módszertani Osztálya

2019. szeptember végén, a már támogatott lakhatásokat működtető fenntartók és szolgáltatók részvételével a támogatott lakhatással (TL) kapcsolatos műhelymunka került lebonyolításra. A TÁRS projekt legfőképpen annak érdekében szervezte meg ezt a szakmai találkozót, hogy lehetőséget teremtsen a szakembereknek a rendszerszintű problémák jelzésére, javaslatok megfogalmazására a jogalkotók, döntéshozók felé a támogatott lakhatással kapcsolatban. A műhelymunka további témája „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című anyag véleményezése volt.

Részletek


Az Escala San Martín életminőség mérő eszköz adaptálása és tesztelése

Magyarországon jelenleg nem érhető el olyan eszköz, amely a SHF személyek életminőségét mérni képes, ezért –ahogy arról korábban hírt adtunk, a TÁRS projekt szakemberei, az SHF modellprogram keretében az Escala San Martin életminőség mérő eszköz fordítását és adaptálását tűzték ki célul. Az eszközt és az ahhoz kapcsolódó Kézikönyvet várhatóan jövő év elején mutatják be a széles szakmai közönség számára.

Részletek


„Együtt az úton…szegregáció, integráció, inklúzió” című konferencián járt a TÁRS projekt

2019. szeptember 25-én, Mohácson került megrendezésre az „Együtt az úton…szegregáció, integráció, inklúzió” című ERASMUS+ projekt záró rendezvény. A rendezvényen a TÁRS Projekt képviseletében Kiss Róza szakmai vezető is beszámolt a magyarországi kiváltási folyamat fontosságáról és arról a támogató tevékenységről, melyre a folytatásban is számíthatnak a területen dolgozó szakemberek a TÁRS projekt részéről. A nap során további hazai és dán, illetve német szakemberek is megosztották a projekt tapasztalatait és eredményeit a résztvevőkkel.

Részletek


Fókuszban a hazai helyzetkép egyeztetése

2019. szeptember 6-án került megrendezésre a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelye, melynek témája a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek helyzetének áttekintése” című tanulmány egyeztetése volt. A rendezvényen elsősorban azok a szülők, szülőcsoportok és szolgáltató szervezetek voltak jelen, akik az év elején részt vettek a Budapesten, Kaposvárott és Nyíregyházán rendezett fókuszcsoportos egyeztetéseken is.

Részletek


Önállóbb életvitelre való felkészítés indult a Gondviselés Házában Gödön

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZSZ) gödi Gondviselés Házában felkészítő képzés indult 12 fő értelmi fogyatékos személy részvételével szeptember 5-én, a lakók önállóbb életvitelének támogatása érdekében, a TÁRS projekt által kidolgozott módszertan alapján. Az önállóbb életvitelre az MMSZSZ által tervezett támogatott lakhatás szolgáltatás nyújt lehetőséget az igénybevevők számára.

Részletek


Folytatódik a TÁRS projekt „Jó gyakorlat a foglalkoztatásban” sorozata

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Újra indulnak a TÁRS projekt képzései

A rövid nyári szünet után, a kiváltási folyamatban együttműködő szakemberek szeptembertől ismét részt vehetnek a TÁRS projekt képzésein, hiszen folytatódnak a 2018 tavaszán elindult esetfelelősöknek és ápoló, gondozó szakembereknek szervezett képzések és újabb csoportok indulására is lehet számítani. A TL-ben dolgozó szakemberek attitűdváltozásának elősegítése mellett kiemelten fontos cél a szakmai ismeretek és dolgozói kompetenciák megalapozása, a már meglévő szakmai tudásra épülő TL ismeretek átadása, valamint a háttértámogatást segítő gondozói ismeretek bővítése is a szakmai képzések során.

Részletek


Megkezdődött a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportjának kiváltáshoz kapcsolódó életminőség vizsgálata

A TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja megkezdte a „Lakók életminőség változása – kontrollcsoportos mérések” megnevezésű kutatását a kiválasztott EFOP 2.2.2-es pályázatban megvalósító intézmények lakóival. A kutatás lehetőséget ad a kiváltással érintett kliensek életminőség változásának és más személyes (pszichológiai, illetve kommunikációs) jellemzőiben bekövetkező változásának mélyebb megértésére, vizsgálatára.

Részletek


Hagyományteremtő tehetségkutató a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

2019. július 24-én, hagyományteremtő céllal, ám első alkalommal rendezték meg a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában a lakók helyi tehetségkutató versenyét. Mások mellett az intézmény lakói a TÁRS projekt intézményi koordinátor kollégáját is felkérték zsűritagnak, aki a hívásnak szívesen eleget téve vett részt a sikeres és szórakoztató rendezvényen.

Részletek


A sorstárs segítők szerepe a lakófelkészítő munkában

A TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) Lakók Támogatása Csoportja folyamatosan új partnerségi együttműködések kialakításán munkálkodik. Azon igyekszik, hogy a kiváltás és közösségi befogadás témában jártas tapasztalati szakembereknek teret, megszólalási lehetőséget, kapcsolódási pontokat teremtsenek a projektben. Ebben a szellemiségben tartott immár 6. alkalommal Kiváltás Klubot a Csoport a kiváltás előtt álló zalaapáti intézményben, ahol fontos szerepet kaptak a sorstárs segítő tapasztalati szakértők is.

Részletek


Foglalkoztatási jó gyakorlat gyűjtemény a pszichoszociális fogyatékos emberek foglalkoztatásában

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogattak a szakemberek. Most egy csokorba gyűjtöttük azokat a szervezeteket – a kiváltásban részt vevő intézmények segítése érdekében – amelyek pszichoszociális fogyatékos, valamint szenvedélybeteg személyeket is foglalkoztatnak.

Részletek


Elkészült az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltési felülete

Tájékoztatjuk, hogy a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (b) pontja alapján Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítésére kötelezett intézmények/intézményi telephelyek az fszk.ifkt.hu felületen keresztül tölthetik fel dokumentumaikat az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjára.

Részletek


Polgárdi Iparkodók a Fogyatékkal Élők Összművészeti Fesztiválján

Forrás: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi telephelye

Az ország 46 szociális és oktatási intézményéből közel 700 fő sérült művész, és egy francia intézményből 30 fő vett részt Szekszárd városában az idei Fogyatékkal Élők Összművészeti Fesztiválján. A városlakók és a városvezetés is pozitívan fogadta és mindenben támogatta a kezdeményezést. A nagy sikerű, szórakoztató rendezvényre a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi telephelye is nagy lelkesedéssel készült és előadásaikkal hatalmas sikert arattak.

Részletek


Megkezdődött a várólisták kezelésének felmérése az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében dnak a TÁRS Projekt képzései

Az intézményi várólisták kezelésének és az előgondozási folyamatoknak a feltérképezése céljából a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2019 júniusában helyzetfeltáró felmérésbe kezdett az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében. Országszerte 19 kiválasztott szolgáltató felkeresését tervezik a TÁRS projekt munkatársai. Az adatfelvétel során interjúkat készítenek olyan szakemberekkel, akiknek feladatai közé tartoznak a felmérés tématerületeihez kapcsolódó tevékenységek.

Részletek


Folytatódnak a TÁRS Projekt képzései

A TÁRS projekt 2018 tavaszán indult vezetőknek, esetfelelősöknek és ápoló, gondozó szakembereknek szervezett képzésein összesen közel 1300 tanúsítványt adtunk ki. A nyári szünetet követően, ősztől folytatódnak a TÁRS projekt esetfelelős munkatársaknak, illetve ápoló-gondozó munkatársaknak szóló képzései.

Részletek


TL-lakófelkészítő tábor Sziágyon: az önmegvalósítás magasabb szintje

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

„Újra itt van, újra itt van a nagy csapat”- verte fel a Sziágyi Erdei Iskola csendjét július első napjaiban a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonából érkezők lelkes éneke. Az elmúlt évben 5 lakócsoport számára bonyolítottak le sikeres TL-lakófelkészítő tábort Sziágyon a szakemberek. Most a tavalyi táborozók egy része – a kísérők mellett – tapasztalati segítőként támogatta újonnan érkezett társaik beilleszkedését: az 5 nap heti és napirendjének kialakítását, a programok szervezését és lebonyolítását.

Részletek


Erdősori napok Peresznyén

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ

A Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ peresznyei telephelyén hagyományosan minden júliusban megrendezik az Erdősori napokat. Az integráció jegyében idén is rengeteg érdekes programmal járult hozzá az intézményben élő fogyatékos emberek és vendégeik élménydús és hasznos időtöltéséhez ez a rendezvény.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók, ahol az ellátottak, többek között selejtbontó munkát végeznek, emellett kapcsolók és lámpák gyártásához is készítenek elemeket, csomagolóanyagot.

Részletek


Megjelent az új kiváltási koncepció

A 2019. május 27-én kiadott Magyar Közlönyben megjelent és az azt követő napon hatályba lépett a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról (továbbiakban: új kiváltási koncepció) szóló határozat, melyben még nagyobb figyelmet szánnak a fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon történő érvényesítésére.

Részletek


Májusfa-táncoltató Pásztoriban

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ

2019. május 29-én Pásztoriban a Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ megtartotta hagyományos májusfa-táncoltató rendezvényét. Az eseményen az intézmény lakói, munkatársai és vendég intézményei mellett képviselte magát az SZGYF megyei kirendeltsége, az FSZK Nonprofit Kft., továbbá a TÁRS Projekt keretein belül, a FESZT által biztosított érdekvédelmi tanácsadó is.

Részletek


Elkezdődött a lakók életminőség vizsgálatának adatfelvétele

A lakók életminőségének vizsgálatára a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja 2018 végén kutatást indított, szakértők aktív közreműködésével. 2019 tavaszán elkezdődtek az adatfelvételek a kiválasztott, a kiváltásban résztvevő és kiváltásban részt nem vevő intézményekben egyaránt. A kutatás során országszerte összesen 20 intézmény 400 lakóját vizsgáljuk az erre a célra kialakított, egymáshoz szorosan kapcsolódó, több típusú és szempontot vizsgáló mérőeszközök segítségével.

Részletek


Júniusban is folytatódtak a TÁRS Projekt képzései

Júniusban folytatódtak és egyben zárulnak a májusban elindult, a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” című képzései. Az Esetmegbeszélés Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára” című képzés második alkalma is megrendezésre került az ország több pontján. A májusban elindított, ápoló-gondozó munkatársak részére kidolgozott, három különböző szintű tréningek résztvevői is sikeresen befejezték a képzéseket. Szakmai tanfolyamokat a TÁRS Projekt nem fog indítani a nyár folyamán, szeptembertől azonban újra várjuk az érdeklődőket.

Részletek


„TÁMOGAT-LAK” – Út a közösségi ellátás felé Andornaktályán

Forrás: SZGYF Heves Megyei Kirendeltség

A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthon 60 ellátottja szeptembertől 12 férőhelyes lakóházakba költözhet át Maklárra és Nagytályára. A projekt közel 600 millió forintból valósul meg az EFOP-2.2.2.-17-2017-00014 azonosítószámú projekt részeként. A családias lakhatási forma lehetőséget biztosít a fogyatékos emberek képességeinek fejlődéséhez, önállóbb döntéshozatalához. 2019. május 9-én, Andornaktályán megtörtént a majálissal egybekötött első kulcsátadó ünnepség.

Részletek


„Közelebb az otthonhoz” művészeti alkotásokkal mutatták be a Támogatott Lakhatásra való felkészülést

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona „Közelebb az otthonhoz” – Támogatott Lakhatás a TL-be költöző lakók és felkészítők szemszögéből” címmel pályázatot hirdetett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Somogy Megyei Kirendeltsége azon intézményeinek, ahol jelenleg Támogatott Lakhatásra történő lakófelkészítés valósul meg. A fogyatékos emberek által készített pályaművekből nagy sikerű kiállítást és díjátadó ünnepséget rendeztek 2019. május 17-én a kéthelyi Művelődési Házban.

Részletek


A TÁRS Projekt új, régiós szakmai műhelysorozata a TL gyakorlati ismeretekről

2019 májusában az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje Szombathelyen, Kaposváron, Békéscsabán és Miskolcon szervezett regionális szakmai műhelyeket az intézményi férőhely kiváltási projektet tervező és megvalósító szociális intézmények fenntartói, intézményvezetői, szakmai munkatársai számára a Támogatott Lakhatás (TL) gyakorlati ismereteivel a fókuszban.

Részletek


Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Napok

A TÁRS Projekt a 2019-es év első felében, Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Napok keretein belül, az ország 6 pontján biztosított látogatási lehetőséget foglalkoztatási jó gyakorlattal rendelkező szervezeteknél az intézményi férőhely kiváltásban részt vevő, 50 főnél magasabb ellátotti számú bentlakásos intézményből érkező szakemberek számára. A hasznos, gyakorlatias tapasztalatcserék folytatása szeptembertől várható.

Részletek


A LAKÓK TÁMOGATÁSA CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A FELKERESŐ LÁTOGATÁSOK TÜKRÉBEN

A TÁRS Projekt keretében alakult Lakók Támogatása Csoport több mint 1 évvel ezelőtt, 2018 februárjában indította útjára felkereső látogatásait, azzal a szándékkal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben a Támogatott Lakhatásba (TL) költözésre való felkészülésben nyújtson segítséget az 50 férőhely feletti bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók számára, a jelenlegi helyzetre adaptált módszerek felhasználásával. A csoport tagjai ez idáig 29 intézményben jártak és 782 lakót vontak be a nagy-, illetve kiscsoportos keretek között megszervezett Kiváltás Klubokba.

Részletek


Az Önálló Életvitel Európai Napján járt a TÁRS Projekt

2014-ben, a fennállásának 25. évfordulóján az Önálló Életvitel Európai Hálózata kikiáltotta május 5-ét az Önálló Életvitel Európai Napjának. Ebből az alkalomból, 2019. május 5-én szerveztek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói a budapesti Európa Pontban egy tartalmas napot. A rendezvényen a TÁRS Projekt is képviseltette magát, ahol az önálló életvitel témájának egy szeletét, a Személyi Asszisztenciát körüljáró film vetítése és a szereplőkkel való beszélgetés is a program része volt.

Részletek


SHF Szakmai Műhely a TÁRS Projekt szervezésében

Nagy érdeklődés övezte áprilisban a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelyét. „A magas támogatási szükségletű személyek lakhatási lehetőségei és akadályai” című szakmai rendezvényen a jelenlévők betekintést kaptak a témában, az elmúlt hónapokban elkészült nemzetközi és hazai szakmai anyagokba. Továbbá a Műhelyen bemutatkoztak azon szolgáltatók is, akik Támogatott Lakhatást (TL) hoztak létre magas támogatási szükségletű személyeknek és beszámoltak az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról.

Részletek


Májusban is folytatódtak a TÁRS Projekt képzései

Májusban elindultak a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” és Esetmegbeszélés Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára” című képzések. Továbbá a vezető beosztású munkatársaknak szóló „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási folyamatban” című képzésünk utolsó alkalma is megrendezésre került.

Részletek


Folytatódott a TÁRS Addiktológiai Szakmai Műhelye

2019. április 18-án a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja szervezésében lezajlott az Addiktológiai Szakmai Műhelysorozat második találkozója az intézményi férőhely kiváltást megvalósító, szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények munkatársai és Fenntartói aktív részvételével. A szakmai nap során a résztvevők a terápiás, készségfejlesztő, visszaesés-megelőző és egyéb célcsoport-specifikus tematikus és eseti jellegű, valamint önsegítő csoportok helyét keresték a szenvedélybeteg-ellátásban.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogattak a munkatársak. A sorozat 2019-ben is folytatódik. Jelen kiadványban a géberjéni „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Az intézményben élő ellátottak véleménye segíti a közösségi befogadást

A TÁRS Projekt szakmai vezetője, Kiss Róza az országban működő, SZGYF által fenntartott, 50 férőhely feletti ápolást, gondozást nyújtó intézmények vezetőinek márciusban átadta azokat a szükségletfelmérő kérdőíveket, melyek az intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek véleményét, álláspontját képesek közvetíteni a szakemberek felé annak érdekében, hogy az EFOP-2.2.5 pályázati kiírás az ellátottak egyéni szükségleteinek figyelembevételével kerüljön kialakításra.

Részletek


Kaskantyún új otthonukba költöznek a szenvedélybeteg emberek

Forrás: Tapodi Kálmán (www.baon.hu)

Egy önállóbb élet lehetőségét kapja az a 60 szenvedélybeteg ember, akik számára új lakások épülnek Kaskantyún és Tabdin. Az öt új épület 2018. decemberben elkészült és február végén, ünnepélyes keretek között meg is történt az első Támogatott Lakhatás (TL) átadása Kaskantyún, ahová a beköltözött az a 12 fő ellátott, akiknek innentől a Leánder Otthon lesz az új lakóhelye.

Részletek


Áprilisi képzési hírek

Áprilisban tovább folytatódott a TÁRS Projekt „Vezetői képzése”, valamint a leendő esetfelelősöknek szóló „Személyközpontú megközelítés képzés”. Emellett e hónapban lezárult az EFOP-2.2.2 pályázati konstrukcióban résztvevők számára indított „TL képzés”. Ugyanakkor elindultak a „Esetmegbeszélés képzés” alkalmai, és már lehet jelentkezni ápoló, gondozó munkatársaknak szóló három új szakmai tanfolyamra is.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Kék Madár Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Nemzetközi konferencián képviselte a TÁRS Projektet a Kutatási Munkacsoport

Márciusban Brüsszelben vehettek részt a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjának szakemberei az „Idősödés és Fogyatékosság” (Ageing and Disability) című konferencián. A szakmai tanácskozáson a címben említett két ellátotti csoport szükségleteiről, ezek közös vonásairól, kapcsolatáról hallhattak előadást a résztvevők, emellett lehetőség nyílt a közös diskurzusra is. A konferencia célul tűzte ki azt, hogy a közeljövőben egy akcióterv szülessen az idős fogyatékkal élő ellátottak támogatására vonatkozóan. A készülő anyag a későbbiekben elérhetővé válik majd a szervezők honlapján is.

Részletek


Márciusi képzési hírek

Márciusban tovább folytatódtak a TÁRS Projekt vezető beosztású munkatársaknak szóló „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási folyamatban”, valamint a leendő esetfelelősöknek szóló „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című képzési. A hónapban elindításra került a három lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” című képzés is.

Részletek


Lakóknak szóló, könnyen érthető kiadvány jelent meg a kiváltásról

A TÁRS Projekt bemutatja új, kifejezetten a kiváltási folyamatban érintett, nagyintézményekben élő, fogyatékos személyeknek szóló kiadványát: „Mi az a kiváltás? Ismerkedés a közösségi befogadással” címmel.

Részletek


Véget ért a 2019 első féléves szakértői igények felmérése

A TÁRS Projekt 2017 októberétől biztosít szakértőket az igényekre reagálva az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázók számára. A szakértői igények felmérése a támogatás biztosításának kezdete óta több körben történt és ez év márciusában véget ért a legújabb, 2019. első félévére vonatkozó.

Részletek


Beszámoló a frissen zárult „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” Szakmai Fórum sorozatról

2019 februárjában zárult a „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” című, 19 alkalmas országos Szakmai Fórum sorozat. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében szervezett, a „Támogatott Lakhatás Protokoll” alkalmazását támogató rendezvénysorozat 2018 szeptemberében vette kezdetét. A résztvevői visszajelzések alapján a Fórumok előremozdították a Támogatott Lakhatások leendő szolgáltatói környezetének tájékozottságát és a kiváltásban érintett intézményekkel való együttműködését.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Módosult az EFOP-2.2.5-17 kódszámú pályázati felhívás

Felhívjuk figyelmét, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.

Részletek


Tájékoztatás az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltéséről

Tájékoztatjuk a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontjában előírt Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítésére kötelezett intézményeket, hogy a 4/2019 . (II.27.) 18.§ -sal módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (1a) értelmében az elkészült Intézményi Férőhely Kiváltási Terv dokumentumokat továbbra sem szükséges postai úton megküldeni az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. részére!

Részletek


Februárban folytatódtak a TÁRS Projekt képzései

Februárban tovább folytatódott a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című képzése, és elindult a jelenlegi EFOP-2.2.2. pályázati ciklusra betervezett utolsó, intézményvezetőknek szóló képzés is, a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási folyamatban” címmel. Márciusban pedig elkezdődik a három lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a „Személyközponú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” című képzés is.

Részletek


Új kiadvány a speciális kommunikációs szükségletű személyekkel dolgozók számára

Megjelent a „Gyakorlati példák különböző alap kommunikációs helyzetekre, igényekre a speciális kommunikációs szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák)” című kiadvány.

Részletek


SHF Szakmai Műhelyek: hazai helyzetkép feltárása

2019 januárjában és februárjában Budapesten, Nyíregyházán és Kaposváron szervezett SHF Szakmai Műhelyeket az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektje, amelyek fókuszában a hazai SHF helyzetkép feltárása volt. Ennek keretében szolgáltatók, valamint a szülők és hozzátartozók körében tartottak fókuszbeszélgetéseket a projekt szakemberei, melynek tapasztalataiból összefoglaló szakmai anyag készül.

Részletek


„Fókuszban a rehabilitáció” – TÁRS Addiktológiai Szakmai Műhely

2019 februárjában a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja „Fókuszban a rehabilitáció” címmel Addiktológiai Szakmai Műhelyt szervezett Budapesten az intézményi férőhely kiváltást megvalósító, szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények munkatársai és fenntartói számára.

Részletek


Újabb fejlesztő eszközzel bővült a foglalkozásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadvány

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a Jobwards nevű eszköz ismertetőjével bővítette a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadványát. A kiadvány már korábban megjelent az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő sorozat egyik elemeként.

Részletek


Új kiadvány: Foglalkoztatás-fejlesztés partnerségeken keresztül

A kiváltási folyamat foglalkoztatást és foglalkozási rehabilitációt érintő támogatásának részeként  a TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja új szakmai kiadványt készített „Foglalkoztatás-fejlesztés partnerségeken keresztül” címmel.

Részletek


Tájékoztatás az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltéséről

Tájékoztatjuk a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontjában előírt Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítésére kötelezett intézményeket, hogy az elkészült dokumentumokat – az adatkezeléshez szükséges jogszabályi felhatalmazás hiányában – jelenleg nem tudják feltölteni társaságunk honlapjára. A jogszabályi felhatalmazás hatályba lépését követően válik elérhetővé a felület.

Részletek


Képzésekkel indul az év

Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektje januárban újabb esetfelelősöknek szóló képzéseket indított országszerte több helyszínen. Február elején pedig az intézményvezetőknek szóló képzés is újra  elindul Budapesten.

Részletek


Új kiadvánnyal bővült a „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő megjelentetését. Fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt ellátogattak a munkatársak. A sorozat 2019-ben is folytatódik. Jelen kiadványban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók.

Részletek


Részvétel a MAGYE SHF Szakosztály őszi találkozóján

2018 októberében került megrendezésre a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) SHF Szakosztályának őszi találkozója, amelyen Zahoránszky Mária az FSZK TÁRS Projektjének SHF tanácsadója is beszámolt az intézményi férőhelykiváltásban zajló SHF tanácsadási munkáról.

Részletek


Tapasztalati szakértők segítik a lakók felkészülését az intézményi férőhelykiváltás során

A TÁRS Projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport folyamatosan új partnerségi együttműködések kialakításán munkálkodik, hogy az intézményi férőhelykiváltás célcsoportjaihoz kapcsolódóan, a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos, valamint szenvedélybeteg tapasztalati szakértők minél szélesebb körben teret, megszólalási és kapcsolódási lehetőségeket kapjanak a projektben. Ennek szellemében a csoport TÁRS Kiváltás Klubot tartott a kiváltás előtt álló rigópusztai intézményben.

Részletek


Folytatódik a szakmai fórumsorozat: „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról„

2019-ben is folytatódik az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje keretében, tavaly szeptemberben elindult „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című rendezvénysorozat. A közös gondolkodás a „Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül a helyi szolgáltatók és a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezetek részvételével.

Részletek


Elkezdődött az intézmények ez évi szakértői igényeinek felmérése

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 2017 októberétől biztosít szakértőket, tanácsadókat az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázóknak. A számos területet átfogó szakmai támogatás az intézmények szakértői igényeinek felmérését követően, ezekre reagálva, több ütemben kerül biztosításra a projekt megvalósítási ideje alatt. A jelenlegi felmérés 2019. első felét érinti.

Részletek


SHF Szakmai Műhelyek – lakhatási szolgáltatással kapcsolatos ígéretes gyakorlatok bemutatása

A súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek intézményi férőhelykiváltását segítő SHF modellprogram kutatási alprogramjának keretében, 2018 novemberében a TÁRS Projekt két helyszínen, Csömörön és Debrecenben tartott SHF Szakmai Műhelyt, melyek témája a magas támogatási szükségletű személyek lakhatási szolgáltatásával kapcsolatos ígéretes gyakorlatok bemutatása volt.

Részletek


Megvalósítási szakaszba lépett az SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje megkezdte a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram megvalósítását a területen dolgozó szakemberek bevonásával, támaszkodva a kiváltásban résztvevő intézmények és az őket támogató SHF tanácsadók tapasztalatára és tudására.

Részletek


Ismét szervezetfejlesztő műhelyek az ország több pontján

2018. október-novemberben ötödik alkalommal valósultak meg szervezetfejlesztő műhelyek az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének szervezésében. Az országosan négy helyszínen megrendezett régiós szintű szakmai események fő célja, hogy a szervezetfejlesztési és szervezet-átalakítási szakértők még aktívabban, a kérdéses témákra koncentrálva tudják segíteni az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat.

Részletek


Rendhagyó foglalkozási rehabilitációs műhelymunkák

A TÁRS Projekt, mint az intézményi férőhelykiváltás szakmai-módszertani háttértámogatója, olyan tevékenységeknek ad teret, melyek segítik a kiváltásban érintett szereplők közötti szakmaközi együttműködések létrejöttét, jó gyakorlatok megismerését, partnerkapcsolatok kialakítását és az egymástól való tanulást. A Foglalkoztatási Munkacsoport ennek szellemében szervezte meg rendhagyó régiós műhelyüléseit.

Részletek


JÁTSZVA TANULNI ÉS TANÍTANI – A Szegedi Tudományegyetemen jártunk SHF témakörben

A TÁRS Projekt SHF modellprogramjával foglalkozó szakmai menedzsere idén is részt vehetett a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézetének  „Súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés- oktatás módszertana” című tanóráján. A kurzus alapját az adja, hogy játszva tanuljunk közösen a súlyosan- halmozottan fogyatékos (SHF) személyekről és szükségleteikről, szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól.

Részletek


A közösség mint esély – konferencia a család és az önsegítés jegyében

2018. november 14-én került sor a XXII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára az Ébredések Alapítvány szervezésében, melyen a korábbi évek hagyományaihoz hűen az FSZK TÁRS Projektének szakemberei is részt vettek. A szakterület egyik legjelentősebb, évente megrendezésre kerülő szakmai szimpóziuma idén az „Innovációk a Lelki Egészség Területén” elnevezést kapta, mely ezúttal két fontos tématerületet helyezett középpontjába: a családot, illetve a címben is szereplő innovációkat.

Részletek


A kéthelyi kiváltás bál, avagy a bőkezűség az öröm forrása

Példaértékű összefogásról bizonyosodhattak meg mindazok, akik 2018. december 8-án részt vettek a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonának Árnyékban Alapítványa által szervezett bálon. A közösségi lakhatásra való áttérés, az új TL házakba való költözés küszöbén áll a nagyintézmény 140 lakója. A rendezvény a kiváltás támogatásának jegyében zajlott és remek alkalmat teremtett arra, hogy a környéken és a településen élő emberek ismét halljanak az intézményben élő fogyatékos emberekről, illetve az ott dolgozókról.

Részletek


Újabb fejlesztő eszközzel bővült Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadvány

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az Alapvető képzés című eszköz ismertetőjével bővítette a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadványát. A kiadvány már korábban megjelent az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő sorozat egyik elemeként.

Részletek


Ápoló-gondozó munkatársak felkészítése a kiváltási folyamatra

December 5-én zárult a TÁRS Projekt keretén belül megvalósuló Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására című képzéssorozat, amelynek során az EFOP 2.2.2-17 pályázati konstrukció által támogatott intézmények munkatársai kaptak hasznos információkat a kiváltás folyamatáról, a rájuk váró feladatokról.

Részletek


Elkészült a kiváltási folyamat jogi inkonzisztenciáinak vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része

Megjelent a TÁRS Projekt – EFOP 1.9.1 keretében készülő, a kiváltási folyamathoz kapcsolódó jogi inkonzisztenciák vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része.  A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül működő Támogatott Lakhatások számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, és javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek csökkentésére.

Részletek


Újabb elemekkel bővült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat

Elérhető a „Dolgozni jó!” füzetsorozat legújabb kötete. A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának gondozásában megjelent a sorozat eddigi három kötetét összefoglaló könnyen érthető nyelven íródott munkafüzet. Ennek feldolgozásához segédanyag is készült két felhasználói kör számára.

Részletek


Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezeteknél kezdte meg a foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését. Később bővült a kör, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz is ellátogattak a munkatársak. Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők – többek között – brand-építéssel, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel, innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatos követésre méltó, jól működő megoldásokról olvashatnak.

Részletek


Folytatódott a szakmai fórumsorozat:„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról”

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje keretében, 2018. szeptemberben és októberben tovább folytatódott a „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című rendezvénysorozat Géberjénben, Bárándon, Albertírsán, Békéscsabán. A közös gondolkodás a „Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül a helyi szolgáltatók és a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezetek részvételével.

Részletek


Partnerségben a TÁRS a látássérült emberekért

2018. szeptember 18-án került sor, ünnepélyes keretek között a LSER2017 Projekt zárórendezvényére és szakmai workshopjára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 2017 májusában pályázatot hirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” (kód: LSER2017) címmel. A pályázati program kiemelt célja – a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása mellett – magának a szolgáltatásnak a népszerűsítése, az együttműködések generálása volt.

Részletek


Új kiadvány: Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához

A foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó kiadványsorozat részeként a TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja új szakmai kiadványt készített Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához címmel.

Részletek


Nemzetközi EASPD konferencia a technológiai fejlesztések és digitalizáció témájában

2018 őszén került sor az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) éves nemzetközi konferenciájára „Technológia és Digitalizáció a Szociális Ellátásban” címmel. A konferencia célja elsősorban a fogyatékos személyekkel foglalkozó szolgáltatók, szervezetek, szakemberek és üzleti szereplők számára egy olyan közös platform biztosítása, ahol lehetőség van közös párbeszéd kialakítására a személyközpontú technológiai fejlesztések és szolgáltatások alapjainak részleteiről, a már meglévő szolgáltatások, jó gyakorlatok adaptálhatóságának feltételeiről és akadályairól, valamint a kapcsolódó jogi és etikai kérdésekről. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje – EFOP 1.9.1 részéről a Kutatási munkacsoport két kollégája képviselte a szervezetet.

Részletek


Meghívó a TÁRS Projekt Érdekvédelmi Fórum ülésre

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projekt megvalósítója, az FSZK Nonprofit Kft. meghívja a szociális intézményi férőhely-kiváltás célcsoportjait (fogyatékos személyeket/pszichiátriai betegeket/szenvedélybetegeket) képviselő érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. a vezető által delegált képviselőt a soron következő Érdekvédelmi Fórum ülésre.

Részletek


Folytatódik a vezető munkatársak képzése

Az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében 2019 októberében folytatódik a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban” című képzés az intézményi vezető munkatársak részére. Az ingyenes szakmai tanfolyamra már jelentkezhetnek az érdeklődők.

Részletek


Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezeteknél kezdte meg a foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését. Később bővült a kör, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz is ellátogattak a munkatársak. Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők – többek között – brand-építéssel, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel, innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatos követésre méltó, jól működő megoldásokról olvashatnak. A munkacsoport szakemberei legutóbb az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft.-nél jártak Csömörön.

Részletek


Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról Esztergomban

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projekt keretében, 2018. szeptember 4-én sikeresen lezajlott a „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című rendezvénysorozat első szakmai találkozója Esztergomban, melyet további 18 követ még az elkövetkező időszakban. A közös gondolkodás a „Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül a helyi szolgáltatók és a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezetek részvételével.

Részletek


Nyári szakértői találkozók a TÁRS Projektben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) „TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”című kiemelt projektjének keretében 2018 nyarán több szakértői találkozó is megvalósult, annak érdekében, hogy a szakértő és tanácsadó szakemberek minél hatékonyabban tudják támogatni az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat.

Részletek


Szakmai konzultáció és – felkészítő napok az EASPD szakértőivel

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjével való együttműködés keretében ismét hazánkba látogattak az EASPD képviselői.  A 33 országban jelenlévő szervezet szakértői megbeszélést folytattak az EMMI szakállamtitkárságának vezetőivel, az FSZK, SZGYF és érdekvédelemi szervezetek képviselőivel. Ezt követően két napos szemináriumon osztották meg nemzetközi tapasztalataikat a kiváltásról, hogy segítsék az érintett intézmények vezetőit és dolgozóit az intézeti ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérésben.

Részletek


GYIK és tanácsadói támogatás a Komplex kiváltási szükségletfelmérés módszertanának alkalmazásához

A kiváltásra való egyéni felkészítés eszközéül szolgáló Komplex kiváltási szükségletfelmérés – ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) – módszertanának és eszközrendszerének alkalmazásához kapcsolódóan már elérhető a Gyakran Ismételt Kérdések rovat az FSZK Nonprofit Kft. honlapján, továbbá az intézményi férőhely kiváltást megvalósító intézmények on-line és helyszíni tanácsadást is igényelhetnek.

Részletek


Elérhető a pszichoszociális fogyatékos személyek társadalmi helyzetét feltáró kutatás

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar alapítványaként működő „A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány” az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2016. január – 2017. március között kutatást folytatott a pszichiátriai betegként diagnosztizált személyek társadalmi helyzetének feltárására, melynek beszámolója már elérhető.

Részletek


Képzés ajánló: Az intézményi vezetők és munkatársak számára minősített továbbképzések indulnak 2018 őszén

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje szakmai segítséget kínál a kiváltásban részt vevő intézmények felkészüléséhez, a vezetők és munkatársak számára minősített továbbképzések megvalósításával. Az ősz folyamán 3 képzés kerül meghirdetésre, melyekre az indításuk előtt kiküldött hirdetményen keresztül lehet jelentkezni.

Részletek


A felépülés szabadsága – Beszámoló a Lakók Támogatása Csoport Ébredések Alapítványnál tett látogatásairól

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa.  Ezért a csoportban dolgozó szakemberek fontosnak tartják, hogy minél tájékozottabbak legyenek olyan már működő jó gyakorlatokról, melyek nagyban segíthetik a lakók Támogatott Lakhatásba költözésre való felkészülési folyamatát. A nyár során a Lakók Támogatása Csoport munkatársai az Ébredések Alapítvány gondozásában működő Hanghallók Önsegítő Csoportjánál tettek látogatást.

Részletek


A Józan Babák Klub Támogatott Lakhatás szolgáltatása

A TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének munkatársai júliusban, a Józan Babák Klub meghívásával élve, meglátogatták az általuk működtetett a Támogatott Lakhatás szolgáltatást. A Projekt fontos célja, hogy az intézményi férőhely kiváltásban résztvevő intézmények módszertani támogatása céljából minél több jó gyakorlatot gyűjtsön össze és közvetítsen az érintett intézményeknek; új szakmai gondolatokat, fejlődési irányokat mutatva.

Részletek


Hogyan szervezzünk TL igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja és partnere 2018 szeptemberétől tovább folytatja a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan szakmai fórumsorozatát, melynek témája a szolgáltatási gyűrű megszervezése lesz.  A megrendezésre kerülő országjáró szakmai műhely sorozat célja, hogy az intézményi férőhely kiváltást megvalósító intézményeknek közvetlen segítséget nyújtson a létrehozandó Támogatott Lakhatások szolgáltatási gyűrűjének kialakításában.

Részletek


Újabb 45 kérdéssel és válasszal bővült az IFKT GYIK

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanának alkalmazását segítő szakmai háttértámogatás keretében 2017. márciusától Gyakran Ismételt Kérdések formájában az FSZK honlapján megjelenítésre kerülnek azok a kérdések, amelyek a férőhely kiváltás tervezésével, illetve az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatosan a pályázatot benyújtó intézmények körében merülnek fel.

Részletek


A kiváltás szakmai lehetőségei szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthonban

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthona látogatást tett a Bázis Addiktológiai Szolgálat pécsi szervezeténél. A szakmai találkozás során a szenvedélybeteg emberek számára kialakított Támogatott Lakhatások (TL) működése és működtetésének kérdései kapcsán kezdett párbeszédet a két intézmény vezetése és szakmai vezetése 2018 nyarán.

Részletek


Animációs filmsorozat a szociális intézetek fejlődési útjáról

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének gondozásában jelent meg az az 5 részes animációs filmsorozat, mely „A szociális intézetek fejlődési útja” címet viseli. Az egy perces animációk a Második Világháborút megelőző időszaktól napjainkig vezetik végig a nézőt a fogyatékos embereket segítő szociális intézetek fejlődésének legjellemzőbb momentumain és azon az attitűdváltozáson, ami végbement ez idő alatt.

Részletek


Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezeteknél kezdte meg a foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését. Később bővült a kör, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz is ellátogattak a munkatársak.

Részletek


13 kiváltási projekt támogatási összegének növeléséről döntött a kormány

Júliusban „az Országgyűlés elfogadta 13 fogyatékosságügyi érdekvédelmi és civil szervezet megnövelt támogatására vonatkozó költségvetési javaslatot.” Az érintett intézményi férőhelykiváltási projektekről a Magyar Közlöny 2018. évi 112. számában megjelent kormányhatározatok adnak tájékoztatást.

Részletek


Látogatás az Önállóan lakni – közösségben élni érdekvédelmi csoportnál

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje fontosnak tartja, hogy a Támogatott Lakhatás szolgáltatás ne csak a kiváltásban érintett intézményekben élők részére legyen ismert és elérhető, ezért az Önálló Életvitel Európai Napja alkalmából a Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport látogatást tett az Önállóan lakni – közösségben élni érdekvédelmi csoportnál.

Részletek


Intézményi munkatársak felkészülése a Komplex Kiváltási Szükségletfelmérésre

2018 tavaszán 4 helyszínen (Békéscsaba, Budapest, Miskolc, Zalaszentlászló) tartotta meg a KézenFogva Alapítvány az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjének keretében kifejlesztett Komplex Kiváltási Szükségletfelmérés eszköztárához kapcsolódó képzési sorozatot az EFOP-2.2.2 kiváltási projektek intézményei számára.

Részletek


A Down Alapítvány TL konferenciáján jártunk

2018. június 22-én az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje is részt vett a Down Alapítvány „Támogatott lakhatás gyakorlati megoldásai” című konferenciáján, amely az FSZK FOF 2017 pályázata keretében került megrendezésre.

Részletek


Álláshirdetés – Képzési menedzser

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS Projekt keretén belül, képzési menedzser munkakör betöltésére keres munkatársat. A leendő kolléga legfontosabb feladata a TÁRS Projekt Hálózat Munkacsoportjában a szakmai képzések tervezése, szervezése és bonyolítása. Várjuk mindazok jelentkezését, akik elkötelezettek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítésében, és mindemellett változatos, kihívásokkal teli munkakörre vágynak és fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés.

Részletek


Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők – többek között – brand-építéssel, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel, innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatos követésre méltó, jól működő megoldásokról olvashatnak.

Részletek


Meghívó a TÁRS Projekt Érdekvédelmi Fórum ülésére

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projekt megvalósítója, az FSZK Nonprofit Kft. meghívja a szociális intézményi férőhely-kiváltás célcsoportjait (fogyatékos személyeket/pszichiátriai betegeket/szenvedélybetegeket) képviselő érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. a vezető által delegált képviselőt a soron következő Érdekvédelmi Fórum ülésre.

Részletek


Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa. Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul.

Részletek


Hálózati Kommunikációs Kapu

A TÁRS Projekt egyik kiemelt célkitűzése, hogy országos szinten biztosítsa a kiváltásban érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között. A TÁRS Projekt Hálózat Munkacsoportja által működtetett Hálózati Kommunikációs Kapu (kivaltas.halozat@fszk.hu) is ezt a célt szolgálja.

Részletek


Felkészülés a változó vezetői szerepekre

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretei között 2018 tavaszán Budapesten, 4 csoportban, 60 fővel indult a „Változó vezetői szerepek és kompetenciák az intézményférőhely kiváltási (IFK) folyamatban” elnevezésű szakmai tanfolyam. A képzés első csoportjának résztvevői június végén sikeres vizsgát tettek. A tanfolyam folytatása szeptemberben várható.

Részletek


Lezajlott a Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek kutatási eredményeiről

2018. június 6-án, Budapesten a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportja, a Revita Alapítvány és a Budapest Intézet szervezésében lezajlott a „Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken” című kutatáshoz kapcsolódó Minikonferencia, ahol a kutatásban részt vállaló hallgatók mutatták be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeiket.

Részletek


Szakmai rendezvénysorozat:  Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2018. május és júliusa között 19 megyeszékhelyeken rendezi meg a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozásához kapcsolódó Szakmai Fórumokat „Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?” címmel.

Részletek


Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt évben több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők olvashatnak többek között képzéssel, értékesítéssel, betanulással, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel kapcsolatos követésre méltó, jól működő gyakorlatokról. Legutóbb a Hatpöttyös Étterembe tettek látogatást, mely 2012-ben nyitotta meg kapuit Székesfehérvár központjában.

Részletek


Megjelent a „Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások” című kiadvány

Megjelent a TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának legújabb kiadványa Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások címmel, a fogyatékos emberek foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának részeként.

Részletek


Elkészült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette a könnyen érthető kommunikáció nyelvén íródott,  „Dolgozni jó!” című füzetsorozatot, azzal a céllal, hogy a nagy bentlakásos intézményben élő, fogyatékos személyek kedvet kapjanak a munkavégzéshez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket. AZ FSZK Nonprofit Kft. honlapján elérhető kiadványok elsősorban a lakókhoz szólnak, de az őket segítő szakemberek munkáját is hivatottak támogatni.

Részletek


Fórumok országszerte

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 2017 decembere és 2018 áprilisa között, 7 helyszínen tartott tájékoztató Fórumot az intézményi férőhely kiváltásról. Az országszerte megrendezett program eredményeképpen a kiváltási folyamatban közvetlenül és közvetve érintett helyi szereplők találkozási lehetőséget kaptak és informálódhattak a magyarországi kiváltás folyamatáról, továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás előnyeiről minisztériumi, intézményi fenntartói és TL-ben élő tapasztalati szakértői szemszögből.

Részletek


Foglalkozási rehabilitáció tervezését segítő kiadványok

A TÁRS Projekt Foglalkozási Munkacsoportja a foglalkozási rehabilitáció tervezésben is segítséget nyújt kiadványaival, melyekben többek között a foglalkoztatással kapcsolatos lehetséges költségek számbavétele és a jó gyakorlatok is szerepet kapnak.

Részletek


Térkép akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ezt a célt szolgálva készítette el a kiemelt projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja azt a térképet, mely tartalmazza a 2018-ban nyilvántartásba vett rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókat.

Részletek


Megkezdődtek az adatkérések az EFOP 2.2.5-17. pályázathoz kapcsolódóan

Az EFOP 2.2.5-17. pályázati ciklusban érintettek a minőségi tervezés, valamint Szakmai Terv (SZT) elkészítésének érdekében igény esetén adatkéréssel fordulhatnak a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjához, ami települési, intézményi és szociális szolgáltatási ellátási táblázatokat, adatokat, diagramokat gyűjt össze számukra.

Részletek


Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek kutatási eredményeiről

2018. június 6-án, Budapesten a kiváltásban érintett helyszínek komplex mérési eredményeit bemutató minikonferenciát szervez a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportja, a Revita Alapítvány és a Budapest Intézet. A rendezvényen a kutatásban részt vállaló hallgatók mutatják be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeket.

Részletek


Beszámoló az ököritófülpösi Szervezetfejlesztési Régiós Műhelymunkáról

Az intézményi férőhely kiváltási programban a TÁRS Projekt szakmai támogatása keretében biztosított szervezetfejlesztési tanácsadási alkalmakon a jövőtervezés van a fókuszban.  Fontosak az elméleti ismeretek is, de nem hiányozhatnak azok a megélt, feldolgozott szakmai tapasztalatok, amelyek segíthetik a folyamat melletti elköteleződést, a közös tervezést, hiszen biztonságot adnak és általuk láthatóvá válik az a világ, amely a későbbiekben egy új szakmai feladat megvalósításának színtere  lesz a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásban.

Részletek


Együttműködések megerősítése – Érdekvédelmi Fórumot tartott a TÁRS Projekt

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje tematikus Érdekvédelmi Fórum sorozatot működtet, amely az intézményi férőhely kiváltást megvalósító pályázók Fenntartóinak szemszögéből láttatja a kiváltás folyamatát. A 2018. májusi 8-ai Érdekvédelmi Fórumülésen ennek apropóján tartott tájékoztatót Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) főigazgatója az EFOP–2.2.5-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” elnevezésű pályázatok előrehaladásáról.

Részletek


Beindul az ápoló, gondozó személyzet képzése

2018. május 28-án – a TÁRS Projekt keretein belül – elindul minden az EFOP-2.2.2 azonosítószámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázatban nyertes intézményben, a jelenleg ápoló, gondozó munkakörben dolgozó személyzet képzése a Támogatott Lakhatásra (TL) való felkészülésre.

Részletek


Angol nyelven elérhető kisfilmek és animációk a kiváltásról

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének fő célkitűzése a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása Magyarország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. Ezen felül a projekt fontos feladatának tekinti a hazai és nemzetközi tapasztalatok, tudások gyűjtését és megosztását, melynek jegyében elkészült több kiváltás témájú, magyar nyelvű kisfilm és animációs film angol feliratos változata.

Részletek


Megjelent az IFKT sablonja és módszertani útmutatója

Áprilisban megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) sablonja és módszertani útmutatója. Az EMMI által kiadott szakmai anyag iránymutatást ad a kiváltási folyamat stratégiai tervezéséhez, módszereket és eszközöket kínál az intézményeknek az IFKT terv elkészítéséhez.

Részletek


Új kiadvány: Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkoztatási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés címmel.

Részletek


Az EASPD segíti a magyarországi kiváltást

A január végén megszületett együttműködési megállapodás tükrében megkezdődött a tevőleges kooperáció az FSZK Nonprofit Kft. és az EASPD, a fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezeteket tömörítő nemzetközi ernyőszervezet között. Az együttműködés célja, hogy az EASPD szakmai tudásbázisát, nemzetközi együttműködésben feltárt és elemzett jó gyakorlatait a hazai viszonyokra adaptálják, és a lehető leginkább hasznosítsák a magyarországi kiváltás minőségének és sikerének biztosítása érdekében.

Részletek


Tovább bővült a TÁRS Projektet támogató szakértők-tanácsadók köre

Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjében 2018 áprilisától 23 további szakértő kezdte meg a munkát, hogy az igényekre reagálva segítsék az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat.

Részletek


Beszámoló a PODIUM Projekt záró konferenciájáról

A képen a konferencián résztvevők láthatóak előadás tartás közben.Az FSZK Nonprofit Kft. 2018. április 19-én és 20-án a budapesti Danubius Hotel Arenában rendezte meg az Európai Uniós támogatásból megvalósult „Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves” vagy rövidebb nevén a PODIUM projekt záró konferenciáját. Az első nap programjára ünnepélyes tanúsítványátadások, míg a második nap programjára egy profi szlovén színtársulat és fogyatékos személyek közös színdarabja tette fel a koronát.

Részletek


Speciális kommunikációs szükségletű személyekkel kapcsolatos tananyagok

Speciális kommunikációs szükségletű személyekkel kapcsolatos tananyagok váltak elérhetővé az FSZK Nonprofit Kft. tanulást támogató e-learning felületén, a Moodle-ön. A szakmai anyagok hasznosak lehetnek mindenki számára, aki súlyosan halmozottan fogyatékos, fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott, valamint siketvak személyekkel kerül kapcsolatba.

Részletek


TÁRS IFKT – Konzultációs jellegű szakmai napok

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítéséhez kapcsolódóan áprilisban konzultációs jellegű szakmai napokat szervez az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektje. Az alkalmak célja, hogy a férőhely kiváltási pályázatban résztvevő intézmények választ kapjanak a módszertanhoz, illetve a felmérési, tervezési eszközök használatához kapcsolódó kérdéseikre, illetve megismerkedjenek a módszertani területek alkalmazásának gyakorlati tapasztalataival.

Részletek


Az SHF Modellprogram újratervezése – SHF tanácsadók állnak munkába

Az FSZK Nonprofit Kft. tájékoztat minden érintettet, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyeket támogató Modellprogram megvalósítását biztosító szerződés – a felek hibáján kívüli okok miatt – nem tudott hatályba lépni. Így a tervezett SHF Modellprogram felfüggesztésre került, és a kiváltásban érintett intézmények SHF támogatását új szakmai alapokra szükséges helyezni.

Részletek


Az Országos Közösségi Ellátások Egyesületének konferenciáján jártunk

2018. március 26-án az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének munkatársai is részt vettek az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete (OKEE) által szervezett, „A pszicho-szociális fogyatékosság és szociális ellátások új irányelvei” című konferencián.

Részletek


Megkezdődött a Kutatási munkacsoport 5 terepen zajló kutatása

2018 év elején megkezdődött a munka a TÁRS Projekt Kutatási munkacsoportja által szervezett, 5 kiválasztott terepen zajló „Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken” megnevezésű kutatásban.

Részletek


Érdekvédelmi Fórum a 2017. évi együttműködések tükrében

2018. március 9-én megtartotta újabb érdekvédelmi fórumülését az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje, széleskörű civil nyilvánosság előtt.  A szakmai találkozó fókuszában a Projekt előrehaladásáról való 2017. évi beszámoló és az érdekvédelemmel való együttműködés volt. A résztvevők előremutató párbeszédet folytattak Szebenszki Jánossal, az intézményi férőhely kiváltást megvalósító egyik pályázó, az IRMÁK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával, és betekintést nyerhettek a TÁRS Projekt „TL lakók élete a közösségben” című kisfilm sorozatába is.

Részletek


Megkezdődött a vezető munkatársak képzése a TÁRS Projektben

2018 márciusában 15 fővel megkezdődött a TÁRS Projekt keretei között zajló „A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK folyamat során az új szolgáltató struktúra kialakítása és működtetése érdekében” elnevezésű szakmai tanfolyam (engedély száma: T-05-036/2017).

Részletek


Magyarországi TL lakók az Európai Parlamentben

Sikeresen lezajlott az a szakmai nap, melyet dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő kezdeményezésére 2018. március 20-án a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén és az Európai Parlamentben tartottak a Magyarországon megvalósuló intézményi férőhely kiváltás témában, magyarországi Támogatott Lakhatásban (TL) élő emberek részvételével. A rendezvényt az EMMI szociálpolitikáért felelős államtitkársága támogatta és a megvalósításban közreműködött az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje.

Részletek


Jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt hónapokban több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők olvashatnak többek között képzéssel, értékesítéssel, betanulással, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel kapcsolatos követésre méltó, jól működő gyakorlatokról.

Részletek


Ágazatközi együttműködés folytatása

A Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatási protokoll kidolgozásának folyamata során életre hívott ágazatokon átívelő egyeztetések keretében február hónapban az egészségügyi és a szociális szféra képviselői között tovább folytatódott a megoldáskeresés a szolgáltatási gyűrű biztosítása érdekében az egészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő problémákra.

Részletek


20 éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény

Idén 20 éve került elfogadásra a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény (Fot.), melynek elsődleges célkitűzése a fogyatékos személy jogainak biztosítása, ezáltal esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének előmozdítása. Ebből az ünnepi alkalomból az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018. február 16-án konferenciát rendezett.

Részletek


Kikerekedik az élet

A TL lakók üzeneteit követően újabb filmekkel bővül a Kiváltás TÁRS YouTube csatorna. A „TL lakók élete a közösségben” című kisfilm sorozattal a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektje a széles nyilvánosságot, kiemelten az intézményi férőhely kiváltásban érintett, a jövőbeli befogadó települések lakóit szólítja meg. A filmek célja, hogy segítse a kiváltási folyamat megértését, továbbá a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek megismerését.

Részletek


SHF Szakmai Műhely – Kiváltásban résztvevő intézmények szakmai háttértámogatása

Az FSZK Nonprofit Kft. gondozásában 2017 decemberében került megrendezésre a 4. SHF Szakmai Műhely. E szakmai fórum célja, hogy előmozdítsa a szakemberek közötti információáramlást és tudásmegosztást a súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatásának szakterületén. Kiemelt cél, hogy átláthatóvá tegye és megossza a TÁRS (EFOP-1.9.1) és MONTÁZS (EFOP-1.9.2) projektek fejlesztéseit, ezáltal hatékony szakmai segítséget nyújtson az érintett intézményeknek.

Részletek


Szakmaközi egyeztetés vette kezdetét a Támogatott Lakhatás munkacsoport januári ülésén

Januárban került megrendezésre a Támogatott Lakhatás (TL) munkacsoport 3. ülése, melynek egyik fő napirendi pontja volt egy közös gondolkodás, szakmaközi egyeztetés elindítása az egészségügyi és a szociális szféra képviselői között. Fókuszban ezúttal a Támogatott Lakhatás szolgáltatási gyűrűjének biztosítása kapcsán az egészségügyi ellátással kapcsolatban megjelenő problémák, és az ezekre való megoldáskeresés volt.

Részletek


Újabb szakértők-tanácsadók segítik a TÁRS Projektet és az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat

Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjében 2017. decemberében és 2018. januárjában újabb szakértők kezdték meg munkájukat foglalkoztatási rehabilitáció, addiktológiai és súlyosan halmozottan fogyatékos emberek (SHF) tanácsadója szakterületeken, segítve ezzel az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat.

Részletek


FOGLALKOZTATÁS 2018 pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére az FSZK meghirdette a Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2018) című pályázatot, melynek beadási határideje 2018. február 18.

Részletek


Nemzetközi együttműködés a Kiváltásban

2018. január 26-án Társaságunk, mint a magyar kiváltási program koordinálásáért felelős szervezet és a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), a területen szolgáltatást nyújtó nemzetközi ernyőszervezet együttműködési megállapodást kötött, ami garantálja a fogyatékos emberek intézményiférőhely-kiváltási programjának minőségét.

A megállapodást a kormányzat képviseletében Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, és Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár is ellenjegyezte.

Az együttműködési megállapodás megkötéséről a kormány.hu is írt, melyről itt olvashatnak bővebben.


Folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok

Az EFOP–2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig, illetve a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan – a tervezéshez és a benyújtáshoz szükséges Szakmai Terv elkészítéséhez – az intézmények szakmai-módszertani támogatást kapnak.

Részletek


Üzenetekkel kezdődik a 2018-as Esztendő

A képen az alábbi olvasható 2018 Happy New YearA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektje az ünnepi időszakot megelőzően kis üzeneteket nyújtott át az intézményi férőhely kiváltás folyamatában résztvevő Partnerei számára, melyekben már a Támogatott Lakhatásban (TL) élő lakók szólnak a kiköltözés előtt álló társaikhoz és mondják el tapasztalataikat a TL-ben való új életről. Ahogy azt ígértük, az ajándékok az Új Év elején is érkeznek, vagyis további filmekkel kívánunk sikeres és nagyon boldog Új Esztendőt Önöknek!

Részletek


Játszva tanulni és tanítani – Látogatás a Szegedi Tudományegyetemen

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének munkatársai részt vettek a Szegedi Tudományegyetem 4. évfolyamos gyógypedagógus hallgatóinak Súlyosan-halmozottan fogyatékos (SHF) személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés- oktatás módszertana óráján, amelynek célja volt, hogy játszva tanuljunk közösen a szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól.

Részletek


Az ápoló-gondozó otthontól a közösségi ellátásig a szenvedéybeteg ellátórendszerben

2017. november 30. – december 2. között Siófokon került megrendezésre a Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos Kongresszusa. A kongresszuson első alkalommal vett részt az FSZK Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy bemutassa a szakma számára a magyarországi kiváltás folyamatát, s körüljárja azt a kérdést, hol lehet a Támogatott Lakhatás szolgáltatás helye a szenvedélybeteg ellátásban.

Részletek


A Civil Szakmai Fórumok általános eredményeinek, tapasztalatainak összefoglalása

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT) közösen a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv szellemében, erősítve a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel való szoros együttműködést, 2017 őszén Civil Szakmai Műhelyeket szervezett az ország több településén (Szombathely, Kaposvár, Nyíregyháza, Tamási, Békéscsaba, Budapest). A rendezvénysorozat célja volt egyrészt a kiváltás célcsoportjait képviselő helyi érdekvédelmi szervezetek informáltságának javítása a kiváltási folyamat tekintetében, másrészt a TÁRS Projekt népszerűsítése, harmadrészt pedig a FESZT és vidéki tagszervezetei együttműködésének erősítése a jövőbeli érdekvédelmi munka előfeltételeinek megteremtése érdekében. A korábban ígértek szerint most megosztjuk a Fórumok általános eredményeit és tapasztalatait.

Részletek


 A TÁRS Projekt szakértői régiós műhelymunkákon segítik az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS Projektjében 2017. október közepétől 19 szakértő-tanácsadó kezdte meg munkáját, akik 2017. november-decemberben a közvetlen intézményi szintű támogatás mellett országszerte 8 régiós műhelymunkán segítették az intézményi férőhely kiváltásban pályázó intézmények munkatársait.

Részletek


Megjelent az Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll

Az FSZK Nonprofit Kft. EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projektje keretében elkészült az Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll című kiadvány. A Protokoll a kiváltási folyamatban résztvevő  intézmények új működéséhez szükséges szervezeti változások megvalósításához nyújt segítséget, támogatva a jelenlegi és a tervezett működés közti átmenetet és az új szervezeti működés elindítását.

Részletek


Újabb jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése.
A Foglalkoztatási Munkacsoport a nyár folyamán interjúkat készített néhány fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezettel. Az interjúkból most három újabb leírás készült el, melyekben a Napfényes Sziget Integrált Intézmény, Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona és a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány inspiráló példáit mutatjuk be.

Részletek


A Kutatási munkacsoport legfrissebb induló kutatásai

2017 őszén megkezdődött a munka az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje Kutatási Munkacsoportjának két nyertes közbeszerzési pályázatában is. A „fenntarthatósági (költséghatékonyság) elemzés és jogi inkonzisztenciák” vizsgálatára vonatkozó kutatásban a részben már működő illetve a létrehozni kívánt TL hálózat fenntarthatóságát, költségeit, kiadásait vizsgálják, illetve hasonlítják össze. A kutatás jogi ellentmondásokkal foglalkozó része felméri, hogy az új intézményi és szolgáltatási struktúra létrejöttében milyen jogszabályi rendelkezések okoztak, okoznak nehézségeket. A „komplex vizsgálatok a kiváltással érintett helyszíneken” megnevezésű kutatásban a lakossági attitűd vizsgálat mellett a kiváltással érintett, előre kiválasztott terepeken történik adatgyűjtés több érintett csoportban a kiváltás hatásait vizsgálva.

Részletek


Üzenetek Lakóknak Lakóktól a fa alá

Karácsony közeledtével szokás ajándékot adni, azoknak az embereknek, akik fontosak számunkra. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektje is készült erre a szép ünnepi időszakra, méghozzá olyan kis üzeneteket szeretne átnyújtani az intézményi férőhely kiváltás folyamatában résztvevő Partnerei számára, melyekben már a Támogatott Lakhatásban élő lakók szólnak a leendő lakókhoz őszintén, nagy lelkesedéssel és segítő szándékkal.

Részletek


Civilek a kiváltásban – szakmai műhelyek országszerte

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje partnerségben a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT) az EFOP 2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázati konstrukció kapcsán civil érdekképviseleti szervezetek bevonódását serkentő szakmai találkozókat szervezett az ország több pontján.

Részletek


Megjelent a Kommunikációs módszertani segédanyag

Megjelent a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládunk harmadik, egyben utolsó eleme, a „Kommunikációs módszertani segédanyag” című szakmai anyag, mely a már bemutatott „Válságkommunikációs terv” és „A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája” című kiadványokkal együtt segíti a kiváltási folyamat kommunikációját.

Részletek


Meghívó a TÁRS projekt Érdekvédelmi Fórum ülésére

Az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projekt megvalósítója, az FSZK Nonprofit Kft. meghívja a szociális intézményi férőhely-kiváltás célcsoportjait (fogyatékos személyeket/pszichiátriai betegeket/szenvedélybetegeket) képviselő érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. a vezető által delegált képviselőt a soron következő Érdekvédelmi Fórum ülésre.

Részletek


Elérhető a Válságkommunikációs terv

Már elérhető az FSZK Nonprofit Kft. honlapján a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládunk következő szakmai anyaga: a „Válságkommunikációs terv”. A TÁRS Projekt három elemből álló kommunikációs módszertani kiadványcsaládja a már jól ismert Intézményi Férőhely Kiváltási Terv „Az intézmény kommunikációja” című fejezetével együttesen használható kiváltási folyamat kommunikációjában.

Részletek


Elindult a kiváltás érdekvédelmi tanácsadása

Megkezdte működését a kiváltáshoz kapcsolódó érdekvédelmi tanácsadói szolgáltatás. Az FSZK e tevékenységre szerződést kötött a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT; www.feszt.eu). Az érdekvédelem természetéből adódóan a FESZT ezen tevékenységét az FSZK-val, illetve a TÁRS Projekttel egyeztetve, de részben függetlenül végzi. Az érdekvédelmi tanácsadás célja, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények számára folyamatos támogatást biztosítsanak a lakók önrendelkező életviteléhez, egyenlő esélyű hozzáféréséhez és a lakókat elfogadó társadalmi attitűd eléréséhez. Az érdekvédelmi tanácsadók a fogyatékosságügy területén jelentős szakmai, érdekvédelmi tapasztalattal rendelkeznek.

Részletek


A Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatásszervezés hazai és nemzetközi tapasztalatainak feltárása

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében elkezdődött a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanát megalapozó hazai és nemzetközi helyzetfeltárás. Ennek során októberben 5 fókuszcsoport került megszervezésre, ahol a magyarországi gyakorlat került górcső alá, különböző célcsoportok bevonásával. A készülő dokumentum véleményezésére 2018 tavaszától több fórumon is lehetősége lesz a széleskörű szakmai közönségnek. Hiszen a kiváltás minden szereplőjének közös célja, hogy a végleges változat adekvát szakmai válaszokat adjon, gyakorlatorientált legyen, és a hazai viszonyokhoz igazodjon a fogyatékos személyek szükségleteire épülő önálló / támogatott életvitelt elősegítő, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében.

Részletek


Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt? – Bemutatkozik a Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoport

Befejeződik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Zárásként a Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoport tevékenységét ismerhetik meg. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – férőhelykiváltás megvalósítását támogató módszertanokkal és képzésekkel kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


Szakértők – tanácsadók segítik a TÁRS Projektet és az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS Projektjében 2017. október közepétől 19 szakértő-tanácsadó kezdte meg munkáját. A TÁRS Projekt több tanácsadói területen biztosít szakértőket a kiváltási folyamat során: szervezetfejlesztési és szervezet-átalakítási, szupervízor, coach és kommunikációs szakértők segítik az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat.

Részletek


Jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése. A Foglalkoztatási Munkacsoport a nyár folyamán interjúkat készített néhány fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezettel. A foglalkoztatásra fókuszáló beszélgetésekből készített szakmai anyagok folyamatosan bővülő tárháza Jó gyakorlat” sorozatcímmel, elérhető és letölthető az FSZK honlapjáról.

Részletek


Megjelent A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája

Elkészült a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládunk, melynek első eleme, A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája című szakmai anyag, már elérhető az FSZK Nonprofit Kft. honlapján. A TÁRS Projekt kommunikációs módszertani kiadványai három szorosan összetartozó, egymást kiegészítő elemből állnak, melyek együttesen segítenek a kiváltási folyamatot érthetővé, transzparensé, követhetővé tenni a kommunikáció megfelelő eszközeivel.

Részletek


Megalakult a Támogatott Lakhatás Munkacsoport

Szeptember elején tartotta alakuló ülését a Támogatott Lakhatás Munkacsoport, melynek célja, hogy az FSZK Nonprofit Kft. vezetésével, az érdekképviseleti szervezetek, szakértők, szolgáltatók, szolgáltatások fenntartói, valamint a szakmapolitika képviselőinek bevonásával egy széles szakmai egyetértésen alapuló, magas színvonalú szolgáltatást garantáló TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kerüljön kidolgozásra és elfogadásra. További cél, hogy a minőségi szolgáltatás nyújtás kereteinek kialakításával támogassa a már működő TL szolgáltatások szakmai folyamatainak felülvizsgálatát, TL protokollt megalapozó nemzetközi és hazai helyzetfeltáró kutatáson alapuló szakmai irányelveket fogadjon el.

Részletek


Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt? – Bemutatkozik a Hálózat Munkacsoport

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Hálózat Munkacsoport tevékenységét ismerhetik meg. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – információ- és tudásmegosztással, kommunikációval, szemléletváltást segítő képzésekkel és a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózattal kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


A TÁRS Projekt szakemberei meglátogatják az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázati program nyerteseit

2017. augusztus 28-án kihirdették az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázati program nyerteseit. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretein belül már a pályázati előkészítés időszakában is aktívan együttműködött az intézményekkel, az együttműködés azonban nem ért véget, hiszen a TÁRS Projekt a megvalósítás (és majd a működtetés) szakaszában is folyamatos támogatást nyújt a projektmegvalósító intézményeknek. 2017 szeptemberében és októberében a TÁRS Projekt vezetői és munkacsoportjainak képviselői személyesen is meglátogatják az összes nyertes pályázót és a hozzájuk kapcsolódó megyei SZGYF kirendeltségeket.

Részletek


Újra indulnak az IFKT tematikus tájékoztató napok

Az EFOP–2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig, illetve a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan – a tervezéshez és a benyújtáshoz szükséges Szakmai Terv elkészítéséhez – az intézmények szakmai-módszertani támogatást kapnak. Az intézményi férőhely kiváltási terv összeállítását segítő és az egyes felmérési területekre ráépülő tematikus tájékoztató napokat október 11-től tartjuk Budapesten.

Részletek


Megjelent a foglalkoztatást segítő kiadványsorozatunk legújabb része

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Akkreditált foglalkoztatás címmel. A füzet összefoglalja az akkreditációval és akkreditált foglalkoztatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint bemutatja az intézmények kapcsolódási lehetőségeit és konkrét feladatait.

Részletek


Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt? – Bemutatkozik a Szakmai Koordinációs Műhely

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Szakmai Koordinációs Műhely tevékenységét ismerhetik meg. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – minőségirányítási rendszerrel és érdekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


Terítéken a kiváltás – beszámoló a szakmai találkozókról

2017 júniusában a kiváltás témája köré szerveződő szakmai találkozókat tartott az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje, országszerte hat helyszínen. A projekt munkatársai az EFOP 2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati konstrukció kapcsán az intézményi oldalról érkező kérdésekre, igényekre igyekeztek reagálni a rendezvénysorozattal.

Részletek


Nem „csak” egy csepp emberség – Alapítványi Bál Tabon

Jótékonysági esttel ünnepelte működésének 10 éves jubileumát 2017.07.01-én a Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon Egy Csepp Emberség Alapítványa. A rendezvény fontos célja, hogy mélyítse a kapcsolatot a befogadó település (Tab) lakóival, hogy „valóban, emberként ismerkedhessünk meg egymással.” A jeles alkalomról a TÁRS Projekt intézményi koordinátora készített beszámolót.

Részletek


Junior kutató munkatársat keres a Kutatási Munkacsoport

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) pályázatot hirdet a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projektben az alábbi munkakör betöltésére: junior kutató. A jelentkezés lezárult.

Részletek


Bemutatkozik az Intézménytámogatási Munkacsoport

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Ezúttal az Intézménytámogatási Munkacsoport tevékenységét ismerhetik meg. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – intézménytámogatási rendszerrel és eszközökkel kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


Hamarosan érdekvédelmi tanácsadók segítik a kiváltási folyamatot

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjével (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) partnerségben Érdekvédelmi Tanácsadó (ÉT) hálózat működtetését tervezi, mellyel közvetlen kapcsolódást kíván kiépíteni a intézményi férőhely kiváltásban érintett fogyatékos személyekkel és környezetükkel. Ehhez kapcsolódóan a FESZT megbízásából az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) minősített érdekvédelmi tanácsadó képzést tartott július elején.

Részletek


Eszmecsere a kiváltásról – szakmai találkozók országszerte

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje az EFOP 2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati konstrukció kapcsán az intézményi oldalról érkező kérdésekre, igényekre reagálva szakmai találkozókat szervezett az ország több pontján. A rendezvénysorozat, melynek helyszínei Békéscsaba, Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen, Zalaegerszeg és Kaposvár voltak, június végén zárult. A találkozók szakmai összefoglalóját júliusi hírlevelünkben olvashatja.

Részletek


Bemutatkozik a Kutatás Munkacsoport

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Kutatás Munkacsoportot vesszük górcső alá. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – kutatási tevékenységgel kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


Befogadás műhely – Út az intézetből, lakóotthonon át, a támogatott lakhatásig

A Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) 2017-ben is folytatja a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának elősegítését célzó szakmai beszélgetéssorozatát, melyet a kezdetektől üdvözöl és támogat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft.  A Befogadás műhely nevet viselő szakmai műhelymunkában ez alkalommal is részt vettek a kiváltási folyamat szakmai-módszertani háttértámogatását biztosító  TÁRS Projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása) munkatársai. A sorozat legutóbbi alkalma a közösségi lakhatás témakörére épült: Út az intézetből, lakóotthonon át, a támogatott lakhatásig.

Részletek


I. Kiváltási Kerekasztal Beszélgetés

Nagy érdeklődés kísérte 2017. június 22-én a Kiváltási Kerekasztal Beszélgetést, melyet az FSZK Nonprofit Kft. szervezett a szociális szakma és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek bevonásával, a közelmúltban a gödi Topház Speciális Gyermekotthonban történt eseményekhez kapcsolódóan. A messzire mutató, izgalmas és egyben fontos kérdésfelvetések további megvitatására az FSZK az elkövetkező időszakban a kerekasztal folytatását tervezi a találkozások tematizálásával és a kiváltásban érintett szakmai szereplők minél szélesebb körű bevonásával.

Részletek


Megjelent a foglalkoztatást segítő kiadványsorozatunk legújabb része

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve támogatott lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez címmel.

Részletek


Jelentkezés szakmai asszisztens munkakörre

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projekt keretén belül asszisztensi munkakör betöltésére keres munkatársat.

Részletek


Letölthetővé vált a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak tervezési szempontrendszere

A szempontrendszer tisztázza a fogalmakat, rögzíti a kereteket, a megvalósítandó elemeket és javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, hogy a kialakításra kerülő TL házak a lakók igényeinek, az akadálymentesség és az egyetemes tervezés szempontjainak minden szempontból megfeleljenek.

Részletek


Érdekvédelmi tanácsadó képzési felhívás

Az AOSZ a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) megbízásából 40 órás érdekvédelmi tanácsadó képzést hirdet.

Az intézmény férőhely kiváltási folyamatban fontos feladat a folyamat érdekvédelmi szempontok szerinti követése a jelenleg intézményben élők aspektusából. Az érdekvédelmi tanácsadók felkészítésén és bevonásán keresztül az FSZK TÁRS projektje – partnerségben a FESZT-tel – érdekvédelmi tanácsadó hálózat működtetését tervezi, mellyel közvetlen kapcsolódást épít ki a kiváltásban érintett fogyatékos személyekkel.

Részletek


Kiváltási Kerekasztal Beszélgetés

Kiváltási Kerekasztal Beszélgetést szervez az FSZK Nonprofit Kft. a Szociális Szakmai levelezőlista gödi Topház Speciális Gyermekotthon körülményeit érintő szakmai vita témájában levelező szakemberek részére, ahol mind a szociális szakma, mind az államigazgatás és az érdekvédelmi szervezetek képviselői meghívást kapnak.

Részletek


Önálló Életvitel Napja a Lámpás’92 műhelyében

Az Európai Önálló Életviteli Hálózat (ENIL) minden évben május 5-én ünnepli az Önálló Életvitel Európai Napját. Ez alkalomból az ÉFOÉSZ az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán rendezte meg Önérvényesítő konferenciáját, amelyről a bővebb beszámoló itt olvasható.

Ez volt az apropója annak is, hogy az FSZK TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja 2017. május 8-án látogatást tett a LÁMPÁS’92 Közhasznú Alapítvány gödi műhelyében, ahol az ott dolgozó fogyatékos személyekkel arról beszélgettek, hogy mit jelent számukra az önálló életvitel, s mit üzennek azoknak, akik az elkövetkezendő években fognak nagy intézményből támogatott lakhatásba kerülni.

Részletek


Megjelent a modellprogramok közbeszerzési felhívása

Hosszú előkészítői munka után 2017. május 22-én megjelent a „TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekthez kapcsolódóan modellprogramok megvalósítása tárgyú közbeszerzési felhívás.

A TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportjának feladatai között szerepel két modellprogram megvalósítása, amely reagálni kíván a szociális ellátórendszer új kihívásaira, illetve annak fejlesztésére. A közbeszerzés útján megvalósítandó modellprogramokra olyan szakmai szervezetek jelentkezését várják, akik a kapcsolódó szakmai tervezést és támogatást a program teljes ideje alatt biztosítani tudják.

Részletek


Megjelent a TÁRS projekt új kiadvány a közfoglalkoztatásról

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási formában rejlenek.

Részletek


Bemutatkozik a TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette Bemutatkozó füzetét a kiváltásban részt vevő intézmények számára. Az érdeklődők ebből megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a munkacsoport az intézmények segítségére lehet.

Részletek


Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos újabb pályázati lehetőségek

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja rendszeresen tájékoztatást nyújt a látóterébe kerülő – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos – pályázati lehetőségekről. Jelenleg három frissen megjelent pályázatra hívja fel az intézmények figyelmét.


Részletek


Tervezési segédanyag a kiváltásban részt vevő intézmények részére

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT), valamint a hatályos, illetve 2018. január 1-jétől hatályossá váló jogszabályi rendelkezések alapján a TÁRS Projekt készített egy tervezési segédanyagot, mely az intézményi férőhelykiváltásban részt vevő intézmények számára segítséget nyújthat  a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatástervezéshez.

Részletek


Tájékoztató kiadvány készült a TÁRS Projektről

A rövid, közérthető kiadványban szó esik arról, hogy miért van szükség a szociális intézményi férőhely kiváltásra, mi a Támogatott Lakhatás, hogyan valósul meg hazánkban a kiváltási folyamat és ezt a folyamatot hogyan, milyen tevékenységek révén segíti az FSZK.

A kiadvány célja, hogy a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tagjait, ezen belül is kifejezetten a kiváltást megvalósító intézményeket segítse a folyamatról történő kommunikációs tevékenységük során.


Részletek


TÁRS Projekt Hálózati Nyitórendezvény

2017. május 24-én került megrendezésre a TÁRS Projekt ünnepélyes Hálózati Nyitórendezvénye, mellyel útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat. A rendezvényen a Hálózat tagjain túl, a kiváltási folyamatban résztvevő összes szereplő képviseltette magát, beleértve a döntéshozókat, az intézményfenntartókat, az érdekvédelem szereplőit.


Részletek


A TÁRS Projekt együttműködése az érdekvédelemmel

Az Érdekvédelmi Fórum és a TÁRS Projekt munkatársai egyaránt elkötelezettek abban, hogy a kiváltás elsődleges célcsoportjának (fogyatékos személyek, pszichoszociális fogyatékos személyek és szenvedélybetegek) képviselői a rendszeres tájékoztatás mellett aktívan bekapcsolódjanak a projekt tevékenységeibe, részeseivé váljanak a koncepciók alakításának, a szakmai anyagok kidolgozásának, a terepen történő szakmai feladatok megvalósításának. Ennek kiemelt tevékenysége a kiváltást megvalósító intézmények lakóinak segítése érdekvédelmi tanácsadással, mely tevékenységet az elkövetkezendő időszakban a FESZT fogja végezni érdekvédelmi hálózata által.

Részletek


Sikeresen lezajlottak a májusi IFKT tematikus tájékoztató napok

Az EFOP–2.2.5-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig”, illetve a VEKOP-6.3.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázati felhívások augusztus 31-ei beadási határidejéhez kapcsolódóan IFKT tematikus tájékoztató napokat tartottunk az ország különböző területén működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és fenntartói számára. A 2017. május 09 – május 25-ei időszakban lezajlott tematikus tájékoztató napok keretein belül a férőhely kiváltási pályázatban érintett intézmények tervezésben közreműködő szakemberei megismerhették az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót és annak területeit. A  következő tematikus tájékoztató napokat várhatóan ősszel indítjuk, a 2018. január 5-én záruló beadásához kapcsolódóan.

Részletek


Elindult a jelentkezés az IFKT tematikus tájékoztató napokra

Májusban az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervhez (IFKT) kapcsolódóan tematikus tájékoztató napokat tart az FSZK. Ennek keretében az intézmények kiváltás-tervezésben közreműködő szakemberei megismerhetik az IFKT módszertani útmutatót, amely támogatást nyújt a kiváltási pályázatok Szakmai Tervének összeállításához.

A felkészítésen a lakók, munkatársak, szolgáltatási környezet és ingatlanok, valamint az intézmény kommunikációjának felméréséhez, a kiváltás költségtervéhez és a fenntarthatósági számításokhoz, továbbá a felmérések eredményeire épülő intézményi férőhely kiváltási terv elkészítéséhez kapnak szakmai támogatást a résztvevők.

Részletek


Konferencia a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyekről

Az „Életünk értelme” – Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek helyzete ma Magyarországon címmel konferenciát rendezett 2017. március 22-én a XV. kerületben található Fejlesztő Gondozó Központ és az intézménnyel kapcsolatban álló súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek és felnőttek szülei, melyhez az önkormányzat biztosított helyszínt. A TÁRS és a MONTÁZS projekt célcsoportjai közé tartoznak a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek, ezért az FSZK különösen fontosnak tartotta a részvételt a rendezvényen.

Részletek


A SZABADSÁG GYÓGYÍT

2017. április 11-én került megrendezésre a XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia az Ébredések Alapítvány szervezésében, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan a TÁRS projekt munkatársai is részt vettek. A szakterület egyik legjelentősebb évente megrendezésre kerülő konferenciája A SZABADSÁG GYÓGYÍT címet kapta, melynek egyik fő fókuszterülete az önálló/támogatott életvitel és a támogatott lakhatás volt.

Az egész napos programsorozat folyamán számos előadás hangzott el a TÁRS projekthez szorosan kapcsolódó intézményi férőhelykiváltás témában. A konferencia elején átadásra kerültek a 2016. évi ANTISTIGMA díjak.

Részletek


Újdonság: kiadvány fejlesztő foglalkoztatás témában

Fejlesztő foglalkoztatás címmel elkészült a TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportjának legújabb kiadványa.

A 2017-es év jelentős változásokat hozott a foglalkozási rehabilitáció jog- és intézményrendszerében. Ezek közül az egyik a szociális foglalkoztatás rendszerének átalakulása – 2017 áprilisától –, melynek hatására ma már fejlesztő foglalkoztatásról beszélhetünk. A Fejlesztő foglalkoztatás című kiadvány ezen új foglalkoztatási formát és kialakításának menetét mutatja be lépésről-lépésre.

Részletek


Megjelent az összegző tanulmány a támogatott lakhatási szolgáltatásokról

Megjelent a hat, első körben kiváltott intézmény – Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Mérk Szakoly és Szentes – kutatási tapasztalatait összegző szakmai anyag. A tanulmányt a TÁRS projekt keretein belül az FSZK munkatársai készítették.

Az összefoglaló szakmai anyag a Szociálpolitikai Szemle III. évfolyam 1-2. számában Támogatott lakhatási szolgáltatások, a TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretein belül Támogatott lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól címmel jelent meg.

Részletek


Információs nap az EFOP-2.2.5-17 számú felhívás kapcsán

Információs napot tart az EMMI Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága az EFOP-2.2.5-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, melynek tervezett dátuma 2017. május 8.

A rendezvény segítséget nyújt az EFOP-2.2.5-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek. Az információs napon bemutatják a felhívás célját, szakmai tartalmát és elvárásait, illetve a résztvevők a pénzügyi feltételekről és a költségvetésről is tájékoztatást kapnak, továbbá egyéb hasznos információkhoz juthatnak a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban is.

Részletek


Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos pályázati lehetőségek

A TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) Foglalkoztatási munkacsoportja a jövőben tájékoztatást nyújt az intézmények számára a látóterébe kerülő – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos – pályázati lehetőségekről.

Most kiemelt figyelmet szenteltek az EFOP-1.1.1-15 kódszámú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektnek, mely vélhetően több intézmény érdeklődésére is számot tart majd – ezért erről egy hosszabb összefoglaló készült.

Részletek


FOGLALKOZTATÁS2016 -Duo Day

Idén a többiek között lehetőség nyílik a FOGLALKOZTATÁS2016 pályázat keretein belül arra, hogy az ápoló-gondozó intézmények fogyatékos ellátottjai is becsatlakozzanak a Duo Day programban, azaz a lakók egy-egy napot eltölthetnek a vágyott munkahelyen és munkakörben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 márciusában kihirdette a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 című pályázat nyerteseit. A projektek megvalósítása megkezdődött: elindultak az elhelyezkedést segítő szolgáltatások, illetve a jó gyakorlatok feltárása is.

Részletek


Konzultációs nap rehabilitációs szakmérnökökkel és tervezési szempontrendszer a TL-ek kialakításához

A TÁRS projekt keretein belül sikeresen lezajlott az a Konzultációs Nap, melynek témája a projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevétele volt. A résztvevők megismerhették a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak egyetemes tervezés elveire épülő tervezési szempontrendszerét is.

A Konzultációs Napon bemutatkoztak a rehabilitációs szakmérnök tanácsadók és megismertették a résztvevőkkel a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak egyetemes tervezés elveire épülő tervezési szempontrendszerét.

Részletek


FOLYTATÓDNAK AZ IFKT TEMATIKUS TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

Április közepétől folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok, melynek keretében az intézmények kiváltás tervezésben közreműködő szakemberei megismerhetik az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót, ami segítséget nyújt a kiváltási pályázatok Szakmai Tervének összeállításához.Az intézményi férőhely kiváltás tervezési folyamatában az FSZK TÁRS projektje (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) nyújt szakmai módszertani támogatást az intézmények és a fenntartók részére. A Szakmai Terv összeállítását segítő és az egyes felmérési területekre épülő tematikus tájékoztató napokat 2017. április 18. és május 3. között valósítja meg az FSZK Budapesten.

Részletek


Sikeresen lezajlottak az IFKT tematikus tájékoztató napok

Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” elnevezésű EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázati felhívás március 31-ei beadásához kapcsolódóan IFKT tematikus tájékoztató napokat tartottunk az ország különböző területén működő, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és fenntartói számára.

A 2017. február 27 – március 13-ai időszakban lezajlott tematikus tájékoztató napok keretein belül a férőhely kiváltási pályázatban érintett intézmények tervezésben közreműködő szakemberei megismerhették az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót és annak területeit.

Részletek


Pályázati felhívás az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” projektre

A Széchenyi2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című, EFOP–2.2.5–17 kódszámú felhívás.Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május hó 2. naptól 2019. év július hó 1. napig van lehetőség.
Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérési folyamat minél sikeresebb végrehajtása érdekében az EFOP-2.2.5 pályázati program megvalósítói számára a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) szakmai-módszertani támogatást nyújt.

Részletek


Új fogalomgyűjtemény a foglalkozási rehabilitációról

A TÁRS projekt keretében elkészült „A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteménye” című internetes kiadvány.

Több fogalomtár is született az elmúlt években ezen a szakterületen, melyektől elsősorban az különbözteti meg a jelen gyűjteményt, hogy kifejezetten a munka világára, a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásával kapcsolatos fogalmakra koncentrál. A szakmai anyagban számos, a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos fogalmat és ezek magyarázatát gyűjtötte össze a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a meghatározások forrásának feltüntetésével. Létrejöttének elsődleges célja az intézmények foglalkoztatási szakembereinek támogatása.

Részletek


Folyamatosan frissülő GYIK segíti az IFKT módszertan használatát

A képen egy kék körben egy piros kérdőjel látható.Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanának alkalmazását segítő szakmai háttértámogatás keretében 2017. március 17-től Gyakran Ismételt Kérdések formájában megjelenítésre kerülnek az FSZK honlapon azok a kérdések, amelyeket a férőhely kiváltás tervezésével, illetve az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatosan a pályázatot benyújtó intézmények körében felmerülnek.

Részletek


Megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT)

Elérhető az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkársága által elfogadott Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója, mely a TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében készült. Az útmutató segítséget nyújt az Európai Uniós társfinanszírozással, a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló pályázatokban résztvevő, 50 fő engedélyezett férőhely feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára nyújtott bentlakásos ápoló-gondozó otthoni telephelyek kiváltására pályázó intézményeknek.

A szakmai dokumentum összhangban áll a vonatkozó szabályzókkal, tartalmazza az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve annak végrehajtási rendeletének az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet módosításait.

Részletek


Megalakult a fogyatékos intézmények kiváltását koordináló testület

Megtartotta alakuló ülését az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület (IFKKOT).

A Kormány által januárban elfogadott kiváltási stratégia létrejötte korszakhatár, mert az intézményi férőhely kiváltás folyamat első szakaszának tapasztalatai alapján a következő években több ezer fogyatékos ember költözhet személyre szabott, valódi szükségletekhez igazított lakhatási feltételek közé, és kap esélyt a teljes, valamint autonóm életre.

A stratégia jelentősen rövidíti a kiváltás végrehajtásának határidejét, és a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a helyi társadalom, a lakók és a munkatársak felkészítésére, a foglalkoztatási esélyek növelésére és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyek javítására.

Részletek


Felhívás az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” projektre

Megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, VEKOP-6.3.2-17 kódszámú felhívás.

A felhívásra 2017. május 2. és 2019. július 1. között támogatási kérelmet nyújthatnak be- akár konzorciumi formában is- a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában az 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói.

Részletek


Friss települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokKutatás

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) részét képező „Helyzetfeltárás” szempontrendszere alapján – melyre a pályázati dokumentáció Szakmai Tervének több pontja is épül – a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja összegyűjtötte a legfontosabb települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokat, melyeket – amennyiben kérik – az Önök rendelkezésére bocsátanak.

Részletek


Felhívás súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramjában való részvételre

Az FSZK „Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja” címmel külön programelemet indít a TÁRS projekt keretében. A modellprogram szorosan kapcsolódik a kiváltásban résztvevő intézményekhez, hiszen közvetlen célja, hogy folyamatos szakmai háttértámogatást biztosítson a pályázó intézmények számára, illetve ezzel elősegítse a súlyosan, halmozottan fogyatékos kliensei részére a támogatott lakhatás és a kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítását.

Részletek


A támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak tervezési szempontrendszere és konzultációs nap rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételéről

A TÁRS projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki támogatás első lépéseként a projekt rehabilitációs szakmérnök munkatársai elkészítették azt a szempontrendszert, amely a kiváltási folyamat során épülő TL házak tervezéséhez, kivitelezéséhez ad konkrét, gyakorlati útmutatást az intézményi férőhely kiváltásban érintett pályázóknak.

A rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételéről 2017. március 13-án KONZULTÁCIÓS NAPOT tart az FSZK, melyre várják az intézményi férőhely kiváltásra pályázó fenntartók, intézmények képviselőit, munkatársait és az általuk felkért tervező irodák építészeit. Az esemény regisztrációhoz kötött,amit itt tud elérni.

Részletek


Elkészült a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató tematikus füzet

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási területének általános folyamatát bemutató módszertani füzetet követően elkészült a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató tematikus füzet.

A kiadványban röviden bemutatjuk az intézményrendszer szereplőit és praktikus ismereteket nyújtunk az eligazodáshoz. Kérdések és válaszok segítik a megértést, illetve kiegészítő hasznos tudnivalók is olvashatók az anyagban.

Részletek


Kiváltási menetrend

A TÁRS projekt célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az ország különböző területén működő, fogyatékos-, pszichiátriai beteg- és szenvedélybeteg embereknek személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények férőhely kiváltásához kapcsolódóan. Az alább található dokumentumokból bővebben tájékozódhat ennek lépéseiről, módjairól, a kiváltás előkészítése, megvalósítása és a támogatott lakhatási rendszer működtetése (fenntartása) vonatkozásában. A hatékony együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kiváltási folyamat a lehető legsikeresebben menjen végbe.

Részletek

2017.02.23.


Szakmai Tájékoztató Nap az EFOP 2.2.2-17 pályázói köre számára

A képen egy szófelhő látható melyen olyan szavak vannak felsorolva mint emberi jogok, önálló életvitel, támogatott lakhatás, inklúzió, tudásmegosztás, semmit rólunk nélkülünk stb2017. február 7-én a TÁRS projekt keretében Szakmai Tájékoztató Nap került megrendezésre az EFOP 2.2.2-17. pályázati kiírás potenciális pályázói számára. A rendezvény célja az volt, hogy a pályázók megismerjék a programhoz szorosan kapcsolódó EFOP 1.9.1 konstrukció által nyújtott szakmai támogatás rendszerét, az együttműködés lehetőségét, kötelezettségét, mindezek módjait.

Részletek

2017.02.09.


Intézményi férőhely kiváltás – új hosszú távú koncepció

Megjelent a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció, valamint az intézményi férőhely kiváltást segítő program első szakaszának kiírása – jelentette be Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Országos Fogyatékosságügyi Tanács idei első ülésén.

Részletek

2017.02.08.


Gondolkodjunk együtt a foglalkoztatásról

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének szakmai támogatása érdekében elkészült az FSZK TÁRS projekt legújabb kiadványa. A módszertani füzet legfőbb célja, hogy segítséget nyújtson az IFKT tervezést – majd a megvalósítást és működtetést – végző vezetők és szakemberek számára.

Részletek

2017.02.02.


Megkezdte a munkát az SHS Szakmai Műhely

A képen a munkacsoport tagjai láthatóak munka közben.Szakmai műhelysorozatot indított az FSZK Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy rendszeres fórumot teremtsen a nagykorú, súlyosan halmozottan sérült személyekkel kapcsolatos problémák körbejárására. Ennek keretében 2016 decemberében megrendezésre került az első SHS Szakmai Műhely, mely folytatódik a következő hónapokban és a tervek szerint 2017 tavaszán a szakemberek egy összegző szakmai napon megosztják tapasztalataikat a témában.

Részletek

2017.01.19.


Együttműködés a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával

Az FSZK és egyúttal a TÁRS projekt számára kiemelten fontos az érdekvédelem témája és annak gyakorlatbeli alkalmazása. Ezt a törekvést formalizálta, hogy együttműködési megállapodást írt alá az FSZK és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) az intézményi férőhely kiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt keretében 2016. december 20-án.

Részletek

2017.01.10.


Szakmai párbeszéd az intézményi férőhely kiváltásról

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központjának idei harmadik minősített szakmai napját a fogyatékos személyek ellátásainak aktuális kérdéseiről rendezte. A november 23-ai szakmai napon az FSZK is szerepet kapott.

A plenáris előadások között Giflo H. Péter ügyvezető mutatta be az FSZK módszertani tevékenységét, a délutáni interaktív szekcióülések között pedig kiemelt téma volt az intézményi férőhely kiváltás. Az állami, egyházi és civil bentlakásos intézmények munkatársai, valamint támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezet képviselői számára szervezett szekcióülés vezetői dr. Sziklai István a TÁRS projekt vezető szakértője és Szentkatolnay Miklós a TÁRS projektiroda irodavezetője voltak. A gyakorlati kérdésekkel foglalkozó, tapasztalatcserére lehetőséget nyújtó szekción szó esett a kiváltás korábbi tapasztalatairól, a kiváltási folyamat 2021-ig tartó lépéseiről, valamint az intézménytelenítés alapelveiről, dilemmáiról. A szekcióban olyan fontos témákkal kapcsolatban indulhatott el a szakmai párbeszéd, mint a személyközpontúság versus intézményesített megoldások, illetve önálló életvitel és biztonság dilemmái.

2016.12.12.


Mérken zárult a TÁRS projekt első nagy kutatása

A képen egy fehér ház látható két nagy ablakkal a fekerítés mögött.A TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja 2016. szeptember és november között a kiváltás első körében részt vevő hat intézményt látogatta végig, azzal a céllal, hogy a kutatási tapasztalatokból egy összegző szakmai anyagot készítsen és ezzel az intézményi férőhely kiváltás következő szakaszát szakmailag előkészítése.

A legutóbbi és egyben utolsó alkalommal Mérken, új nevén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és a kiváltott helyszínein kutattak a TÁRS projekt szakemberei.

Részletek

2016.12.12.


Rehabilitációs szakmérnökök segítik a TÁRS projektet

Rehabilitációs szakmérnökök kezdték meg a munkát december elején az FSZK TÁRS projektjében.

December elsejétől rehabilitációs szakmérnökökkel dolgozik együtt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projektje.

Az új munkatársak az ország egész területéről fél éven keresztül segítik majd az intézményi férőhely kiváltásban érintett (EFOP-2.2.2) pályázó(k) menedzsmentjének és szakmai megvalósítónak munkáját a projekt tervezési időszakában. Legfontosabb feladatuk az lesz, hogy a majd kiválasztásra kerülő ingatlanok megfelelőségének eldöntését, a szükséges beruházási munkák tervezését, az ingatlanok felmérését, tanácsadással segítsék.

Első munkanapjukon a TÁRS projekt legfőbb szakmai feladatait ismertette Szentkatolnay Miklós, a projekt vezetője, majd a kiváltási folyamatot segítő IFKT (Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertani Útmutatót és Adatbázis) módszertani anyag azon elemeit vették át a kollegák, melyek szakmai munkájukhoz kapcsolódnak.

2016.12.07.


Kalocsára látogatott a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja

A képen egy sárga ház látható nagy üveg ajtókkal.Az intézményi férőhely kiváltás következő, második szakaszának megfelelő szakmai előkészítése érdekében a TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja kutatást végez az első körben kiváltott intézményekben, így jutottak el Kalocsára.

Részletek

2016.11.29.


TÁRS-ak a SzocEXPO-ban is

A SzocEXPO-n, a Szociális Szakmai Szövetség hagyományos, évente megrendezésre kerülő rendezvényén idén november 11-én, az FSZK TÁRS projektje is képviseltette magát, hiszen kiemelt téma volt a fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kérdése.

Részletek

2016.11.29.


A TÁRS projekt Bélapátfalván is kutatott

A képen egy emeletes ház látható egy fenyőfa mellett. A kerítésen a 44-es házszám látható.Novemberben Bélapátfalvára és térségébe látogatott el a TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja, ahol a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében folytatódott a kutatás az intézményi férőhely kiváltás második szakaszának előkészítése céljából. A kutatási tapasztalatokból januárban összegző szakmai anyag készül.

Az intézményi férőhelykiváltás előző szakaszában a Bélapátfalvai Idősek és Fogyatékosok Otthona volt az egyetlen olyan intézmény, ahonnan kizárólag hat-tizenkét fős házakba és lakásokba költöztek ki az intézmény lakói. A 150 fő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő ember 5 településre (Bélapátfalva, Nagyvisnyó, Mónosbél, Szilvásvárad, Bükkszentmárton) költözött, így itt valósult meg a legtöbb településre történő kiváltás. Mindezek együttesen szolgálják a minél teljesebb integráció megvalósulását és fontos tapasztalatot jelentenek a következő kiváltási szakaszban részt vevő intézmények számára.
Részletek

2016.11.25.


Hamarosan érkezik a foglalkoztatási módszertani füzet

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási területének általános folyamatát bemutató módszertani füzet készül a TÁRS projektben, vezetők és szakemberek számára.

Részletek

2016.11.25.


Intézményi koordinátorok erősítik a TÁRS projektet

A képen az FSZK munkatársai és az intézményi koordinátor kollégák láthatóak megbeszélés közben. Nagy kör alakban ülnek.Fontos állomáshoz érkezett a TÁRS projekt, hiszen október közepétől a kiemelt szerepet betöltő intézményi koordinátorok felvételére került sor. Az FSZK nagy hangsúlyt fektet az új kollégák felkészítésére.

14 intézményi koordinátor kollégával bővült október közepén az FSZK „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító számú TÁRS projektje.

Részletek

2016.11.11.


Kutatás Szakolyban

A képen egy ház látható fehér falakkal, előtte fakerítéssel.A TÁRS projekt kutatási munkacsoportja október 18-20-a között a szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központban végzett kutatásokat. Ez alkalommal is összegyűjtötték mind a lakóknak és a dolgozóknak, valamint az intézményi és társadalmi környezetnek a kiköltözés utáni tapasztalatait.

Részletek

2016.10.28.


Megalakult a Szakmai Konzultációs Testület

Szeptember 28-án megalakult a TÁRS projekt Szakmai Konzultációs Testülete (SZKT).

Az SZKT a projekt megvalósulása során biztosítja a fejlesztési támogatások összehangolását az EFOP-2.2.2 konstrukció során pályázó bentlakásos szociális intézményfenntartókkal való eredményes együttműködés érdekében. A Testület megteremti a kapcsolódást más operatív programok keretében megvalósuló konstrukciókkal és hazai források felhasználásával, továbbá a TÁRS projekt előrehaladásáról történő tájékoztatás színtere.

Az SZKT, melynek tagjai az EFOP-1.9.1 kiemelt projekt szakmai vezetője, projektmenedzsere, vezető szakértője, illetve az EMMI illetékes szaktárcájának delegáltjai és az állami fenntartó képviselője, kéthavonta tartja üléseit.

2016.10.28.


Érdekvédelmi Fórum indult

Az elmúlt évtizedekben jelentős paradigmaváltás történt az európai fogyatékosságügyi szakpolitikákban, ami leginkább a medikális szemlélet felől az emberi jogi, közösségi, társadalmi megközelítés felé történő elmozdulásban foglalható össze, melynek alapja a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény.

Az FSZK elkötelezett a fogyatékos emberek életminőségének javítása mellett, melynek alapja a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv. Ezzel összhangban megalakult az Érdekvédelmi Fórum, aminek első ülésére szeptember 22-én került sor. Az érdekvédelem részvétele magában foglalja az elkészült szakmai anyagok véleményezését, és a fejlesztés folyamatába való bekapcsolódás kívánalmát is. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa kéthavi rendszerességgel tájékoztatást kap a projekt előrehaladásáról, ezzel együtt a FESZT és a TÁRS projekt szakmapolitikai együttműködéséről megállapodás is születik.

2016.10.28.


Szentesen jártunk

A kiváltás következő szakasza megalapozásának részeként, október 4-5 között, az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonát látogatta meg a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja.

A képen a lakók által készített kosarak láthatóak.A szentesi intézményből a lakók nagy része – 90 főből 60 fő – már kiköltözött támogatott lakhatásba. A kiváltás egyrészt Szentesen zajlott, ahol két 12 fős és két 4 fős házba költöztek már ki, másrészt Nagymágocson, ahova idén szeptember 1-én két 12 fős, egy 4 és egy 5 fős házba költöztek ki lakók. A kutatás keretében különböző támogatott lakhatási formákat látogattunk meg és egyéni illetve fókuszcsoportos interjúkat készítettünk az ott lakókkal, dolgozókkal és lakókörnyezetükkel.

December végén tervezünk a kiváltás első körében részt vevő hat intézmény kutatási tapasztalataiból egy összegző szakmai anyagot készíteni.

2016.10.13.


Felhívás rehabilitációs szakmérnök munkakör betöltésére

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projektkeretén belül, rehabilitációs szakmérnök munkakör betöltésére keres munkatársakat az ország egész területéről.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik elkötelezettek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítésében, és mindemellett változatos, kihívásokkal teli munkakörre vágynak és fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés.

Részletek

2016.09.23.


Berzencei látogatás

A képen Berzence település térképe látható, melyre fényképek vannak ragasztva. A fényképeken azok a lakások láthatóak, amelyek a kiváltási folyamat során épültek.Három élményekkel teli napot töltött Berzencén, a már kiváltott Somogy megyei Szeretet Szociális Otthon Pszichiátriai részlegének munkatársaival, a Kastélyból kiköltözött lakókkal és Berzence lakosságával a TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja, hogy a Támogatott Lakhatás minden szereplője véleményét megkérdezze a kiváltás eddigi tapasztalatairól. A kutatás célja, hogy segítséget nyújtson a következő kiváltási körben résztvevő intézmények dolgozóinak módszertani szempontból, illetve a Támogatott Lakhatás jogi és szakpolitikai alapjait is megerősítse.

Részletek

2016.09.23.


Létrejött az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely

Az FSZK régóta elkötelezett az intézménytelenítés ügye mellett. A szociális intézményi férőhelyek kiváltásának szakmai támogatása és koordinálása érekében, egy kiemelt projekt támogatásával, létrehozta az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhelyt. A Műhely létrehozása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt egyik mérföldköve, első operatív célja. Feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények folyamatos támogatása. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, továbbá segíti az érintett fogyatékossággal élő embereket.

Részletek

2016.09.19.


Aláírásra került a Támogatási szerződés

Társaságunk örömmel ad hírt arról, hogy hosszas előkészítést követően, a projektben közreműködők lelkes és kitartó munkájának eredményeként, 2016. augusztus 31-én az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal egyetértésben a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projekt Támogatási Szerződése aláírásra került.

Tájékoztatjuk továbbá a projekt iránt érdeklődőket, hogy a nyilvánosságra bocsátott Megvalósíthatósági Tanulmány szakmai tartalmát tekintve az eredeti, azaz a 2016. március 25-én megszületett projekttervet tartalmazza, mely a megvalósítás időszakában, a projektet kísérő szakmai kondíciók mentén, és azokhoz alkalmazkodva módosul.

2016.09.09.


Felhívás Intézményi koordinátor munkakör betöltésére

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projekt keretén belül, intézményi koordinátor munkakör betöltésére keres munkatársakat az ország egész területéről. A leendő kollégák legfontosabb feladata a folyamatos kapcsolattartás és információáramlás biztosítása a TÁRS projekt és az intézményi férőhely kiváltásban érintett (EFOP-2.2.2) pályázó(k)menedzsmentje és szakmai megvalósítói között. Várjuk mindazok jelentkezését, akik elkötelezettek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítésében, és mindemellett változatos, kihívásokkal teli munkakörre vágynak és fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés.

Részletek

2016.07.25.


Tájékoztató nap az intézményi férőhely kiváltást támogató szakértői, tanácsadói bázis kialakításáról

2016. június 22-én egy tájékoztató nap kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a korábbi projekt keretében létrehozott Mentorhálózat tagjainak bemutatásra kerüljön

  • a kiváltási folyamat alakulásáról az aktuális információk,
  • a kiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt szakmai tartalma és
  • a szakmai támogató bázis feladatai és működése.

Részletek

2016.06.14.


Elindult a TÁRS projekt

A képen a projekt kezdő csapata láthatóA Társaság a mai napon megkezdte az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítását.

A program célja a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása. Szerteágazó és felelősségteljes feladat előtt áll az FSZK, melyben minden érintett személy, szülő, érdekvédő, szakember, fenntartó, döntéshozó együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a jelenleg intézményben élők minőségi szolgáltatásokat vehessenek igénybe a saját igényeik szerint.

2016.04.01.