TÁRS IFKT

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Elkészült az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltési felülete

Tájékoztatjuk, hogy a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (b) pontja alapján Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítésére kötelezett intézmények/intézményi telephelyek az fszk.ifkt.hu felületen keresztül tölthetik fel dokumentumaikat az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjára.

Az érintett intézmények/intézményi telephelyek a Rendelet 119.§ (1a) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségüknek az elkészített dokumentumok fenti felületen keresztül történő feltöltésével tudnak eleget tenni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az EFOP–2.2.2–17, illetve a VEKOP-6.3.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”, pályázatok keretében kiváltási projektet megvalósító intézmények/intézményi telephelyek vonatkozásában a támogatási kérelmük mellékleteként benyújtott, és a támogató által elfogadott szakmai tervet szükséges feltölteni a felületre.

Az IFKT elkészítéséhez kapcsolódóan itt talál részletes útmutatást:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056?redirect=/utmutatok

Ehhez kapcsolódó kérdéseit az ifkt@fszk.hu email címen, illetve a következő telefonszámon (+36 1/450 32 30, 255-ös mellék) teheti fel az illetékes kollégák felé.


Tájékoztatás az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltéséről

Tájékoztatjuk a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontjában előírt Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítésére kötelezett intézményeket, hogy a 4/2019 . (II.27.) 18.§ -sal módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (1a) értelmében az elkészült Intézményi Férőhely Kiváltási Terv dokumentumokat továbbra sem szükséges postai úton megküldeni az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. részére! A rendeletben említett „megküldési” kötelezettség az e tárgyban korábban a társaság honlapján közzétett hirdetménynek megfelelően, továbbra is az FSZK honlapján kialakításra kerülő elektronikus felületre való feltöltést jelenti. Az elektronikus felület kialakítása a végéhez közeledik, azonban a közeljövőben történő megnyitásáig továbbra is szíves türelmüket kérjük. A felület megnyitásáról az FSZK honlapján tájékoztatjuk Önöket, kérjük kísérjék figyelemmel!

Az IFKT elkészítéséhez kacsolódóan itt talál részletes útmutatást:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056?redirect=/utmutatok


Tájékoztatás az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltéséről

Tájékoztatjuk a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontjában előírt Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítésére kötelezett intézményeket, hogy az elkészült dokumentumokat – az adatkezeléshez szükséges jogszabályi felhatalmazás hiányában – jelenleg nem tudják feltölteni társaságunk honlapjára.

A jogszabályi felhatalmazás hatályba lépését követően válik elérhetővé a felület.
Friss információkért, kérjük kövessék figyelemmel az FSZK honlapján megjelenő híreket.

Az IFKT elkészítéséhez kacsolódóan itt talál részletes útmutatást:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056?redirect=/utmutatok


FSZK szakmai támogatása a tervezéshez

Elkészült az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”  pályázatok tervezői számára a folyamatleírás, mely lépésről-lépésre láttatja az FSZK által nyújtott szakmai támogatás folyamatát.

Részletek


Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató

Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” című pályázat megalapozásához szükséges a támogatott lakhatás szolgáltatásra vonatkozó intézményi stratégia és a stratégiai célokból kiinduló, az intézményi működés minden területét magába foglaló Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) megalkotása. Az IFKT tükrözi az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és adottságait, melyhez már a pályázatírás időszakában is szakmai-módszertani támogatást kínálunk az EFOP 1.9.1 – TÁRS projekt keretében.

Az Intézményi Férőhelyi Kiváltási Terv módszertana leírja – alternatívákat kínálva – a lehetséges/szükséges szereplőket, együttműködéseket, feladatokat, felelősségeket, eszközöket, módszereket és a tevékenységek ütemezését, amelyek alkalmazása elengedhetetlen az IFKT elkészítéséhez.

Részletek


A belső szakmai team

A Belső Szakmai Team egy önálló, támogató munkacsoport, mely az adott intézmény különböző szakmai csoportokba tartozó munkatársaiból alakul, az IFKT összeállításának folyamatát koordinálja, valamint a megvalósítás során belső koordináló és katalizáló szerepet tölt be.

A tematikus tájékoztató napokra a szakemberek delegálásához, részvételéhez az IFKT belső szakmai team felállításával kapcsolatos leírás nyújt segítséget. Kérjük a szakmai anyagban foglalt célok és kompetenciák figyelembe vételét.

A tematikus tájékoztató napokon résztvevő szakemberek feladata lesz, hogy a megszerzett információkat az intézmény dolgozóival megosszák.

Részletek


IFKT tematikus tájékoztató napok

Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan a Szakmai Terv elkészítését segítő tematikus tájékoztató napokat tartunk.

A tematikus tájékoztató napokra az erre a célra kialakított elektronikus regisztrációs felületen keresztül jelentkezhetnek. Az egyes tématerületeknél megjelenítjük a részvételi ajánlásokat és a pontos dátumokat. Csoportlétszám: maximum 30 fő.

Tematikus tájékoztató napok regisztrációs felülete


IFKT konzultációs napok

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítéséhez kapcsolódóan áprilisban konzultációs jellegű szakmai napokat szervez az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje. Az alkalmak célja, hogy a férőhely kiváltási pályázatban résztvevő intézmények választ kapjanak a módszertanhoz, illetve a felmérési, tervezési eszközök használatához kapcsolódó kérdéseikre, illetve megismerkedjenek a módszertani területek alkalmazásának gyakorlati tapasztalataival.

Konzultációs napok regisztrációs felülete