FSZK szakmai támogatása a tervezéshez

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az intézeti ellátás kiváltására, a közösségi ellátási formák kialakítására az intézmények pályázati támogatást vehetnek igénybe.
A pályázat megtervezéséhez, a benyújtáshoz szükséges SZAKMAI TERV elkészítéséhez az intézmények támogatást is kapnak. A tervezési folyamatban segítséget a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) kiemelt projektje (EFOP-1.9.1 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása) nyújt.

A SZAKMAI TERV összeállításához, tartalmi elvárások szerinti elkészítéséhez az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani anyag áll rendelkezésre, amelynek alkalmazására az intézmények tervezésben közreműködő szakemberei TEMATIKUS TÁJÉKOZTATÓ NAPOK keretében felkészítést kapnak. A felkészítés kereteit az FSZK kiemelt projektje biztosítja.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) az intézményi férőhelyek kiváltása komplex tervezési folyamatának szakmai-módszertani eszköze. Tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a támogatott lakhatás, mint szolgáltatás kialakításához szükségesek, a kiváltáshoz szükséges felmérések területeit, az elemzések folyamatát, az adatok és eredmények további felhasználási lehetőségeit, a tervezés tevékenységeit, azok ütemezését, személyi és tárgyi feltételeket, a kiváltási folyamatban érintettek tájékoztatásának módját a kiváltás folyamatáról. Az IFKT módszertani területei: az intézmény lakói; az intézmény munkatársai; szolgáltatási környezet; szolgáltatási ingatlanok; az intézmény kommunikációja; a kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások.
Az IFKT (1) a helyzetelemzés, (2) az intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúra és (3) az új szolgáltatási struktúrához szükséges tevékenységek bemutatása. Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv tartalmazza a felmérések és résztervek eredményeit, szintézisét, az intézmény hosszú távú stratégiáját, a lakók, munkatársak és a környezet igényeit, lehetőségeit.

LÉPÉSRŐL – LÉPÉSRE: a SZAKMAI TÁMOGATÁS folyamata

Az egyes tématerületeknél megjelenítjük a részvétel feltételeit és pontos dátumokat, melyekből igény szerint kiválaszthatják a megfelelőt az egyes csoportok létszámkereteinek figyelembevételével. Csoportlétszám: 30 fő. A jelentkezéseket érkezési sorrendben várjuk, és a lehetőséget kizárólag azon fenntartók/intézmények számára nyitjuk meg, akik pályázati szándékukat kinyilvánítják honlapunkon az erre a célra létrehozott adatszolgáltató felületen.

A felületen a pályázó részletes tájékoztatást kap a jelentkezés folyamatáról, ütemezéséről, a részvétel feltételeiről.
A tematikus tájékoztató napok ütemezetten, 2018. február-március hónapokban zajlanak. Egy intézményből 5-8 fő szakember, az adott témához kapcsolódó munkakörökben dolgozó munkatársak részvétele szükséges.

  • A pályázati felhívás szerint a megjelenését követően regisztrálni szükséges az FSZK által biztosított elektronikus felületen
    Az intézmény a regisztrációval jelzi pályázati szándékát az FSZK kiemelt projektje számára.
  • Együttműködési megállapodás megkötése a tervezési szakaszra az érintett felek között.
  • A SZAKMAI TERV elkészítését – várhatóan 2018. február – március hónapban – a kiemelt projekt rehabilitációs szakmérnök tanácsadói és intézményi koordinátorai is segítik.
  • A TEMATIKUS TÁJÉKOZTATÓ NAPOKON való részvételről a kiemelt projekt által aláírt Nyilatkozat a pályázat beadásához szükséges dokumentum!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a teljes pályázati csomag elkészítésére az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatok felhívásának követelményei az irányadók!