TÁRS Képzések

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A „TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) képzései

A kiváltási folyamat sikeres megvalósításának feltétele a folyamatban érintett intézményvezetők, szakemberek felkészülése a változások okozta kihívásokra. A megfelelő válaszkészségek kialakításához, a szakmai tudástár bővítéséhez és a szemléletváltáshoz nyújtanak segítséget a TÁRS Projektben kialakításra kerülő, különböző célcsoportokat célzó képzési programok. A minősített, ingyenes továbbképzések célja, hogy megkönnyítsék a kiváltásban közvetlenül érintett szakemberek – intézményi vezetők és munkatársak – számára az intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérést, továbbá hozzájáruljanak a Támogatott Lakhatás szolgáltatás fenntartásához, mindezzel segítve a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének és komplex rehabilitációjának megvalósulását.

Alább az egyes képzések tartalmáról tájékozódhat. A TÁRS Projekt aktuálisan meghirdetett képzéseire regisztrálni a „Felnőttképzés” menüpont alatt elérhető képzési hirdetményeken keresztül lehet:

Az FSZK Nonprofit Kft. aktuális képzései

 

Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban

 

A képzés során az intézményi férőhely kiváltási programban (IFKP) résztvevő szakmai vezetők és projektmenedzserek a gyakorlatban hasznosítható elméleti és módszertani ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat kapnak szervezeti viselkedés és vezetés témaköreiben a kiváltási folyamat és az új szolgáltatói struktúra szerinti működés menedzsment feladataival összefüggésben.

Részletek


Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése

 

A szakmai továbbképzés célja, hogy a résztvevő szociális ápoló-gondozó szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek a szociális intézmények férőhely kiváltási folyamatáról; a kiváltás helyi intézményben zajló lépéseiről, kulcsszereplőiről és a szereplők közti munkamegosztásról; továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás alapelveiről.

Részletek


A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése

 

A leendő esetfelelős és támogató munkatársak továbbképzésének célja, hogy a képzésben résztvevők képessé váljanak a munkakör ellátására, illetve az intézményi férőhely kiváltás során létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások – a támogatott lakhatás értékei, alapelvei, szakmai követelményei mentén történő – működtetésére, vezetésére, valamint az érintettek önálló és önrendelkező életvitelének támogatására.

Részletek


Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze

 

A szakmai tanfolyam a három lépcsős esetfelelős képzés második eleme, a Támogatott Lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése képzésünkre épül, de önállóan is megállja a helyét. Célja a személyközpontú megközelítés elmélyítése és gyakorlása reflektív módon, adaptív szemléleti keretek között. A tréning a tapasztalati tanulás segítségével fejleszti a támogatott lakhatásban dolgozó munkatársak személyiségét, attitűdjét és ismereteit.

Részletek


Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek

 

A szakmai tanfolyam a három lépcsős esetfelelős képzés harmadik eleme. A Támogatott Lakhatás szolgáltatás segítőinek esetvezetésével kapcsolatos kérdések, problémák csoportban történő, tematizált megbeszélése. Az esetmegbeszélés feladata, hogy segítse a szakembereket a fogyatékos emberek helyzetének, állapotának megértésében, valamint a lehetséges teendők meghatározásában. Egyrészt a résztvevők tapasztalatainak kölcsönös megosztására, másrészt a szakmai támogató rendszerükből adódó erőforrásokra épít.

Részletek


Komplex Kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése

 

A továbbképzés célja az intézményi férőhely kiváltást tervező és megvalósító ápoló-gondozó intézmények – elsősorban felsőfokú tanulmányokkal rendelkező – szakembereinek felkészítése a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) elvégzésére, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertanának alkalmazására, az új eszközrendszer használatára. A képzés tartalmi elemei a módszertani felkészítés mellett foglalkoznak a Támogatott Lakhatás alapelveivel; fejlesztik a felmérés elvégzéséhez és tervkészítéshez szükséges szakmai kompetenciákat, készségeket, elősegítik a megfelelő szemléletmód kialakulását.

Részletek


AZ EFOP 1.9.1 – TÁRS PROJEKTEN KÍVÜLI KÉPZÉSEK AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS TÉMÁJÁBAN

 

Intézményi férőhely-kiváltási menedzser  képzési program

 

A képzési program célja olyan felkészült szakemberek képzése, akik ismerik a teljes intézményi férőhely kiváltás folyamatának jogszabályi háttérét, tisztában vannak a lehetséges előnyökkel és kockázatokkal, képesek elméleti tudásukat alkalmazni a terepmunkában, ismerik a célcsoport-specifikus és az egyéni szükségletekre alapozott közösségi lakhatás és támogatott életvitel kialakításának lehetőségeit, továbbá innovatív módon, az aktuális szociálpolitikai trendekre reagálva képesek megtervezni a szervezet szolgáltatási portfólióját.

Részletek