A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A szakmai tanfolyam alapadatai:

 • címe: A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése
 • engedély száma: T-05-034-2017
 • a megítélt továbbképzési pontérték: 45 pont
 • óraszáma: 40 óra – 4 képzési nap
 • költsége: térítésmentes

A szakmai tanfolyam célja:

„A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” a három lépcsős esetfelelős képzésünk első eleme. A szakmai tanfolyam célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésére, az érintettek támogatására.

A szakmai tanfolyam tartalmának kifejtése:

Kiemelt témák a támogatott lakhatás szabályozási környezete, rendszerszemléleti megközelítése, valamint a partnerségen és közösségi együttműködésen alapuló szolgáltatásvezetési megoldások megismertetése az életminőség fókuszú, szolgáltatói szemlélet alapú, új működési struktúra kialakítása érdekében.

Nem elhanyagolható a képzés azon feladata, mely szükség szerint az attitűdök megfelelő irányba történő változását segíti elő: ahhoz segíti hozzá a résztvevőket, hogy képesek legyenek egy adott probléma megoldásához – az eddigi munkamódszereikhez képest – új elvek alapján hozzákezdeni. A képzés elméleti és gyakorlati része 20-20 órában oszlik meg, mely során a támogatott lakhatás elméleti ismereteinek átadása mellett a vezetéssel, működtetéssel kapcsolatos gyakorlati készségek fejlesztése a cél.

A tematika tartalmazza az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT), illetve a készülő TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan vonatkozó részeinek megismerését, alkalmazását, továbbá reagál azokra a felmerült igényekre, melyeket maguk a potenciális képzésben résztvevők fogalmaztak meg a tartalomra és módszerekre vonatkozóan.

A továbbképzési program célcsoportja:

 1. Ellátási terület szerint:
 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

A képzésre elsősorban az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársainak jelentkezését várjuk. Emellett azonban jelentkezhetnek az EFOP-2.2.5.-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázati felhívásra majdan pályázni szándékozó intézmények munkatársai is.

 1. Munkahelyen betöltött funkció szerint:
 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

A továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

A képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.

A továbbképzési program óraszáma: 40 óra

A továbbképzési program zárása:

 • A záróvizsga 15 kérdésből álló feleletválasztós teszt.
 • A képzés teljesítésének feltétele 12 kérdés helyes megválaszolása.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg

A továbbképzési programban résztvevők maximum létszáma: 32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (45 pont)

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 • Elvárások rendszere, avagy mikor elégedett mindenki?
 • Ügyfelekről és eszközökről általában
 • A szolgáltatási gyűrű és az ügyfél
 • Támogatott döntéshozatal
 • Hogyan néz ki a gyakorlatban?

A szakmai tanfolyamon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a Felnőttképzés oldal Aktuális képzések menüpontja alatt közzétett hirdetményeken keresztül, továbbképzéshez tartozó linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és emellett a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el.