Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A szakmai tanfolyam alapadatai:

 • címe: Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára
 • engedély száma: S-05-060/2017
 • a megítélt továbbképzési pontérték: 30 pont
 • óraszáma: 25 óra – 5 képzési nap
 • költsége: térítésmentes

A szakmai tanfolyam célja:

A résztvevők képessé váljanak a támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésére, az érintettek támogatására. Az esetmegbeszélés a Támogatott Lakhatás szolgáltatás során felszínre jövő élethelyzetek, az esetvezetéssel kapcsolatos, tematizált kérdések, problémák csoportban történő megbeszélését szolgálja. Fontos szerepe van abban, hogy az együttélés új formájában felmerülő akadályok, az eltérő életmódból eredő konfliktusok kezelhetővé váljanak: a célcsoport tagjainak élettörténetéből fakadó személyes út milyen segítői feladatokat kíván meg és milyen attitűddel lehet leginkább eredményes támogató magatartást tanúsítani.

A szakmai tanfolyam tartalmának kifejtése:

A Támogatott Lakhatás, mint új szolgáltatási forma az esetek kezeléséhez szükséges helyzetelemző, helyzetérzékelő és helyzetkezelő kompetenciák meglétét tételezi fel. Az esetmegbeszélés feladata, hogy segítse a támogatott lakhatás szolgáltatás szakembereit a fogyatékos, pszichoszociális problémával élő és szenvedélybeteg emberek helyzetét, állapotának megértésében, valamint a lehetséges teendők meghatározásában. Egyrészt a résztvevők tapasztalatainak kölcsönös megosztására, másrészt a szakmai támogató rendszerükből adódó erőforrásokra épít. Lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy nehézségeiket, sikereiket, dilemmáikat megjelenítsék, egymással megosszák, ezáltal egymástól tanuljanak, és érzelmi terheik csökkenjenek.

A képzés fontos eleme, hogy olyan szakmai tapasztalatot eredményezzen, amely a napi munkavégzés során a készségek fejlődésében és a kompetenciák erősödésében nyilvánulhat meg. Az esetmegbeszélés során megszerzett tapasztalatokkal a szakemberek képessé válnak prevenciós célú beavatkozásokra is. Mivel az új típusú szolgáltatásban a segítő-kliens kapcsolat kevésbé szabályozott, ezért az esetmegbeszélés a szakemberek hivatásszerepét is erősíti: hozzájárul ahhoz, hogy a segítő fogyatékos személy érdekeit tartsa szem előtt és a támogatása során a segítő folyamatban ne vesszen el.

A továbbképzési program célcsoportja:

A szakmai tanfolyam a három lépcsős esetfelelős képzésünk harmadik eleme, „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” valamint a „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” képzéseinkre épül. Így elsősorban azok jelentkezésére számítunk, akik ezeket a képzéseinket sikeresen elvégezték, hiszen a három továbbképzési program elvégzése után komplexebb tudás birtokába jutnak.

 1. Ellátási terület szerint:
 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

A képzésre elsősorban az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársainak jelentkezését várjuk. Emellett azonban jelentkezhetnek az EFOP-2.2.5.-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázati felhívásra majdan pályázni szándékozó intézmények munkatársai is.

 1. Munkahelyen betöltött funkció szerint:
 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

A továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

A képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.

A szakmai tanfolyamon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a Felnőttképzés oldal Aktuális képzések menüpontja alatt közzétett hirdetményeken keresztül, a továbbképzéshez tartozó linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és emellett a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el.