Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A szakmai tanfolyam alapadatai:

 • címe: Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze
 • engedély száma: S-05-059/2017
 • a megítélt továbbképzési pontérték: 35 pont
 • óraszáma: 40 óra – 4 képzési nap
 • költsége: térítésmentes

A szakmai tanfolyam célja:

A résztvevők képessé váljanak a támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésére, az érintettek támogatására. A résztvevők személyes és szakmai eszköztára bővüljön; önállóságuk, döntésképességük, empatikus készségük, toleranciájuk, konfliktusmegoldó készségük és interperszonális rugalmasságuk fejlődjön. Segítő munkájuk során képessé váljanak nyitottan, rugalmasan és érzékenyen kezelni a támogatott lakhatás szolgáltatás biztosítása kapcsán felmerülő konfliktusokat, váratlan helyzeteket annak érdekében, hogy az érintettek önálló és önrendelkező életvitelét minél hatékonyabban támogatni tudják.

A szakmai tanfolyam tartalmának kifejtése:

A képzés fókuszában a támogatott lakhatásban dolgozó munkatársak érzékenyítése, attitűdjei változásának elősegítése áll. Kiemelt témák a személyközpontú megközelítés eszközeinek és feltételeinek azonosítása, az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés. A kapcsolat kérdéskörében az abúzus és a támogatott döntéshozatal témaköre kerül középpontba. Az önállóság témakörén belül a szabadság, a döntések – és azok következményei – valamint a felelősség kérdéskörét járják körül a résztvevők. A tréning a tapasztalati tanulás segítségével fejleszti a támogatott lakhatásban dolgozó munkatársak személyiségét, attitűdjét és ismereteit.

A továbbképzési program célcsoportja:

A szakmai tanfolyam a három lépcsős esetfelelős képzésünk második eleme, „A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” képzésünkre épül. Így elsősorban azok jelentkezésére számítunk, akik ezt a képzésünket sikeresen elvégezték, hiszen a két továbbképzési program elvégzése után komplexebb tudás birtokába jutnak.

 1. Ellátási terület szerint:
 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

A képzésre elsősorban az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársainak jelentkezését várjuk. Emellett azonban jelentkezhetnek az EFOP-2.2.5.-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázati felhívásra majdan pályázni szándékozó intézmények munkatársai is.

 1. Munkahelyen betöltött funkció szerint:
 • Szakdolgozó
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

A továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban foglaltaknak megfelelően.

A képzés megkezdéséhez szükség lesz a munkáltató nyilatkozatára, amely tartalmazza, hogy a képzés résztvevőjét a munkáltató esetfelelősként kívánja foglalkoztatni.

A szakmai tanfolyamon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a Felnőttképzés oldal Aktuális képzések menüpontja alatt közzétett hirdetményeken keresztül, a továbbképzéshez tartozó linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és emellett a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el.