Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A képzési program alapadatai:

 • címe: Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására
 • engedély száma: E-000892/2014/D013
 • óraszáma: 6 óra – 1 képzési nap
 • költsége: térítésmentes

A képzési program célja:

A szakmai továbbképzés célja, hogy a résztvevő szociális ápoló-gondozó szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek

 • a szociális intézmények férőhely kiváltási folyamatáról rendszerszinten (a meghatározó stratégiai dokumentumokról, jogszabályokról, a kiváltási folyamatban résztvevő szereplőkről és feladataikról);
 • a kiváltás helyi intézményben zajló (tervezett) lépéseiről, kulcsszereplőiről és a szereplők közti munkamegosztásról;
 • továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás alapelveiről, a Támogatott Lakhatáshoz kapcsolódó legfontosabb fogalmakról (önálló életvitel/ egyéni szükségletekhez illeszkedő támogatás, támogatott döntéshozatal, személyközpontú szolgáltatás).

A képzési program tartalmának kifejtése:

A résztvevők megismerik:

 • a szociális intézmények férőhely kiváltásának legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentumait (magyar kiváltási kormánykoncepció („kiváltási stratégia”), intézményi férőhely kiváltási terv módszertan (IFKT)),
 • a kiváltásra és a támogatott lakhatásra vonatkozó jogszabályi kereteket;
 • a kiváltási folyamat támogató rendszerét, a kulcsszereplőket (szakminisztérium, fenntartó, érdekvédelem, FSZK) és a köztük levő munkamegosztást.

A szakemberek mélyebb ismereteket szereznek saját intézményeik kiváltási folyamatáról:

 • a kiváltási folyamat szakaszairól, lépéseiről, ütemezéséről,
 • a folyamatban résztvevő szereplőkről, feladataikról,
 • saját szerepükről és várható feladataikról,
 • kapjanak áttekintést a várható változásokról intézményi és egyéni szinteken,

A képzésen résztvevő szakemberek megértik a

 • TL szolgáltatás alapelveit, a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó legfontosabb fogalmakat (önálló életvitel – egyéni szükségletekhez illeszkedő támogatás, támogatott döntéshozatal, személyközpontú szolgáltatás, stb.)
 • a szociális gondozó, ápoló munkatársak szerepét, legfontosabb feladatait a TL alapelvek gyakorlatban történő érvényesítésében.

A képzési program célcsoportja: a szociális ápolás, gondozás területén dolgozó szakemberek

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele:

A képzések minden esetben az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézményekben kerülnek meghirdetésre az intézményi koordinátorok bevonásával. A képzési program 2018 decemberében zárul; a képzések ütemezése az intézmények igényeihez igazodik.

A képzési program típusa: csoportos képzés

A képzési programban résztvevők létszáma: maximum 30 fő

A képzési program zárása:

 • A képzéshez nem tartozik vizsga
 • A képzés eredményességének feltétele a képzési óraszám meghatározott részén való aktív részvétel.
 • Eredményes teljesítés esetén a képző intézmény tanúsítványt állít ki.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A képzési programon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.