TÁRS TL Szakmai Útmutató

Útmutató a támogatott lakhatás szolgáltatás kialakításához és működéséhez

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén véglegesítésre került „A támogatott lakhatás (TL) és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag, amely a szolgáltatást nyújtó szakemberek számára útmutatást kíván nyújtani a rugalmas, egyéni szükségletekre reagáló, személyközpontú szolgáltatásszervezés és szolgáltatásnyújtás terén, valamint annak érdekében, hogy a támogatott lakhatást igénybevevők életminősége pozitívan változzon , a társadalmi befogadásuk  megvalósuljon.

Az alábbiakban letölthető TL szakmai útmutatót jó szívvel ajánljuk

  • azoknak a szakembereknek, akik már működtetnek támogatott lakhatás szolgáltatást;
  • azoknak a szakembereknek, akik most kívánnak létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást (akár a már meglévő szolgáltatásaikat bővítve, akár önálló szolgáltatásként);
  • mindazon szociális szolgáltatásokat fenntartók, vagy szolgáltató szakemberek számára, akik a környezetükben létrejövő TL kapcsán felkészülnek az új igényekre és azok kielégítésére;
  • azoknak az egészségügyben, védett foglalkoztatókban, a közszolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak, akiknek a támogatott lakhatásban élő fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos/pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek a kliensei lesznek;
  • azoknak a településvezetőknek, ahol TL szolgáltatások létesülnek.

Továbbá azok is haszonnal forgathatják az útmutatót, akik a TL szolgáltatást igénybe veszik. Számukra láthatóvá válik a szolgáltatás tartalma, kirajzolódnak benne a saját és családjaik életperspektívái.

„A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” az alábbi linken érhető el:

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/09_A-TL-%c3%a9s-szolg%c3%a1ltat%c3%a1si-gy%c5%b1r%c5%b1-kialak%c3%adt%c3%a1s%c3%a1nak-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6dtet%c3%a9s%c3%a9nek-protokollja.pdf