MONTÁZS projekt – EFOP 1.9.2 – Kommunikációjukban akadályozottak munkacsoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A kommunikációjukban akadályozott személyek ellátásával kapcsolatos fejlesztésekkel egyrészt a speciális kommunikációs szükségletű személyek – un. AAK használókat, másrészt a felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos személyeket szeretnénk elérni.

A speciális kommunikációs szükségletű személyek számára szeretnénk az országban már működő eszközkölcsönző szolgáltatásokat kibővíteni komplex módszertani szolgáltatásokkal, valamint új központokat hozunk létre az országos szintű területi lefedettség egyenletes biztosítására, illetve a szakemberek tudásának fejlesztésére.

A tervezett fejlesztések főbb elemei:

  • Helyzetfeltárás – a célcsoport megismerése, a szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférés és ezek minőségének, valamint a szakemberek felkészültségének feltérképezése
  • Speciális kommunikációs igény felméréséhez szükséges felmérő eszköz un. protokoll kidolgozása
  • Szakemberképzés – AAK szakemberek, oktatók, és segítők képzése
  • AAK Módszertani Központ – modellprogram kialakítása és működtetése, ahol a vizsgálat, fejlesztés, tanácsadás, eszközellátás megvalósulhat az igénybevevők számára.

A felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos emberek számára (a különböző kórképektől függetlenül) szeretnénk alanyi jogon, térítésmentes terápiát biztosítani, logopédus által meghatározott és a szakmai irányelvekben foglalt szempontok szerint.

A tervezett fejlesztések főbb elemei:

  • Helyzetfeltárás – felnőtt beszéd – és nyelvi fogyatékos személyek helyzetének felmérése
  • Beszéd- és nyelvi fogyatékos felnőtt személyek diagnosztikai protokolljának kialakítása és terápiás eszköztárának bővítése.
  • Logopédusok szakirányú továbbképzése, logopédusok tudásmegújító továbbképzése
  • Felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára országos szolgáltatói hálózat kialakítása és működtetése.

Bővebben a Montázs – EFOP 1.9.2 projektről

A projekttel kapcsolatos hírek