Komplex rehabilitáció

A megváltozott munkaképességű emberek – fogyatékos és egészségkárosodott személyek – számára a komplex rehabilitáció rendszere nyújthat támogatást ahhoz, hogy élhessenek az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvitelhez és a társadalomban való részvételhez kapcsolódó jogaikkal.
A komplex rehabilitáció magába foglalja az egészségügyi, a mentálhigiénés, a szociális, az oktatási – képzési és a foglalkozási rehabilitációt; tervszerű, összehangolt, egyénre szabott, vagyis az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó tevékenységekre és a rehabilitálandó személy aktív részvételére, együttműködésére épül.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és előd szervezetei számos, a komplex rehabilitáció területéhez kapcsolódó programot valósított meg az elmúlt években.
A komplex rehabilitáció területén belül hangsúlyos helyet kaptak a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, melyekről a foglalkozási rehabilitáció menüpont alatt találhatnak az érdeklődők bővebb tájékoztatást.

Hazánkban az intézményi férőhely kiváltás folyamata több szakaszban megy végbe. Az első szakasz lezárását követően a 2016. április 1-jével elindított „TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektben – melynek célja a kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása – a foglalkoztatás kiemelt szerepet kapott, ezért a Rehabilitációs Programirodán belül létrejött a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja.

2012. május elseje és 2015. novembere között valósult meg a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt (RÉV projekt), melyben az FSZK konzorciumvezetőként vett részt.

Foglalkozások pszichológiai, pedagógiai és ergonómiai tényezői címmel 2005 márciusa és 2006 decembere között zajlott egy pályázati program, melynek célja az egykori munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásának fejlesztése, valamint a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkavállalását megalapozó interdiszciplináris szemléletű diagnózis felállítása, a kidolgozott diagnosztikus eljáráson alapuló egyéni rehabilitációs terv elkészítésének fejlesztése, valamint alkalmazásának elterjesztése volt. A program részletes leírását a címre kattintva olvashatják el.

A Magyarországon újszerű kezdeményezésnek minősülő – az autizmus spektrumzavarral élő emberek komplex ellátását, társadalmi integrációját és munkaerő-piaci szerepvállalását elősegítő – majorságok létrehozására irányuló modellkísérleti programot a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2004. évben hirdette meg az akkori Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával, valamint saját forrás bevonásával.
Az aktív korú, autizmus spektrumzavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, (re)habilitációját és szükség esetén lakhatását biztosító autista majorságok létrehozását szolgáló modellkísérlet megvalósítása – az autizmussal élő emberek ellátásában részt vevő szervezetek aktív közreműködésével – többlépcsős pályázati rendszerben került lebonyolításra.