A foglalkozási rehabilitáció tervezését és megvalósítását segítő kiadványok

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények szakmai támogatásának biztosítása a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódóan.

Az intézményi férőhely kiváltás folyamata szükségszerűen generálja az intézményben – majd pedig a Támogatott Lakhatásban – élő személyek foglalkoztatásának és foglalkozási rehabilitációjának megújulását, mely új szemléletmód, új eszközök és újszerű együttműködések kialakítását, bevezetését és működtetését kívánja meg mind intézményi, mind rendszerszinten. Ezzel összhangban a kiváltási folyamat során felül kell vizsgálni és szükség szerint létre kell hozni az integrációt támogató, egyéni szükségletekhez igazodó optimális foglalkoztatási modelleket és biztosítani a szakmai támogatást a foglalkozási rehabilitációban érintett szervezetek és a megvalósításban közreműködő szakemberek számára.

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja tevékenységével ezt a folyamatot szándékozik elősegíteni – többek között a foglalkozási rehabilitáció különböző aspektusait érintő szakmai kiadványok elkészítésével és az intézmények részére történő rendelkezésre bocsátásával: