Autista majorságok kialakítása

A Magyarországon újszerű kezdeményezésnek minősülő – az autizmus spektrumzavarral élő emberek komplex ellátását, társadalmi integrációját és munkaerő-piaci szerepvállalását elősegítő – majorságok létrehozására irányuló modellkísérleti programot a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2004. évben hirdette meg az akkori Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával, valamint saját forrás bevonásával.

Az aktív korú, autizmus spektrumzavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, (re)habilitációját és szükség esetén lakhatását biztosító majorságok létrehozását szolgáló modellkísérlet megvalósítása – az autizmussal élő emberek ellátásában részt vevő szervezetek aktív közreműködésével – többlépcsős pályázati rendszerben került lebonyolításra.

Az első fordulóban a Közalapítvány a farmok megvalósítására vonatkozó elképzelések (beruházás, termelés, foglalkoztatás, rehabilitáció, lakhatás, finanszírozás) kidolgozását támogatta. A második fordulóban a pályázók támogatást nyerhettek terveik megvalósítására, ezen belül ingatlan vásárlásra, építésre, felújításra, átalakításra, akadálymentesítésre, munkahelyek kialakítására, illetve projektmenedzsment, pénzügyi ügyintézés, adminisztráció, közbeszerzés és belső monitoring finanszírozására.

A Közalapítvány a pénzbeli támogatáson kívül már a pályázat előkészítő szakaszától kezdődően különböző szolgáltatásokkal – pályázatírási tréning, képzés, tanulmányút, szakmai gyakorlat, kiválasztás módszertan kidolgozása – segítette a programban résztvevő szervezeteket a sikeres megvalósítás érdekében.

A program eredményeként létrejövő majorságok hozzájárultak tagjaik életminőségének javításához az egész életen át történő ellátáshoz, fejlesztéshez, lakhatás biztosításához. A program keretében megvalósult az autizmussal élő emberek munka-alkalmassági és kiválasztási módszereinek kidolgozása és elterjesztése, valamint az érdekelt szakmák és szakemberek együttműködésének kialakítása, erősítése.

A majorsági program lehetőséget nyújtott az autista majorság hálózat felállítására, valamint kialakításra került a hálózat tagjainak bevonásával és az Autisták Országos Szövetségének közreműködésével a www.majorhalo.hu honlap is.

2011 áprilisában a pályázó szervezetek döntő többségét tömörítő Autista Majorságok Hálózata a Szimbiózis Alapítványnál tartott kétnapos workshopot, melynek célja a majorságok helyzetének feltárása és az összegyűlt tapasztalatok megosztása volt. Az ott elhangzottakat Jakubinyi László, az alapítvány vezetője foglalta össze az „Autista Majorságok helyzete Magyarországon” című dokumentumban.

A tanulmányutakról és szakmai gyakorlatokról részletes beszámolók készültek valamint egy kiadvány, mely tartalmazza valamennyi meglátogatott intézmény elérhetőségét, illetve az intézmények bemutatása mellett kitér arra is, hogy milyen jó gyakorlatokat ismerhettek meg a tanulmányutakon részt vevő szakemberek, érintettek.