Foglalkozási rehabilitáció

A foglalkozási rehabilitáció célja a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő feltételek megteremtése, az hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra; érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékos emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya.

Az FSZK-ban az elmúlt években számos a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó pályázati program, szakmai tevékenység, fejlesztés valósult meg, az alcímekre kattintva ezeknek a programoknak, fejlesztéseknek, tevékenységeknek a részletes ismertetőit, a programok keretében elkészült szakmai anyagok ismertetőit és azok elérhetőségét találhatják meg.

A RÉV projekt fejlesztéseiből kinövő Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) a foglalkozási rehabilitáció eredményességét komplex módszertani eszközökkel, méréssel és értékeléssel támogató, a szakpolitikai irányítás hatékony csatornájaként – az FSZK intézményén belül – működő szervezeti egység, mely 2015 januárjában kezdte meg működését.

Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) egyik szolgáltatási területe a tudásmenedzsment, mely a sikeres és hatékony foglalkozási rehabilitációt segíti a szakemberek szakmai-módszertani támogatása által. E feladathoz kapcsolódóan folyamatosan bővítjük és minden érdeklődő számára elérhetővé tesszük foglalkozási rehabilitációs szakkönyvtárunkat.

A RÉV projekt keretében kidolgozásra került az Egységes Szolgáltatás Módszertan kézikönyv, amely a hazánkban működő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatási modellek elemeit ötvözve kívánja egységes módszertani alapokra helyezni a megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

Az akkreditált foglalkoztatók számára a tranzitálás jogszabályban meghatározott feladat. A foglalkoztatóknál dolgozó tranzit (B1/C1) minősítéssel rendelkező munkavállalók nyílt munkaerő-piaci átvezetéséhez biztosít módszertani hátteret a RÉV projekt keretében 2014-ben kidolgozott Átvezetésszolgáltatás módszertan.

2004 és 2009 között több pályázat fókuszált a látássérült személyek foglalkozási rehabilitációjának területére. A fejlesztések általános célja a látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának fejlesztése, az egészségügyi rehabilitációval történő összekapcsolása, valamint speciális foglalkozási rehabilitációs módszertan kidolgozása volt. A pályázatok keretében elkészült egy módszertani kézikönyv és több oktató film is.

A RÉV projekt keretében 2014-ben kidolgozásra került egy alapvető képzési tananyag, melynek célja az volt, hogy az akkreditált foglalkoztatóknál dolgozó emberek számára az általános munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése által segítséget nyújtson a későbbi nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz.

2009 és 2011 között került megvalósításra az „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című program melynek célja az volt, hogy módszertani segítséget biztosítson azon munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek számára, akik autista személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez nyújtanak támogatást. A fejlesztés keretében készült egy módszertani könyv és két film.

A „Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban” című a RÉV projekt keretében 2015-ben elkészült módszertani kézikönyv arra vállalkozik, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalását támogató szakemberek eligazodását a szociális területtől igencsak eltérő üzleti szférában, felkészítse őket egy hatékony és eredményes kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához.

A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó tanácsadók általában széles körű vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, milyen jellegű munkára alkalmasak a hozzájuk forduló emberek. A RÉV projekt keretében 2015-ben összeállításra került „Alkalmasságvizsgáló eszköz katalógus Megváltozott munkaképességű személyek kompetenciavizsgálatára” kézikönyv ehhez a munkához kíván segítséget, eszközt nyújtani.