Autizmus – specifikus Támogatott Foglalkoztatás

Az „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” elnevezésű program 2009-2011 között valósult meg az FSZK-ban. A program célja az volt, hogy segítse az autista személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatási esélyeinek növelését az érintettek számára a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek módszertani támogatása által.

A program keretében a módszertani fejlesztés megalapozásának, illetve a stratégiai terv kialakításának érdekében lebonyolításra került egy, az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalásához kapcsolódó kutatás. A vizsgálat egyik fókusza az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését biztosító szolgáltatások aktuális jellemzőinek megismerése valamint az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók gyakorlatának – alkalmazott szolgáltatások és eszközök körének -, valamint a területi lefedettség-vizsgálata volt. A felmérés tárgyát képezte továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése, elemzése, illetve azok hazai gyakorlatba történő adaptálhatóságának vizsgálata, valamint az autizmussal élő személyek munkavállalását elősegítő, illetve akadályozó tényezők feltárása.

A kutatáshoz kapcsolódóan került sor a módszertani fejlesztésre valamint a telepítés-módszertan és a képzési segédanyagok kidolgozására. A feladat megvalósításában a Salva Vita Alapítvány, mint alternatív munkaerő-piaci szolgáltató és az Autizmus Alapítvány, mint autizmus specifikus tudással rendelkező szakmai szolgáltató szervezet konzorciális partnerségben vett részt.

A fejlesztés eredményeként elkészült módszertani kézikönyv – összehangolva a munkaerő-piaci szolgáltatás, valamint az autizmussal kapcsolatos tudás tartalmi elemeit és tapasztalatait – gyakorlati támogatást nyújt az autizmussal élő személyek sikeres, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez. A kézikönyv hangsúlyt fektet az autizmussal kapcsolatos alapismeretek, gyakorlati tudnivalók és megoldások részletezésére. A módszertan gyakorlati alkalmazhatóságához számos esetleírással, gyakorlati ötlettel, ábrával és képpel járul hozzá. A könyvben külön fejezetben jelennek meg az ügyfelekkel és munkáltatókkal végzendő munka lépései; a folyamat leírását különböző eszközök, eljárások, illetve esetek illusztrálják.

A kézikönyv mellett elkészült két módszertani film, melyek segédanyagként és önállóan is használhatóak. Az egyik film a szakemberek, érintettek számára készült: autizmussal élő személyek történeteibe ágyazva mutatja be a munkaerő-piaci szolgáltatás folyamatát. A filmet egy néhány perces animáció egészíti ki, amely az autizmus spektrum zavarhoz kapcsolódó alapismereteket adja át, jól alkalmazható oktatási segédanyagként is. A másik film a munkáltatók számára készült, az Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás speciális módszerét mutatja be kifejezetten azért, hogy a munkáltatókat ösztönözze az autizmussal élő személyek foglalkoztatására.

A pályázati program második részében az elkészült módszertan két, célcsoport-bővítésre pályázó alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet – a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Fogd a Kezem Alapítvány – számára képzés keretében került átadásra. A szervezetek a módszertan gyakorlati kipróbálásával és tesztelésével, tapasztalataik módszertanba történő beépítésével hozzájárultak a szolgáltatási folyamat véglegesítéséhez.